ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล Hi - Light of Nepal 5 Days 4 Nights #NAHH5600

จุดเด่นของทัวร์ ชม พระราชวังกาฐมัณฑุ “HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR SQUARE”  เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง 9 ชั้น ชมเมืองปัคตาปูร์ “BHAKTAPUR
กาฐมัณฑุ – วัดสวยมภูนาท – พระราชวังกาฐมัณฑุ – เมืองโภครา (น้ำตกเดวิด, ศูนย์อพยพชาวทิเบต-ล่องเรือทะเลสาปเฟว่า)- อิสระช้อปปิ้งเมืองโภครา
วันเดินทาง : มิถุนายน - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 35900 บาท

ทัวร์เนปาล Trekking ABC + Poon Hill (โดยสายการบินไทย + บินภายใน 2 ขา)

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.สายการบินดี โดยสารการบินไทย และมีบินภายในประเทศเนปาล 2 ขา 2.ชมการแสดงแบบเนปาลี 3.ชมวิว Poon Hill เพื่อชมความงามของเทือกเขาหิมาลัย
Trekking เนปาล เส้นทาง ABC (Annapurna Base Camp) + Poon Hill สวยฮิตติดอันดับโลก!
วันเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม2561
ราคาเริ่มต้น 50900 บาท

ทัวร์เนปาล ปันใจ..ไป"เนปาล"กาฐมาณฑุ-นากาก๊อต 4วัน 3คืน #NAHH5601

จุดเด่นของทัวร์ สัมผัสเสน่ห์แห่ง กาฐมาณฑุ ภัคตะปูร์และลลิตปูร์ เมืองโบราณที่ได้รับการให้เป็นมรดก กลางหุบเขาหิมาลัย ดินแดนประวัติศาตร์ที่มีสีสันทั้งศิลปวัฒธรรมและธรรมชาติ ไปนับดาวที่นาการ์ก๊อต ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออก เป็นที่นิยมในการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ในวันอากาศดีจะมองเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว ชม  สยมภูวนาถ
กาฐมาณฑุ - พระราชวังกาฐมาณฑุ – พระราชวังภัคตาปูร์ – ยอดเขานากาก๊อต - ยอดเขานากาก๊อต-กาฐมาณฑุ-พระราชวังปาทัน “เมืองลลิตปูร์” – ช้อปปิ้งย่านทาเมล
วันเดินทาง : มิถุนายน - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 25500 บาท

ทัวร์เนปาล เสน่ห์เนปาล...อ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน #NAHH5602

จุดเด่นของทัวร์ ชมพระราชวังปาทัน(ลลิตปูร์) ....เมืองมรดกโลกและเมืองแห่งศิลปะในสมัยศตวรรษที่ 16-18 เมืองที่พระเจ้าอโศกมหาราชเคยเสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ขึ้นยอดเขานากาก็อต…สัมผัสรุ่งอรุณยามเช้าบนยอดเขานากาก๊อต ชมแนวเทือกเขาหิมาลัยที่ทอดยาวจนสุดสายตา ชมเมืองโภครา…เสน่ห์แห่งผืนน้ำและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน
สถูปสวยมภูนาถ - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - กาฐมาณฑป - หนุมานโธกา - วัดตะเลชุ - หุบเขาโปขระ โภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
วันเดินทาง : กรกฏาคม - พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 41900 บาท