ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan)

เที่ยวไต้หวัน สิบสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่นักท่องเที่ยวต้องมาไม่เช่นนั้น เพื่อนๆอาจถูกหาว่า … มาไม่ถึงไต้หวัน ไต้หวัน ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับสองของโลกรองจากญี่ปุ่น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมาย แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยยังถือว่าไม่ค่อยเยอะมาก เพราะยังติดปัญหาเรื่องวีซ่าอยู่ แต่เราว่าอีกไม่นานปัญหาเรื่องวีซ่าน่าจะหมดไป เพราะตอนนี้รัฐบาลไต้หวันก็กำลังกระตุ้นเรื่องเศรษกิจเรื่องการท่องเที่ยวอยู่พอสมควรค่ะ ไต้หวัน เป็นเมืองที่มีความแตกต่างที่ลงตัวทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ศิลปะและเทคโนโลยี บนเกาะเล็กๆถึงเล็กแต่บนเกาะนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนัก

ทัวร์ ไต้หวัน ขั้นเทพโครตโครตคุ้ม 6 วัน 5 คืน(CI) #TAWFS5203

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมตึกไทเป101 สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลก  2. พาท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  3.เดินชมสวนสน 2000 ปี แต้มสะสม 10
อุทยานอาหลีซัน / อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ / อุทยานเย๋หลิ่ว นั่งรถไฟโบราณ / ชมพระอาทิตย์ขึ้น / เดินชมป่าสน 2000 ปี / นั่งรถไฟหัวจรวด หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) //ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / หมู่บ้านสายรุ้ง / พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89
วันเดินทาง : ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 34,888 บาท

ทัวร์ฮ่องกง...สุดคุ้ม กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง #HKGSPW3203

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า 2.สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา 3.ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ แต้มสะสม 10
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา – CITY GATE OUTLET – SYMPHONY OF LIGHTS อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน (CI) #TAWFS5201

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมตึกไทเป101 สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลก  2.สถานีรถไฟฟ้าที่สวยอันดับ 2 ของโลก    3.เที่ยวชมอาณาจักร E-DA WORLD  แต้มสะสม 10
พิพิธภัณฑ์ CHIMEI / สถานีรถไฟฟ้าที่สวยอันดับ 2 ของโลก ตึกเกาสง 85 ป้อมโบราณ ชื่อขั่นโหลว / เจดีย์เสือเจดีย์มังกร / หมู่บ้านสิบกลอง / อาณาจักร E-DA WORLD ถนนโบราณอันผิง พิพิธภัณฑ์วัดฝวอกวงซัน แหล่งช้อปปิ้ง SHINKUCHAN
วันเดินทาง : ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HANSA 4D3N

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ 1. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่ว  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 2. นำท่านชม วัดจงไถฉันซื่อ เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน 3. นำท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่-ไทจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด-เย่หลิว-จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-พิพิธภัณฑ์กู้กง -ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซันซื่อ-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีและร้านเครื่องประดับ ช้อปสินค้าแบรนด์ดังจุใจ ณ MITSUI OUTLET
วันเดินทาง : กรกฏาคม-ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN LOVE LOVE (TZ) 5วัน 3คืน #TAWHAP8103

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมตึกไทเป101 สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลก  2.เที่ยวชม วัดจงไถซาน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท 3.นำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป  แต้มสะสม 10
ตึกไทเป 101 ชิมเมนูเสี่ยวหลงเปา+พระกระโดดกำแพง ชิมขนมโบราณหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคู่ก้อนหินเศียรพระราชินี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่
วันเดินทาง : พ.ย.2560 - ม.ค.2561
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน # BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N #TAWZG2109

จุดเด่นของโปรแกรม 1.เยือนเกาะไต้หวัน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงาม 2.ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 3.เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา /
เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
วันเดินทาง : มิถุนายน – กันยายน
ราคาเริ่มต้น 16,777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน # TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N #TAWZG2110

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 2.ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง 3.เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
วันเดินทาง : มิถุนายน – กันยายน
ราคาเริ่มต้น 18,777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (ฉลองวันปีใหม่) 5 วัน 4 คืน (CI) #TAWFS5200

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมตึกไทเป101 สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลก  2. พาท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  3.นั่งกระเช้าพาโนราม่า แต้มสะสม 10
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / นั่งกระเช้าพาโนราม่า สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (ชมการแสดงชนเผ่า+รวมเครื่องเล่น) พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง / อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89
วันเดินทาง : ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ( ไต้หวันสุดคุ้ม!!! )#TAWFS5203

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  2.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) 3.ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 เเต้มสะสม 10 เเต้ม
กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ -ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – ชิมชาอูหลง – ไทเป – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง-ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – นั่งกระเช้าเมาคง-ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ศูนย์ปะการังแดง – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – สนามบินเถาหยวน
วันเดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 25888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (CI) #TAWFS5202

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมตึกไทเป101 สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลก  2. พาท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  3.เที่ยวชมหมู่บ้านสายรุ้ง แต้มสะสม 10
อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / พิพิธพันธ์แห่งชาติกู้กง / อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / หมู่บ้านสายรุ้ง MITSUI OULET PARK /ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น89 / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน ช้อป แชะ ชิม ชิล 19,888 บาท#TAWFS5204

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 2.อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
ไทจง – ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอูหลง -ผูหลี่ – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ร้านขนมเค้กสับปะรด – หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง -ไทเป – สนามบินเถาหยวน
วันเดินทาง : เมษายน-ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 19888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน (ฉลองวันปีใหม่) ไต้หวันขั้นเทพโครตโครตคุ้ม (CI) #TAWFS5204

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมตึกไทเป101 สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลก  2. พาท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  3.ชมพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง แต้มสะสม 10
อุทยานอาหลีซัน / อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ / อุทยานเย๋หลิ่ว นั่งรถไฟโบราณ / ชมพระอาทิตย์ขึ้น / เดินชมป่าสน 2000 ปี / นั่งรถไฟหัวจรวด อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / หมู่บ้านสายรุ้ง / พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 / MITSUI OUTLET PARK
วันเดินทาง : ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 38,888 บาท