ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมันนี 8 วัน TG #EURWC2803

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” 2.นั่งรถไฟชมวิว” ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ 3.ชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000ปี Ice Palace
มหาวิหารซาเครเกอร์ – ดีจอง - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟขึ้นสู่ภูเขาหิมะจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลานหิมะ – อินเทอร์ลาเก้น - อินซ์บรูกซ์ – หลังคาทองคำ
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน #EURGR6204

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติของไทย เข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์   นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์
ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง– ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 95,900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน #EURGR6202

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.บินสายการบินระดับ 5 ดาว 2.พิเศษ!! กับเมนูอิตาลีสปาเก็ตตี้ , ฟองดูต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์ , ฝรั่งเศส หอยเอสคาโก้ + ไวน์
โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน –วิหารแพนเธออน – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 77,777 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV 10 วัน TG #EURWC2801

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ที่สวิสเซอร์แลนด์ 2.ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ 3.ชมความงดงามของมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน – หอเอนเมืองปิซ่า – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 88,900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมันนี สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน #EURGR6206

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เที่ยวเกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 2.นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE 3.ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป
มหาวิหารแห่งมิลาน – เวโรนา – บ้านของจูเลียต – เวนิส - เกาะเวนิส – อินส์บรุค – วังหลังคาทองคำ - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 75,555 บาท

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน #EURGR6201

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ บินสายการบินระดับ 5 ดาว นั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ นั่งกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 82,900 บาท