ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ MONO SWISS 7 DAY (EK)#EURDD6125

    จุดเด่นของโปรแกรม    1.นำท่านชม น้ำพุเจดโด เป็นน้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 2.นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก 3. นำท่านชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้ โลซานน์-สำนักงานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย-เวเว่ย์-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง-เบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนจุงเคอร์นกาสเซ-นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร์-เลาเทอบรุนเน่น-ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-ซูริค-จัตุรัสปราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560 - มกราคม, มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศษ 9 วัน (EK) #EURGR8720

จุดเด่นของโปรแกรม 1.จากนั้นนำท่านชม น้ำพุเทรวี่ เป็นน้ำพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก 2.นำท่านชม หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ที่เมืองปีซา   ประเทศอิตาลี 3.นำท่านเดินทางไปยัง
นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส แวะเที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน พัก Interlaken สถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด จึงไม่แปลกที่จะเรียกได้ว่า "สวยเหมือนเมืองในฝัน"
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (QR) #EURGR8713

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express 2.พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 3.ชม เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม   แต้มสะสม
นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ Regional Train ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์
วันเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 88,900 บาท