ทัวร์รัสเซีย (Russia)

ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA 8 วัน 5 คืน #RUSZG2103

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม เที่ยวพระราชวังสวยๆ ชมสถาปัตยกรรมสวยงาม
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เนินเขาสแปร์โรว์-วิหารซาเวียร์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังแคทเธอรีน-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส-มหาวิหารเซนต์ไอแซค
วันเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 48888 บาท

ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA 7D5N #RUSZG2101

จุดเด่นของทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำ Moskva ของกรุงมอสโคว์ แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ชมพระราชวังเคลมลิน
พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังเปรโตวาเรส - พระราชวังฤดูหนาว จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาวิล - พระราชวังเคลมลิน
วันเดินทาง : สิงหาคม - พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 57888 บาท

ทัวร์รัสเซีย Let it Spring A 6 DAY #RUSPEV2904

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านเข้าสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM 2.นำท่านชมภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  3. นำท่านชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ แต้มสะสม
มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม)
วันเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 45,888 บาท

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA GOOD DEAL 6D3N #RUSZG2100

จุดเด่นของทัวร์ ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ชม ห้างสรรพสินค้ากุม
เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
วันเดินทาง : กันยายน - มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 29888 บาท

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SHOCK PRICE!! 6 วัน 3 คืน #RUSZG2102

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เที่ยวพระราชวังสุดอลังการ ชมโบสถ์และวิหารสุดสวย ขอพรที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ซาร์กอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญ-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์-ตลาดอิสไมโลโว่-พระราชวังเครมลิน-อนุสรณ์สถานเลนิน-สแปโรฮิลล์
วันเดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 35888 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน #RUSZG2121

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเข้าชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)  2.นำท่านเดินทางสู่เมือง พุชกิ้น (Pushkin) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ซาโก
โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 46,999 บาท