ทัวร์รัสเซีย (Russia)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-ซากอร์ส 5วัน 3 คืน (TG) #RUSZG2103

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ล่องเรือแม่น้ำ Moskva ของกรุงมอสโคว์ 2.นำท่านเข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ 3.ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery)
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์- ซากอร์ส นินเขาสแปร์โรว์- พระราชวังเครมลิน –จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-โบสถ์โฮลีทรินิตี้-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
วันเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-ซากอร์ส 6วัน 3คืน (QR) #RUSZG2101

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชม พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งเป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากสร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ 2.ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง 3. นำท่านเข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) แต้มสะสม
เนินเขาสแปร์โรว์-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ โบสถ์โฮลีทธินิตี้-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
วันเดินทาง : ก.ย. / พ.ย. / ธ.ค. 2560
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน 4คืน (TG) #RUSZG2105

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเข้าชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) 2.นำท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ 3.ชม พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งเป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากสร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ
พระราชวังแคทเธอรีน- พระราชวังเปรโตวาเรส –พระราชวังฤดูหนาว- จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล -พระราชวังเครมลิน -สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
วันเดินทาง : กันยายน-ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน (TG) #RUSZG2104

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเข้าชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) 2.นำท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ 3.ชม พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งเป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากสร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ
พระราชวังแคทเธอรีน- พระราชวังเปรโตวาเรส -พระราชวังฤดูหนาว จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล -พระราชวังเครมลิน -สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
วันเดินทาง : เดือนกันยายน - ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (EY) #RUSZG2100

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเข้าชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) 2.นำท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ 3.ชม พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งเป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากสร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน- พระราชวังเปรโตวาเรส -พระราชวังฤดูหนาว จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล -พระราชวังเครมลิน -สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
วันเดินทาง : เดือนกันยายน - ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 3 คืน มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (SQ) #RUSZG2102

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเข้าชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) 2.นำท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ 3.ชม พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งเป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากสร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน- พระราชวังเปรโตวาเรส -พระราชวังฤดูหนาว จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล -พระราชวังเครมลิน -สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
วันเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 44,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย BIG RUSSIA NORTHERN LIGHTS 6 วัน 4 วัน (TG)#RUSBW1400

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นําท่านทำกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) 2.ชมพระราชวังเครมลิน เมืองมอสโคว์ 3.ชมสถานีรถไฟใต้ดิน สถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตและสวยที่สุดในโลก แต้มสะสม 20 แต้ม
เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย -ติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์คติก -ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) - แสงออโรร่า (Aurora borealis)
วันเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย COUNTDOWN RUSSIA 9วัน 6 คืน (KC)#RUSPEV2902

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านขึ้นชมทัศนียหภาพบน ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล 2.ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  3.เข้าชมพระราชวังพระนางแคทเธอลีน Catherine Palace  แต้มสะสม 20 แต้ม
มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต – ละครสัตว์-พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - IZMAILOVSKY MARKET
วันเดินทาง : ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 62,888 บาท

ทัวร์รัสเซีย COUNTDOWN RUSSIA 8วัน (KC)#RUSPEV2900

จุดเด่นของโปรแกรม 1.จัตุรัสแดง (RED SQUARE)  สถานที่ใช้ในการประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ของประเทศรัสเซีย 2.ชมความงามของ "แคทเธอรีนพาเลซ" พระราชวังฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก  3.เข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต์ 
นำท่านเข้าสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM-นำท่านชมภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) -พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Catherine Palace
วันเดินทาง : ํีธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 59,888 บาท

ทัวร์รัสเซีย COUNTDOWN RUSSIA 9วัน (KC)#RUSPEV2901

จุดเด่นของโปรแกรม 1.จัตุรัสแดง (RED SQUARE)  สถานที่ใช้ในการประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ของประเทศรัสเซีย 2.ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  3.เข้าชมพระราชวังพระนางแคทเธอลีน Catherine Palace 
มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต – ละครสัตว์-พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - IZMAILOVSKY MARKET
วันเดินทาง : ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 62,888 บาท

ทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 7D5N / 3Cities #RUSGTV2404

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.พิเศษสุด!! เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด 2.กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส 3.ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก
เที่ยวมอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ - วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์
วันเดินทาง : กันยายน พฤศจิกายน ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 59900 บาท

ทัวร์รัสเซีย Highlight Winter Russia 7D 5N 3 Cities #RUSGTV2401

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด 2.กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส 3.ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก
เที่ยวมอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เที่ยวเมืองพุชกิ้น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมความงามของโบสถ์แห่งหยดเลือด
วันเดินทาง : 25-31 ธ.ค.2560
ราคาเริ่มต้น 69900 บาท