ทัวร์รัสเซีย (Russia)

รัสเซียเป็นประเทศที่น่าหลงใหล ใครๆต่างก็พากันหลงรัก มีแพคเกจทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เลือกไปกัน  ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ ทัวร์กรุงมอสโก – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก และอีกมากมาย ทุกเมืองของรัสเซียมีเรื่องราวให้ชวนหลงใหล ทั้งสถาปัตยกรรมต่างๆ ของ กรุงมอสโก หัวใจของรัสเซีย มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และเป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของรัสเซียในด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านของการเดินทาง

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน #RUSDD6102

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.บินโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  2.ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ชมบรรยากาศสองฝั่งของเมืองมอสโคว์ 3.นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร์
วันเดินทาง : มีนาคม - กรกฎาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน #RUSDD6109

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เข้าชม พระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ
วันเดินทาง : มีนาคม-กรกฎาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท