ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล THE BEST OF NEPAL 8 วัน 7 คืน #NAHH5603

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เมืองกาฐมันฑุ...เมืองแห่งมรดกโลก 6 แห่ง  2.ล่องเรือในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน 3.เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติจิตวัน เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ 
กาฐมัณฑุ (พระราชวังกาฐมันฑุและเจดีย์สวยมภูนาท) – อุทยานแห่งชาติจิตวัน – หมู่บ้านบันดิปูร์ – เมืองโภครา - โภครา (ซารางก๊อต) – นากาก๊อต (โดยโค้ช)
วันเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท