ทัวร์รัสเซีย (Russia)

ทัวร์รัสเซีย - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (QR) #RUSWC4000

      จุดเด่นของโปรแกรม    1.นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซีย 2.นำท่านเดินทางสู่เมือง “พุชกิ้น” (Pushkin)  นำท่านเข้าชม “พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน” 
ชม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ สัมผัสความสวยงามของ “มหาวิหารเซนต์ไอแซค” มหาวิหารคริสต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก
วันเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย Hilight AAA 7วัน เดินทาง 11-17 เม.ย. 2561 #RUSBR5001

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.พักโรงแรม 4 ดาว “INTERNATIONAL CHAIN” 2.ชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ 3.สายการบินดี
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - กรุงมอสโคว์ ชมละครสัตว์รัสเชี่ยน เซอร์คัส ชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ
วันเดินทาง : 11 เมษายน -17 เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 79500 บาท

ทัวร์รัสเซีย Hilight BBB 7วัน เดินทาง 14-20 เม.ย. 2561 #RUSBR5002

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.พักโรงแรม 4 ดาว “INTERNATIONAL CHAIN” 2.ชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ 3.สายการบินดี
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - กรุงมอสโคว์ ชมละครสัตว์รัสเชี่ยน เซอร์คัส ชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ
วันเดินทาง : 14 เมษายน - 20 เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 79500 บาท

ทัวร์รัสเซีย Let it Spring A 6 DAY #RUSPEV2904

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านเข้าสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM 2.นำท่านชมภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  3. นำท่านชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ แต้มสะสม
มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม)
วันเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 45,888 บาท

ทัวร์รัสเซีย Let it Spring B 6 Day #RUSPEV2901

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านเข้าสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM 2.นำท่านชมภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  3. นำท่านชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์ ถนนอารบัต
วันเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 48,888 บาท

ทัวร์รัสเซีย Let it Spring C 6 DAY #RUSPEV2903

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านเข้าสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM 2.นำท่านชมภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  3. นำท่านชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์ อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม
วันเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 48,888 บาท

ทัวร์รัสเซีย Nice Aurora in RUSSIA 8 วัน 5 คืน #RUSZG2110

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเข้าสู่ภายในรั้ว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) 2.ท่านจะพบกับ “แสงออโรร่า” (POLA LIGHT) หรือแสงเหนือ 3.นำชม จัตุรัสแดง
มอสโคว์-เมอร์มานสค์ -หมู่บ้านซามี่ -ฮัสกี้ปาร์ค -เนินเขาสแปร์โรว์ -จัสตุรัสแดง -วิหารเซนต์บาซิล -พระราชวังเครมลิม -พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -ตื่นตาตื่นใจกับละครสัตว์
วันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย PERFECT RUSSIA 7 day #RUSPEV2902

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์  (SPARROW HILLS)  2.นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) 3. นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์ เวียร์ – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรร่า
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 65,555 บาท

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA HUNTING 8 วัน 5 คืน (EY) #RUSGH2200

จุดเด่นของโปรแกรม 1.เนินเขาสแปร์โรว์ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ –ถนนอารบัต- สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ 2. ล่องเรือแม่น้ำมอสควา -มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ
อาบูดาบี – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ –ถนนอารบัต- สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสควา -มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – มูร์มันสค์ – คิรอฟสค์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – เมืองหิมะ – ตามล่าหาแสงเหนือ-คิรอฟสค์ – มูร์มันสค์ – มอสโคว์– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -โบสถ์เซนต์บาซิล – จตุรัสแดง
วันเดินทาง : พฤศจิกายน2560- มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 67,900. บาท

ทัวร์รัสเซีย SUPPER MOSCOW 6 DAY #RUSPEV2900

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านชมเซอร์คัส Russian Circus  2.นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน 3. นำท่านเดินทาง สู่  จัตุรัสแดง แต้มสะสม 15
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม ซาร์กอส (Zagorsk)-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 55,555 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน #RUSZG2121

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเข้าชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)  2.นำท่านเดินทางสู่เมือง พุชกิ้น (Pushkin) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ซาโก
โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 46,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน (EK)#RUSDD6106

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านชม  จัตุรัสแดง  เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย 2.นำท่านสู่ เมืองหิมะ  ที่สร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม  3.นำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดิน เป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก แต้มสะสม 20 แต้ม
มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EK)#RUSDD6105

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย 2. นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม  3.นำท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย  เเต้มสะสม
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
วันเดินทาง : ธันวาคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท