ทัวร์รัสเซีย (Russia)

ทัวร์รัสเซีย COUNTDOWN RUSSIA 9วัน 6 คืน (KC)#RUSPEV2902

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านขึ้นชมทัศนียหภาพบน ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล 2.ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  3.เข้าชมพระราชวังพระนางแคทเธอลีน Catherine Palace  แต้มสะสม 20 แต้ม
มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต – ละครสัตว์-พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - IZMAILOVSKY MARKET
วันเดินทาง : ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 62,888 บาท

ทัวร์รัสเซีย Nice Aurora in RUSSIA 8 วัน 5 คืน #RUSZG2110

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเข้าสู่ภายในรั้ว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) 2.ท่านจะพบกับ “แสงออโรร่า” (POLA LIGHT) หรือแสงเหนือ 3.นำชม จัตุรัสแดง
มอสโคว์-เมอร์มานสค์ -หมู่บ้านซามี่ -ฮัสกี้ปาร์ค -เนินเขาสแปร์โรว์ -จัสตุรัสแดง -วิหารเซนต์บาซิล -พระราชวังเครมลิม -พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -ตื่นตาตื่นใจกับละครสัตว์
วันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA HUNTING 8 วัน 5 คืน (EY) #RUSGH2200

จุดเด่นของโปรแกรม 1.เนินเขาสแปร์โรว์ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ –ถนนอารบัต- สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ 2. ล่องเรือแม่น้ำมอสควา -มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ
อาบูดาบี – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ –ถนนอารบัต- สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสควา -มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – มูร์มันสค์ – คิรอฟสค์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – เมืองหิมะ – ตามล่าหาแสงเหนือ-คิรอฟสค์ – มูร์มันสค์ – มอสโคว์– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -โบสถ์เซนต์บาซิล – จตุรัสแดง
วันเดินทาง : พฤศจิกายน2560- มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 67,900. บาท

ทัวร์รัสเซีย SHOCK PRICE 6 วัน 3 คืน #RUSZG2100

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 2.นำเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่   เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย 3.นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก  แต้มสะสม 15 แต้ม
โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน
วันเดินทาง : มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
ราคาเริ่มต้น 29999 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน #RUSZG2121

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเข้าชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)  2.นำท่านเดินทางสู่เมือง พุชกิ้น (Pushkin) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ซาโก
โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 46,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน (EK)#RUSDD6106

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านชม  จัตุรัสแดง  เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย 2.นำท่านสู่ เมืองหิมะ  ที่สร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม  3.นำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดิน เป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก แต้มสะสม 20 แต้ม
มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EK)#RUSDD6105

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย 2. นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม  3.นำท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย  เเต้มสะสม
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
วันเดินทาง : ธันวาคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท