ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน #EURGR6204

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติของไทย เข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์   นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์
ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง– ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 95,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี Easy Scenic Beauty #EURZT3501

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เดินทางโดยสายการบิน Qatar Airways สายการบินระดับ 5 ดาว 2.พิเศษ..รับประทานอาหารบนยอดเขาทิตลิต 3.ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมเมืองปารีส

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน #EURGR6202

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.บินสายการบินระดับ 5 ดาว 2.พิเศษ!! กับเมนูอิตาลีสปาเก็ตตี้ , ฟองดูต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์ , ฝรั่งเศส หอยเอสคาโก้ + ไวน์
โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน –วิหารแพนเธออน – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 77,777 บาท

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน #EURGR6201

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ บินสายการบินระดับ 5 ดาว นั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ นั่งกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 82,900 บาท