ทัวร์สโลวาเกีย (Slovakia)

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก 8 วัน EY #EURWC2804

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เดินทางโดยสายการบินชั้นนำระดับโลก 2.เข้าพักโรงแรมระดับมาตฐาน 3.ชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก 
ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ - ซาลส์บูรก – เวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสตัดปาร์ค - ย่านถนนคาร์ทเนอร์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟน - เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท