ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ทัวร์ยุโรป EXCLUSIVE ITALY SWISS FRANCE 8D 5N #EURZG2111

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เวเนเซีย  "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก"  2.เมืองมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก 3.ยอดเขาทิตลิสเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง Glacier Grotto แต้มสะสม 25 แต้ม 
กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ - มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้ - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์ สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

ทัวร์ยุโรป Romantic Swiss7 วัน 4 คืน อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ #EURBW1403

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.แวะมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน โบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ใน ยุโรป 2.ลูเซิร์น ชมเมืองอนุสาวรีย์สิงโต และสะพานไม้ชาแพล 3.Fox Town Outlet ช้อปปิ้งเอาท์เลตที่ได้รวมสินค้าแฟชั่น
กรุงเทพฯ มิลาน – ดูโอโม่ – Fox Town Outlet – ลูกาโน่ - ล่องเรือทะเลสาบลูกาโน่ -อันเดอร์แมท – อินเทอร์ลาเก้น-กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น-– ล่องเรือสู่..วิชเนา – กระเช้าสู่..ยอดเขาริกี้ –รถรางสู่..เว็กกิช- ซูริค– สนามบินซูริค – กรุงเทพ
วันเดินทาง : 13-19 พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท

ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND LOVER 6D 3N #EURZG2102

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 2.กรุงเบิร์น เมืองมรดกโลกใน ชมบ่อหมีสีน้ำตาล 3.นำท่านชม น้ำพุเจ็ทโด้  ของกรุงเจนีวา ตั้งอยู่กลางทะเลสาบเลอมังค์ แต้มสะสม
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี -สนามบินซูริค – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – อินเตอร์ลาเคน – ทาซ – เซอร์แมท – กรุงเบิร์น – มองเทรอซ์ – โลซาน – ศาลาไทย – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโด้ – สนามบินเจนีวา อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน #EURDD6101

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่น 2.นำท่านล่องเรือบาโตมุช 3.นำท่านสู่ยอดเขาทิทลิส (TITLIS)
ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย ถนนชองเชลิเซ่ ล่องบาโตมูช แกลลอเรีย ลาฟาแยตต์ แรงส์ มหาวิหารแห่งเมืองแรงส์ แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส อินเทอลาเก้น
วันเดินทาง : สิงหาคมและธันวาคม2560
ราคาเริ่มต้น 49900 บาท

ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ PROMOTION SWITZERLAND 7 DAYS

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ 1. นำท่านชม น้ำพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ 2. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 3. นำท่านชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน  
เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้ กลาเซียร์ 3000 โลซานน์ ศาลาไทย เบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล จุงเคอร์กาสเซ นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อินเตอร์ลาเคน ช้อปปิ้งซูริค น้ำตกไลน์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านลูเซิร์น
วันเดินทาง : เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ PROMOTION SWITZERLAND 7 DAYS

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ 1. นำท่านชมเมืองเจนีวา เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2. ชมเมืองเวเว่ย์ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” 3. นำท่านชม บ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น  
เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้ โลซานน์ ศาลาไทย เบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล จุงเคอร์กาสเซ นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อินเตอร์ลาเคน ยอดเขาทิทลิส ช้อปปิ้งซูริค น้ำตกไรน์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านลูเซิร์น
วันเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเสศ 9 วัน #EURGR8704

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  2.เกาะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุด 3.บินสายการบิน เอมิเรตส์ สายการบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี
กรุงเทพฯ – โรม - โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน - เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค - เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ – ลูเซิร์น -เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง– รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู -ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน #EURGR8708

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.พระราชวังแวร์ซายส์ มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว 2.ชมทิวทัศน์ เทือกเขาแอลป์บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส  3. มิลานเมืองแห่ง
กรุงเทพฯ – มิลาน - มิลาน – เมืองตากอากาศโคโม่ – แองเกิลเบิร์ก (สวิตเซอร์แลนด์ )-แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส –เมืองตากอากาศลูเซิร์น – มัลเฮ้าส์-ทิทิเซ่ –ป่าดำ – กอลมาร์ –ดิจอง –พระราชวังแวร์ซายส์ –ล่องเรือบาตามูซ –ปารีส-มงมาร์ต – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – DUTY FREE – พีระมิตแก้ว – แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ – ช้อปปิ้ง-ปารีส –ประตูชัย –หอไอเฟล– กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : มิถุนายน - พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)#EURDD6118

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมเมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี 2.ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขา สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 3.เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์     
กรุงเทพฯ ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก -จัตุรัสมาเรียน ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์ ดูไบ-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์ยุโรป#อิตาลี-สวิตเซอร์เเลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน#EURDST1702

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก   2.เดินเที่ยวเมืองในฝันในยุคเรอเนสซองส์ที่ฟลอเร้นซ์  3.ชมงานศิลปะชั้นสุดยอดที่โลกยอมรับที่นครรัฐวาติกัน  เเต้มสะสม 30 เเต้ม
กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า-หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย-ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า -เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น – อินเทอลาเก้น-อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE-อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส-หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม -ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์-พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE
วันเดินทาง : มีนาคม-ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 107000 บาท

โปรแกรมทัวร์ยุโรป MONO SWISS 7 DAYS(EK)#EURDD6116

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมเมืองเจนีวา เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2.ขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก 3.เดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลก       
กรุงเทพฯ ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้ โลซานน์-สำนักงานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย-เวเว่ย์-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง-เบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนจุงเคอร์นกาสเซ-นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร์-เลาเทอบรุนเน่น-ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-ซูริค-จัตุรัสปราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ ดูไบ-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท