ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ MONO SWISS 7 DAY (EK)#EURDD6125

    จุดเด่นของโปรแกรม    1.นำท่านชม น้ำพุเจดโด เป็นน้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 2.นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก 3. นำท่านชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้ โลซานน์-สำนักงานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย-เวเว่ย์-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง-เบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนจุงเคอร์นกาสเซ-นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร์-เลาเทอบรุนเน่น-ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-ซูริค-จัตุรัสปราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560 - มกราคม, มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศษ 9 วัน (EK) #EURGR8720

จุดเด่นของโปรแกรม 1.จากนั้นนำท่านชม น้ำพุเทรวี่ เป็นน้ำพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก 2.นำท่านชม หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ที่เมืองปีซา   ประเทศอิตาลี 3.นำท่านเดินทางไปยัง
นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส แวะเที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน พัก Interlaken สถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด จึงไม่แปลกที่จะเรียกได้ว่า "สวยเหมือนเมืองในฝัน"
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน #EURGTV2402

      จุดเด่นของโปรแกรม    1. นำท่านเดินทางไปชม ปราสาทฟอร์ซ่า หรือ Sforzesco Castle   2.นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่
เที่ยวมิลาน ช้อปปิ้งแกลเลอเรีย ชมทะเลสาบโคโม่ ช้อปปิ้ง Fox Town Outlet พักอินเทอร์ลาเก้น เดินเล่นและมีเวลาช้อปปิ้ง ชมความงามแห่งขุนเขา ขึ้นทิทลิสด้วยกระเช้าใหม่ล่าสุด แวะกรุงเบิร์น เมืองหลวงแห่งสวิตเซอร์แลนด์
วันเดินทาง : เมษายน-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ แอลป์ 8 วัน #EURWC4021

      จุดเด่นของโปรแกรม    1.นำท่านชมเมือง “แฟรงค์เฟิร์ต”เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์ 2.นำคณะท่านออกเดินทางขึ้นมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์”  3.นำท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ 
แฟรงเฟิร์ต – ทิทิเซ่ - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค - อินเทอลาเค่น - วาดุส
วันเดินทาง : มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน QR #EURWC4014

      จุดเด่นของโปรแกรม    1.นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express  2.นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด
นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอกซ์เพรส – เซอร์แมท – ชมเมทเธอร์ฮอร์น – โลซานน์ – เจนีวา
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท