ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ทัวร์ยุโรป Europe Classic Reroute 9 วัน (TG) #EURGTV2414

จุดเด่นของทัวร์ เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe
ปารีส-แวร์ซายส์--ล่องเรือแม่น้ำแซน-แรงส์-กอลมาร์ -จุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น --มิลาน-เวนิสมาสเทร่-เวนิส-ปิซ่า -โรม
วันเดินทาง : ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 68900 บาท

ทัวร์ยุโรป Europe Classic Reroute ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน (TG) #EURGTV2415

จุดเด่นของทัวร์ ชมหอคอยไอเฟิล ชมยอดเขาจุงฟราวยอร์ค เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์
ปารีส-แวร์ซายส์-ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซน-เวอร์ลิซี่ -แรงส์-กอลมาร์ - จุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น - เวนิสมาสเทร่ - เวนิส-ปิซ่า - โรม
วันเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 59500 บาท

ทัวร์ยุโรป Hub Group Delight Switzerland 8 วัน 5 คืน (EK) #EURFTV6206

จุดเด่นของทัวร์ ชม ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรป ชม น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป นั่งรถไฟขึ้น ภูเขาแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส และ จุงเฟรา
เจนีวา – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น – ซูริค– แองเกิลเบิร์ก - ทิตลิส – ลูเซิร์น –ชาฟฟ์เฮาเซ่น – กรินเดอวัลด์ – จุงเฟรา
วันเดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 59900 บาท

ทัวร์ยุโรป Hub Group Italy Milan Switzerland 7 Days (EK) #EURFTV6200

จุดเด่นของทัวร์ เที่ยว เวนิส เมสเตร (Venice Mestre) ย่านเมืองเก่าของเมืองเวนิส ชมแลนด์มาร์กของเมือง มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) ชม ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนที่ตัวเมืองเซอร์แมท
- เวนิส – พระราชวังดอดจ์ – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – มหาวิหารเซนต์มาร์ก – Bridge of Sighs– มหาวิหารมิลาน – ปราสาทซฟอร์ซา - ทาส์ช – เซอร์แมท
วันเดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 42900 บาท

ทัวร์ยุโรป Hub Group ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน(EK) #EURFTV6204

ทัวร์ยุโรป Hub Group ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน(EK) วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ 17.00
ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนช็องเซลิเซ่ – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน - กอลมาร์ – สตราสบูร์ก – ชาฟฟ์เฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น
วันเดินทาง : กรกฏาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 49900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe #EURGR8702

จุดเด่นของทัวร์ เที่ยวนครรัฐวาติกันชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เที่ยวเกาะเวนิส ชมบรรยากาศรอบเกาะเวนิส เที่ยวพระราชวังแวร์ซายส์ พร้อมไกด์ท้องถิ่นบรรยาย
เที่ยวนครรัฐวาติกัน - เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส - เที่ยวมิลาน พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน
วันเดินทาง : พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 75900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8 วัน 5 คืนยอดเขาทิตลิส (QR) #EURGR8701

จุดเด่นของทัวร์ บินโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) สายการบินดีระดับ 5 ดาว เที่ยวเกาะเวนิส เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน  ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่
ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - สะพานไม้ชาเปล - ชมอนุสาวรีย์สิงโต - นั่ง กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ - เที่ยวเกาะเวนิส นครรัฐวาติกัน - สนามกีฬาโคลอสเซียม
วันเดินทาง : มิถุนายน - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 57555 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (EK) #EURGR8722

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ทริปเที่ยว 3 ประเทศ อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส พักค้างคืนที่สวิตเซอร์แลนด์ 2 คืนแบบไม่เหมือนใคร นั่งรถไฟ TGV และขึ้นหอไอเฟลชั้น 2
เที่ยวชมวิหารเซนต์ปีเตอร์-วิหารแพนเธออน - เกาะเวนิส-มิลาน-ลูเซิร์น-พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - หอเอนปิซ่า1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
วันเดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 85900 บาท

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Mono Swiss 7 Days (TG) #EURGTV2419

จุดเด่นของทัวร์ ชมเมืองซูริค เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
ชาฟฮาวเซ่น - ชมเมืองซูริค - กรุงเบิร์น - เมืองโลซานน์ - โลซานน์ - เจนิวา - เวเว่ย์ - ทาซ - เซอร์แมท - เซอร์แมท - ทาซ - มองเทรอซ์ - อินเทอร์ลาเก้น
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 56900 บาท

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Mono Swiss 7 Days (TG) #EURGTV2422

จุดเด่นของทัวร์ ชมน้ำตกไรน์ ให้ท่านชมความสวยงามของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และบริเวณเมืองนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ายทำของกองละครเรื่องลิขิตรักหรือ
ซูริค-น้ำตกไรน์-เบิร์น-โลซานน์-เจนิวา-เวเว่ย์-ทาซ-เซอร์แมท-ทาซ-มองเทรอซ์-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 56900 บาท

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Mono Swiss 7 Days (TG) #EURGTV2423

จุดเด่นของทัวร์ ชมน้ำตกไรน์ ชมความสวยงามของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป  นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว เที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่วุ่นวาย
ซูริค-น้ำตกไรน์-เบิร์น-เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย์-ทาซ-เซอร์แมท-ทาซ-มองเทรอซ์-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น
วันเดินทาง : กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 59900 บาท

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Mono SWISS 7 Days 4 Nights (TG) #EURGTV2420

จุดเด่นของทัวร์ นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ชมกรุงเบิร์น ที่สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป
ซูริค - น้ำตกไรน์ - เบิร์น - เจนีวา - โลซานน์ - เวเว่ย์ - ทาซ - เซอร์แมท - ทาซ - มองเทรอซ์ - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราว - ลูเซิร์น
วันเดินทาง : กรกฏาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 67900 บาท