ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan)

เที่ยวไต้หวัน สิบสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่นักท่องเที่ยวต้องมาไม่เช่นนั้น เพื่อนๆอาจถูกหาว่า … มาไม่ถึงไต้หวัน ไต้หวัน ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับสองของโลกรองจากญี่ปุ่น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมาย แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยยังถือว่าไม่ค่อยเยอะมาก เพราะยังติดปัญหาเรื่องวีซ่าอยู่ แต่เราว่าอีกไม่นานปัญหาเรื่องวีซ่าน่าจะหมดไป เพราะตอนนี้รัฐบาลไต้หวันก็กำลังกระตุ้นเรื่องเศรษกิจเรื่องการท่องเที่ยวอยู่พอสมควรค่ะ ไต้หวัน เป็นเมืองที่มีความแตกต่างที่ลงตัวทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ศิลปะและเทคโนโลยี บนเกาะเล็กๆถึงเล็กแต่บนเกาะนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนัก

ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5 วัน 3 คืน #TAWVW4803

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เพลิดเพลินกับธรรมชาติ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา และ ช้อปปิ้ง 3 ตลาดนัดชื่อดัง พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 - อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง -
วันเดินทาง : ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน #TAWVW4802

จุดเด่นของทัวร์ ล่องเรือที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา รับเมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี ชมตึกไทเป 101
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - สะพานแขวน Jing-an - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
วันเดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12555 บาท

ทัวร์ไต้หวัน HELLO บินสบายไปไทเป เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน #TAWBES7602

จุดเด่นของทัวร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน ชมหมู่บ้านโบราญจิ่วเฟ่น
วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 17900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน T-DED ครอบครัวตัวอาร์ต ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน #TAWZG2101

จุดเด่นของทัวร์ บินหรูกับสายการบิน china airline พร้อมพักโรงแรมระดับ 4 ดาว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา ช้อปปิ้งแบบจุใจกับ 3 ตลาดดัง
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ปล่อยโคมลงหมิง - ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง
วันเดินทาง : กรกฏาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 13777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน T-DED...มนต์รักไต้หวัน 7 วัน 5 คืน #TAWZG2102

จุดเด่นของทัวร์ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา เที่ยวครบ 3 อุทยานสุดค้ม! ไม่ว่าจะเป็ฯ อทยานแห่งชาติทาโรโกะ ช้อปปิ้งเพลินแบบจัดเต็มกับ 3 ตลาดดัง
อุทยานแห่งชาติมาโรโกะ - ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา - ตึกไทเป 101 - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - ช้อปปิ้งซิเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : กรกฏาคม - พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 21777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BOMB BOMB #TAWTFF3411

      จุดเด่นของโปรแกรม    1.นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (Hinoki Village) 2.นำท่าน ชิมชาอูหลงไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซัน 3.นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร)-ตลาดซีเหมินติง ไถจง-หนานโถว-หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ-วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วันเดินทาง : มีนาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ชิงจิ้ง FOR YOU 4 DAYS 3 NIGHTS #TAWTFF3401

จุดเด่นของทัวร์ ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความงานของฟาร์มแกะชิงจิ้ง ( Foggy Eden ) ชมตึกไทเป 101
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ตึกไทเป101ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : กรกฏาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 16888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN รัก….รสแซ่บ 4 วัน 3 คืน #TAWZG2106

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ช็อปปิ้งแบบจัดเต็ม เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ไหว้พระขอพร ปล่อยโคมลบอย
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101-ย่านซีเหมินติง-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดกลางคืนเหราเหอ-วัดหลงซาน
วันเดินทาง : กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 17777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน Wow!!! Taiwan 4D2N #TAWVW4801

จุดเด่นของทัวร์ ราคาพิเศษ ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : พฤษภาคม-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 9999 บาท บาท

ทัวร์ไต้หวัน ขันที อาลีซาน เที่ยวครบสูตร 6วัน 4คืน #TAWVW4804

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว 2.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี 3.พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
วันเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15555 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาหมวย อาลีซาน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 5วัน 3คืน #TAWVW4805

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่ง รถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี 2.เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว 3.พักเจียอี้ 1 คืน ไทเป
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่ง รถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัด พระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อุทยานเห๋ยหลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น -ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต
วันเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 14777 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ #TAWVW4806

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2.ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต 3.พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
วันเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11111 บาท

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน 5 DAYS 4 NIGHTS #TAWTFF3402

จุดเด่นของทัวร์ ชมตึกไทเป 101 ล่องเรือที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยว 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย่หลิว  
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101-อุทยานทาโรโกะ-ร้านขนมพายสับปะรด-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่
วันเดินทาง : กรกฏาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 21999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป Taipei เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 3คืน #TAWBES7602

จุดเด่นของทัวร์ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะ อัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE - วัดพระถังซำจั๋ง - เขาอุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย 4 DAYS 3 NIGHTS #TAWTFF3403

จุดเด่นของทัวร์ ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง ( Foggy Eden )ที่ถูกเรียกขนานนามว่า“สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน”
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
วันเดินทาง : กรกฏาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 19999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป นั่งรถไฟโบราณ บินหรู อยู่สบาย 5 วัน #TAWBES7600

จุดเด่นของทัวร์ บินโดยสายการบินEVA AIR (BR) นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
นั่งรถไฟโบราณ - อุทยานอาลีซาน - Son Moon Lake - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดกวนอู - ไถจงไนท์มาเก็ต
วันเดินทาง : กรกฏาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 19900 บาท