ทัวร์เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL 2018 #EURDD6105

      จุดเด่นของโปรแกรม    1. นําท่านสู่หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN) 2.นำท่านล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) 3.นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ นำท่านชม
โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ กรุงอัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ เทศกาลทิวลิปเคอเคนฮอฟ บรูจจ์ บรัสเซลล์ พิเศษ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์นและล่องเรือหลังคากระจก
วันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท