ทัวร์สแกนดิเนเวีย (Skandinavia)

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย 9 วัน AY #EURWC4000

      จุดเด่นของโปรแกรม    1.นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ  เปิดโอกาสให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพชวนฝันของ ซอจ์น ฟจอร์ด ที่สวยที่สุดของโลก 2. นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติค Flamsbana
ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - อ่าวไพเพอร์วิคา - ท่าเรือเอเคอร์บรู๊ก - ฟลัม นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ล่องเรือซอจ์นฟจอร์ด - เกลโล่ - กอล - ออสโล ช้อปปิ้งย่าน คาร์ล โยฮัน - ล่องเรือสำราญ DFDS - โคเปนเฮเก้น - มัลโม่ - เยนโคปิง กรุงสต๊อกโฮล์ม - ศาลาว่าการกรุงสต๊อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้งที่ห้าง NK
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท