ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan)

เที่ยวไต้หวัน สิบสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่นักท่องเที่ยวต้องมาไม่เช่นนั้น เพื่อนๆอาจถูกหาว่า … มาไม่ถึงไต้หวัน ไต้หวัน ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับสองของโลกรองจากญี่ปุ่น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมาย แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยยังถือว่าไม่ค่อยเยอะมาก เพราะยังติดปัญหาเรื่องวีซ่าอยู่ แต่เราว่าอีกไม่นานปัญหาเรื่องวีซ่าน่าจะหมดไป เพราะตอนนี้รัฐบาลไต้หวันก็กำลังกระตุ้นเรื่องเศรษกิจเรื่องการท่องเที่ยวอยู่พอสมควรค่ะ ไต้หวัน เป็นเมืองที่มีความแตกต่างที่ลงตัวทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ศิลปะและเทคโนโลยี บนเกาะเล็กๆถึงเล็กแต่บนเกาะนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนัก

ทัวร์ ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 4 D3 N #TAWIT9310

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว  2.ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   3.ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  แต้มสะสม 10
ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิวชั้น89) - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วันเดินทาง : ธันวาคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน AMAZING TAIWAN 4D 3N #TAWZG2124

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำทุกท่านลงเรือสำหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2.นำคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม  3.จากนั้นนำท่านไปยัง ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน   แต้มสะสม 10
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) -COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ย่านซีเหมินติง
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน Exclusive in Taiwan 7D 5N BY XW #TAWZG2123

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำทุกท่านเที่ยวชม วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก 2.นำทุกท่านลงเรือสำหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3.จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟโบราณ มุ่งหน้าสู่ เมืองไจง เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา แต้มสะสม
วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา -วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไจง
วันเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 21,777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน SPECIAL DEAL 5D4N #TAWTS3706

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 2.เที่ยวชมอุทยานอารีซัน 3.ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   แต้มสะสม 10
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะวัดเหวินอู่ อุทยานอารีซัน - อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกสูงระฟ้าตึก101
วันเดินทาง : ธันวาคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 22,555 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (CI) #TAWFS5202

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมตึกไทเป101 สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลก  2. พาท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  3.เที่ยวชมหมู่บ้านสายรุ้ง แต้มสะสม 10
อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / พิพิธพันธ์แห่งชาติกู้กง / อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / หมู่บ้านสายรุ้ง MITSUI OULET PARK /ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น89 / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN LOVE LOVE 5 D 3 N #TAWVW4800

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่  เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา 2.นำทุกท่านแวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน  3.นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดในกรุงไทเป  แต้มสะสม 10
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อุทยานอารีซัน อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน DELUXE CLASS 4 วัน 3 คืน #TAWTS3702

จุดเด่นของโปรแกรม 1.บริการเสริฟท่านด้วย Afternoon Tea Time บนยอดเขา วิวจริง สัมผัสได้จริง 2.จิบกาแฟชิวๆ บนดอย สัมผัสบรรยากาศสไตล์ สวิสเซอร์แลนด์  3.ไทเป-ไทจง–-พักบนรีสอร์ท ณ
จ่ายหลักหมื่น ได้วิวหลักล้าน บริการเสริฟท่านด้วย Afternoon Tea Time บนยอดเขา วิวจริง สัมผัสได้จริง จิบกาแฟชิวๆ บนดอย สัมผัสบรรยากาศสไตล์ สวิสเซอร์แลนด์ ไทเป-ไทจง-พักบนรีสอร์ท ณ ฟาร์มชิงจิ้ง 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง : พฤศจิกายน-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 27,555 บาท

ทัวร์ไต้หวัน Flower Fastival Taiwan 5D3N #TAWZG2120

จุดเด่นของโปรแกรม 1.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟาร์มดอกไม้ขนาด 37 ไร่ 2.นำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน - จันทรา  3.นำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง -ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15,777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR #TAWZG2121

จุดเด่นของโปรแกรม 1.เยือนเกาะไต้หวัน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด 2.นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า เยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 3.นำคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 20,777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน SPECIAL DEAL 5D4N#TAWTS3710

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  2. ตึกสูงระฟ้าตึก101 3.ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   แต้มสะสม 10
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะวัดเหวินอู่ อุทยานอารีซัน - อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกสูงระฟ้าตึก101
วันเดินทาง : ธันวาคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 22,555 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BOMB BOMB #TAWTFF3411

      จุดเด่นของโปรแกรม    1.นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (Hinoki Village) 2.นำท่าน ชิมชาอูหลงไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซัน 3.นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร)-ตลาดซีเหมินติง ไถจง-หนานโถว-หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ-วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วันเดินทาง : มีนาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN EVA FOR YOU 4 D 3 N #TAWTFF3404

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวัน  2.นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์ 3. นำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์กู้กง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ  แต้มสะสม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น- ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต เมืองไถจง – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่ – หมู่บ้านเก้า ชนเผ่า – นั่งกระเช้าพาโนรามาชมวิว
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN CHUM CHAM #TAWTFF3408

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านสนุกกับการช้อปปิ้งที่ GLORIA OUTLETS ให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้าแบรน์เนมมากมายในราคาสุดพิเศษ 2.นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก 3. นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน  แต้มสะสม 10
ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN HUNSA #TAWTFF3400

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน 2.นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง  3. นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด  แต้มสะสม 10
ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN JEED JAD #TAWTFF3403

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. ท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด  2.นำท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา  3. นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง  แต้มสะสม 10
ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองฮวาเหลียน - นั่งรถไฟด่วน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN SABAI #TAWTFF3410

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง  2.นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของปลดภาษี DUTY FREE  3. นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน  แต้มสะสม 10
ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท