ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan)

เที่ยวไต้หวัน สิบสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่นักท่องเที่ยวต้องมาไม่เช่นนั้น เพื่อนๆอาจถูกหาว่า … มาไม่ถึงไต้หวัน ไต้หวัน ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับสองของโลกรองจากญี่ปุ่น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมาย แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยยังถือว่าไม่ค่อยเยอะมาก เพราะยังติดปัญหาเรื่องวีซ่าอยู่ แต่เราว่าอีกไม่นานปัญหาเรื่องวีซ่าน่าจะหมดไป เพราะตอนนี้รัฐบาลไต้หวันก็กำลังกระตุ้นเรื่องเศรษกิจเรื่องการท่องเที่ยวอยู่พอสมควรค่ะ ไต้หวัน เป็นเมืองที่มีความแตกต่างที่ลงตัวทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ศิลปะและเทคโนโลยี บนเกาะเล็กๆถึงเล็กแต่บนเกาะนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนัก

ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน #TAWVW4802

จุดเด่นของทัวร์ ล่องเรือที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา รับเมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี ชมตึกไทเป 101
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - สะพานแขวน Jing-an - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
วันเดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12555 บาท

ทัวร์ไต้หวัน HELLO บินสบายไปไทเป เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน #TAWBES7602

จุดเด่นของทัวร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน ชมหมู่บ้านโบราญจิ่วเฟ่น
วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 17900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน PARADISE IN TAIWAN 4D3N #TAWZG2104

จุดเด่นของทัวร์ บินโดยสายการบิน Thai Airway ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวชมอุทยานเย่หลิว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานเย่หลิว - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น - Mitsui Outlet Park - ตลาดปลาไทเป
วันเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 22900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน T-DED ครอบครัวตัวอาร์ต ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน #TAWZG2101

จุดเด่นของทัวร์ บินหรูกับสายการบิน china airline พร้อมพักโรงแรมระดับ 4 ดาว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา ช้อปปิ้งแบบจุใจกับ 3 ตลาดดัง
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ปล่อยโคมลงหมิง - ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง
วันเดินทาง : กรกฏาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 13777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน T-DED...มนต์รักไต้หวัน 7 วัน 5 คืน #TAWZG2102

จุดเด่นของทัวร์ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา เที่ยวครบ 3 อุทยานสุดค้ม! ไม่ว่าจะเป็ฯ อทยานแห่งชาติทาโรโกะ ช้อปปิ้งเพลินแบบจัดเต็มกับ 3 ตลาดดัง
อุทยานแห่งชาติมาโรโกะ - ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา - ตึกไทเป 101 - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - ช้อปปิ้งซิเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : กรกฏาคม - พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 21777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BOMB BOMB #TAWTFF3411

      จุดเด่นของโปรแกรม    1.นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (Hinoki Village) 2.นำท่าน ชิมชาอูหลงไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซัน 3.นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร)-ตลาดซีเหมินติง ไถจง-หนานโถว-หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ-วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วันเดินทาง : มีนาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN รัก….รสแซ่บ 4 วัน 3 คืน #TAWZG2106

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ช็อปปิ้งแบบจัดเต็ม เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ไหว้พระขอพร ปล่อยโคมลบอย
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101-ย่านซีเหมินติง-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดกลางคืนเหราเหอ-วัดหลงซาน
วันเดินทาง : กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 17777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน Wow!!! Taiwan 4D2N #TAWVW4801

จุดเด่นของทัวร์ ราคาพิเศษ ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : พฤษภาคม-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 9999 บาท บาท

ทัวร์ไต้หวัน หยุดพัก หยุดที่ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน #TAWZG2105

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ช็อปปิ้งแบบจัดเต็ม ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระวัดพระถังซัมจั๋ง  
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไถจง-ตึกไทเป 101-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันเดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 21777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน หยุดพัก..หยุดที่ TAIWAN #TAWZG2103

จุดเด่นของทัวร์ ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ชมตึกไทเป 101 นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง
ไถจง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - วัดพระถังซัมจั๋ง ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง Mitsui Outlet Park - อุทยานแห่งชาติแย่หลิว
วันเดินทาง : กรกฏาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 21777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป Taipei เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 3คืน #TAWBES7602

จุดเด่นของทัวร์ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะ อัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE - วัดพระถังซำจั๋ง - เขาอุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป นั่งรถไฟโบราณ บินหรู อยู่สบาย 5 วัน #TAWBES7600

จุดเด่นของทัวร์ บินโดยสายการบินEVA AIR (BR) นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
นั่งรถไฟโบราณ - อุทยานอาลีซาน - Son Moon Lake - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดกวนอู - ไถจงไนท์มาเก็ต
วันเดินทาง : กรกฏาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 19900 บาท