ทัวร์รัสเซีย (Russia)

รัสเซียเป็นประเทศที่น่าหลงใหล ใครๆต่างก็พากันหลงรัก มีแพคเกจทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เลือกไปกัน  ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ ทัวร์กรุงมอสโก – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก และอีกมากมาย ทุกเมืองของรัสเซียมีเรื่องราวให้ชวนหลงใหล ทั้งสถาปัตยกรรมต่างๆ ของ กรุงมอสโก หัวใจของรัสเซีย มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และเป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของรัสเซียในด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านของการเดินทาง

ทัวร์ยุโรป Russia Northern Light Explorer 7 วัน 5 คืน (TG) #RUSGTV2404

จุดเด่นของทัวร์ ชมวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ ตามล่าหาแสงเหนือ
กรุงมอสโคว์ - วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ - ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ - เมอร์มังส์ - เมืองโลโวซีโร่ - หมู่บ้านซามิ - อนุสรณ์สถานอัลโยชา - จัตุรัสแดง
วันเดินทาง : ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 74300 บาท

ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA 8 วัน 5 คืน #RUSZG2103

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม เที่ยวพระราชวังสวยๆ ชมสถาปัตยกรรมสวยงาม
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เนินเขาสแปร์โรว์-วิหารซาเวียร์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังแคทเธอรีน-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส-มหาวิหารเซนต์ไอแซค
วันเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 48888 บาท

ทัวร์รัสเซีย Hi - light Russia 6 Days 2 Cities มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (TG) #RUSGTV2400

จุดเด่นของทัวร์ ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์ พระราชวังเครมลิน  ชมรูปวิหารเซนต์บาซิล โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ ชมจัตุรัสแดง
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก- ล่องเรือแม่น้ำเนวา - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ Metro - จัตุรัสแดง Red Square - พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum)
วันเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 49900 บาท

ทัวร์รัสเซีย Hi - light Russia 6 Days มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (TG) #RUSGTV2401

จุดเด่นของทัวร์ ชม พระราชวังเครมลิน ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ชม จัตุรัสแดง Red Square
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - พระราชวังฤดูหนาว -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
วันเดินทาง : กรกฏาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 57900 บาท

ทัวร์รัสเซีย Hi-light Russia 3 Cities 7 days 5 nights (TG) #RUSGTV2403

จุดเด่นของทัวร์ ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัส ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ - วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ - ถนนอารบัต - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
วันเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 54900 บาท

ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia 3 Cities 7 days 5 nights (TG) #RUSGTV2402

จุดเด่นของทัวร์ ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน ชมจัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ - วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ - ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
วันเดินทาง : ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 66900 บาท

ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA 7D5N #RUSZG2101

จุดเด่นของทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำ Moskva ของกรุงมอสโคว์ แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ชมพระราชวังเคลมลิน
พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังเปรโตวาเรส - พระราชวังฤดูหนาว จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาวิล - พระราชวังเคลมลิน
วันเดินทาง : สิงหาคม - พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 57888 บาท

ทัวร์รัสเซีย Hub Group Delight Moscow 6 Days (EK) #RUSFTV6200

จุดเด่นของทัวร์ ชม วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's Cathedral) ชมภายใน พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of
สแปร์โรว์ ฮิลล์ - จัตุรัสแดง – วิหารเวนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม - สวน Zaryadye Park – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
วันเดินทาง : กันายายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 29900 บาท

ทัวร์รัสเซีย Hub Group Discovery Russia 8 Days (EK) #RUSFTV6201

จุดเด่นของทัวร์ ชมภายใน พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ชม วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's Cathedral) ชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส
วันเดินทาง : กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 49900 บาท

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA GOOD DEAL 6D3N #RUSZG2100

จุดเด่นของทัวร์ ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ชม ห้างสรรพสินค้ากุม
เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
วันเดินทาง : กันยายน - มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 29888 บาท

ทัวร์รัสเซีย Russia Northern Light Explorer มอสโคว์-เมอร์มังส์ 7วัน 5คืน (TG) #RUSGTV2405

จุดเด่นของทัวร์ ชมพระราชวังเครมลิน  สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ชมแสงเหนือหรือปรากฏการณ์ออโรร่า Northern Light ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน
พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - เมอร์มังส์ - หมู่บ้านซามิ - เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - อนุสรณ์สถานอัลโยชา
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 63900 บาท

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SHOCK PRICE!! 6 วัน 3 คืน #RUSZG2102

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เที่ยวพระราชวังสุดอลังการ ชมโบสถ์และวิหารสุดสวย ขอพรที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ซาร์กอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญ-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์-ตลาดอิสไมโลโว่-พระราชวังเครมลิน-อนุสรณ์สถานเลนิน-สแปโรฮิลล์
วันเดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 35888 บาท