ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล NEPAL PROGRAM DELUXE 5 วัน 4 คืน #NAHH5602

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว 2.สัมผัสรุ่งอรุณยามเช้าที่เขานากาก็อต 3.ล่องเรือในทะเลสาบเฟว่า  
กาฐมัณฑุ - โภครา - ภัคตาปูร์ - เมืองนากาก็อต - นากาก็อต - เมืองปาทัน - น้ำตกเดวิส - เมืองปัคตาปูร์ - หุบเขาโภครา - วัดบินดาบาซินี - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
วันเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท

ทัวร์เนปาล Nepal ปันใจ...ไปเนปาล 4 วัน 3 คืน #NAHH5601

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เยือนเมืองปาทันหรือปาทาน เมืองเก่ามรดกโลก 2.ชมการแสดงวัฒนธรรมเนปาล 3.สูดอากาศบริสุทธ์ ณ เทือกเขานากาก็อต
กาฐมัณฑุ - ภัคตะปูร์ - นากาก็อต - พระราชวังปาทัน “เมืองลลิตปูร์” - ช้อปปิ้งย่านทาเมล – กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - สวะยัมภูนาถ (วัดลิง)
วันเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

ทัวร์เนปาล THE BEST OF NEPAL 8 วัน 7 คืน #NAHH5603

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เมืองกาฐมันฑุ...เมืองแห่งมรดกโลก 6 แห่ง  2.ล่องเรือในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน 3.เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติจิตวัน เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ 
กาฐมัณฑุ (พระราชวังกาฐมันฑุและเจดีย์สวยมภูนาท) – อุทยานแห่งชาติจิตวัน – หมู่บ้านบันดิปูร์ – เมืองโภครา - โภครา (ซารางก๊อต) – นากาก๊อต (โดยโค้ช)
วันเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท