ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ทัวร์ยุโรป DUO SWISS 7 DAYS #EURDD6132

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์  ชมความงดงามของบ้านเมืองและธรรมชาติ ในสวิตอย่างคุ้มค่าเป็นเวลา 7 วัน  พลาดไม่ได้กับสถานที่ต้องไป ยอดเขาจุงฟราว และ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 เยียมชมเมืองลูเซิร์น เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The
เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น - จุงฟราว - ลูเซิร์น - ซูริค - ยอดเขาจุงฟราว - ยอดเขากลาเซียร์ 3000
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

ทัวร์ยุโรป Europe Classic Reroute 9 วัน (TG) #EURGTV2414

จุดเด่นของทัวร์ เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe
ปารีส-แวร์ซายส์--ล่องเรือแม่น้ำแซน-แรงส์-กอลมาร์ -จุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น --มิลาน-เวนิสมาสเทร่-เวนิส-ปิซ่า -โรม
วันเดินทาง : ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 68900 บาท

ทัวร์ยุโรป Europe Classic Reroute ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน (TG) #EURGTV2415

จุดเด่นของทัวร์ ชมหอคอยไอเฟิล ชมยอดเขาจุงฟราวยอร์ค เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์
ปารีส-แวร์ซายส์-ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซน-เวอร์ลิซี่ -แรงส์-กอลมาร์ - จุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น - เวนิสมาสเทร่ - เวนิส-ปิซ่า - โรม
วันเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 59500 บาท

ทัวร์ยุโรป Hub Group Delight Switzerland 8 วัน 5 คืน (EK) #EURFTV6206

จุดเด่นของทัวร์ ชม ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรป ชม น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป นั่งรถไฟขึ้น ภูเขาแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส และ จุงเฟรา
เจนีวา – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น – ซูริค– แองเกิลเบิร์ก - ทิตลิส – ลูเซิร์น –ชาฟฟ์เฮาเซ่น – กรินเดอวัลด์ – จุงเฟรา
วันเดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 59900 บาท

ทัวร์ยุโรป Hub Group ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน(EK) #EURFTV6204

ทัวร์ยุโรป Hub Group ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน(EK) วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ 17.00
ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนช็องเซลิเซ่ – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน - กอลมาร์ – สตราสบูร์ก – ชาฟฟ์เฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น
วันเดินทาง : กรกฏาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 49900 บาท

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน #EURDD6134

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เที่ยวดินแดนแห่งความโรแมนติก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล และ ประตูชัย  สัญลักษณ์แลนด์มาร์คที่โดดเด่นในปารีส สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็ก ๆ พร้อมช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
แคว้นอัลซาส สตราสบูร์ก กอลมาร์ ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย ถนนชองเชลิเซ่ ล่องบาโตมูช แกลลอเรีย ลาฟาแยตต์ แรงส์ มหาวิหารแห่งเมืองแรงส์ แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส อินเทอลาเก้น ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ซูริค
วันเดินทาง : ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน (ฮรีซอส) 8 วัน 5 คืน #EURIT9304

จุดเด่นของทัวร์ ชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกา นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ชม ทะเลสาบเบรียนซ์ (LAKE BRIENZ) 
ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ – เอททัล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - กรินเดอวาลด์ - เลาเทอร์บรุนเนิน - ยอดเขาจุงเฟรา
วันเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 59900 บาท

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน #EURDD6140

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ ยอดเขาทิทลิส (TITLIS) 2.เดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนี 3.ช้อปปิ้งจุใจที่ Designer Outlet Roermond
บรัสเซล จัตุรัสกรองปลาซ แฟรงค์เฟิร์ต มหาวิหารโคโลญจน์ แคว้นอัลซาส กอลมาร์ สตราบูร์ก ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล แองเกลเบิร์ก ขึ้นเขาทิตลิส ช้อปปิ้งจุใจที่ Designer Outlet Roermond
วันเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน #EURDD6136

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เพลิดเพลินกับความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ ใน เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน เดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO  เยียมชมเมืองลูเซิร์น (Lucerne) 
มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ซาลบูร์ก วังมิราเบล หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ซูริค
วันเดินทาง : กันยายน 2561 - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน ##EURIT9300

จุดเด่นของทัวร์ ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เมืองฮัลล์สตัทท์  เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก  ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์  ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ เที่ยวชมและสัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์
ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์ก- อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น- เส้นทางฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา - มิวนิค– เมืองทิทิเซ่ - Donaueschingen
วันเดินทาง : กันยายน - มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 59900 บาท

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Mono Swiss 7 Days (TG) #EURGTV2419

จุดเด่นของทัวร์ ชมเมืองซูริค เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
ชาฟฮาวเซ่น - ชมเมืองซูริค - กรุงเบิร์น - เมืองโลซานน์ - โลซานน์ - เจนิวา - เวเว่ย์ - ทาซ - เซอร์แมท - เซอร์แมท - ทาซ - มองเทรอซ์ - อินเทอร์ลาเก้น
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 56900 บาท

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Mono Swiss 7 Days (TG) #EURGTV2422

จุดเด่นของทัวร์ ชมน้ำตกไรน์ ให้ท่านชมความสวยงามของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และบริเวณเมืองนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ายทำของกองละครเรื่องลิขิตรักหรือ
ซูริค-น้ำตกไรน์-เบิร์น-โลซานน์-เจนิวา-เวเว่ย์-ทาซ-เซอร์แมท-ทาซ-มองเทรอซ์-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 56900 บาท

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Mono Swiss 7 Days (TG) #EURGTV2423

จุดเด่นของทัวร์ ชมน้ำตกไรน์ ชมความสวยงามของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป  นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว เที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่วุ่นวาย
ซูริค-น้ำตกไรน์-เบิร์น-เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย์-ทาซ-เซอร์แมท-ทาซ-มองเทรอซ์-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น
วันเดินทาง : กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 59900 บาท

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Mono SWISS 7 Days 4 Nights (TG) #EURGTV2420

จุดเด่นของทัวร์ นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ชมกรุงเบิร์น ที่สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป
ซูริค - น้ำตกไรน์ - เบิร์น - เจนีวา - โลซานน์ - เวเว่ย์ - ทาซ - เซอร์แมท - ทาซ - มองเทรอซ์ - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราว - ลูเซิร์น
วันเดินทาง : กรกฏาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 67900 บาท