ทัวร์สเปน (Spain)

ทัวร์ยุโรป สเปน-โปรตุเกส 9 วัน #EURWC4011

      จุดเด่นของโปรแกรม    1.นำท่านเดินทางชมความงามของเมืองบาร์เซโลน่า  2.นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาราโกซ่า” ซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีตของ อาณาจักรอารากอน  3.นำท่านชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตา
บาร์เซโลน่า – ยอดเขา “มองต์จูอิค – สนามฟุตบอลคัมป์นู - สนามกีฬาโอลิมปิค มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ – ถนนลารัมบรา - ซาราโกซ่า จัตุรัส PLAZA DEL PILAR – โทเลโด้ - มหาวิหารแห่งโทเลโด้ - เมรีด้า – บาดาโฆส
วันเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท