ทัวร์ตุรกี (Turkey)

ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล –คุซาดาสี – ปามุคคาเล่ 8Days 5Nights #TUKBW1403

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์* 1.ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง 2.ชมโชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance 3.ชมโรงละครเอเฟซุส
กรุงอิสตันบูล –คุซาดาสี – ปามุคคาเล่ – คอนย่า คัปปาโดเกีย – ชิมไวน์ตูร์ลาซาน
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท

ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน #TUKBW1401

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์* 1.ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง 2.พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดิน Underground City 3. ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย
วันเดินทาง : เมษายน – พฤษภาคม 63
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย 8วัน5คืน#TUKBW1402

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชม ฮิปโปโดมสนามสำหรับการแข่งม้าศึกในยุคโรมัน 2.ล่องเรือชมความงดงามของ ช่องแคบบอสฟอรัส 3.หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ที่มีภูเขาหินขนาดมหึมาอยู่บนเขากลางเมือง
กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย - ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ – ช้อปปิ้ง
วันเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

ทัวร์ตุรกี LUXURY RIVIERA TURKEY 8 วัน #TUKPD2401

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 2.เข้าชมสวนอีเมอร์กัน ปาร์ค 3.ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน 
กรุงอิสตันบูล - เมืองไคเซอร์รี่ - เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคอนย่า - แอสเพนดอส - เมืองอันตาเลีย - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองอฟฟิซุส - เมืองอิซเมียร์
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ตุรกี PREMIUM OTTOMAN 10 วัน #TUKPD2402

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 2.สัมผัสเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุด อัลตาเลีย 3.ขี่ม้าชมวิวบนเนินเขา Pier Lotti Hill
อิสตันบูล-อิซเมียร์-คูซาดาซึ-ปามุคคาเล่-แอสเพนโดส-อันตาเลีย-คอนย่า-คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง : มีนาคม - สิงหาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ตุรกี THE BEST OF TURKEY ตุรกี 9 วัน 6 คืน #TUKGH2203

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชมความงามของเทศกาลดอกทิวลิป 2.ม้าไม้จำลองแห่งทรอย  3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลอง - ไอวาลิค - ชานัคคาเล – คูซาดาซี -คอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คาราวานซาไร - Optional บอลลูน
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

ทัวร์ตุรกี THE ROCK OF CAPPADOCIA ตุรกี 9 วัน 6 คืน #TUKGH2202

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส   2.ชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส      3.เที่ยวเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์
อิสตันบูล – อังการ่า – ทะเลสาบน้ำเค็ม – คัปปาโดเกีย – คอนยา - คาราวานซาไร – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล – ชานัคคาเล – วิหารอะโครโปลิส
วันเดินทาง : พฤษภาคม – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 วัน 7 คืน #TUKGH2204

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว 2.ที่พักระดับมาตฐาน 3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
อังการา - คัปปาโดเกีย – คัปปาโดเกีย – คอนยา – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล - คูซาดาซี – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโพลิส – ชานัคคาเล
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 วัน #TUKPD2403

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ที่พักหรูระดับ 5 ดาว 2.ชมม้าไม้แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อันโด่งดัง 3.ชมความสวยงามของสวนดอกทิวลิป
อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-พระราชวังทอปกาปึ-ชมสวนทิวลิป Emirgan Park–ช้อปปิ้ง แบรนด์เนม
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY เลทส์โก ทิวลิปฮิปปี้ 9 วัน 7 คืน #TUKZG2101

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.พิเศษ!!! พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน 2.ชมความงามภายในสุเหล่าเซนต์โซเฟีย 3.ชม เทศกาลสวนดอกทิวลิป (Emirgan Park)
เมืองอิสตันบูล - สวนดอกทิวลิป – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY เลทส์โก พาชิลทิวลิป 9 วัน 6 คืน #TUKZG2102

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.สุดว้าว พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน 2.ขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจีย 3.เข้าชมเทศกาลสวนดอกทิวลิป (Emirgan Park)
เมืองอิสตันบูล - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย -เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองใต้ดิน - หุบเขาอุซิซาร์
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท

ทัวร์ตุรกี WONDRUS TURKEY ตุรกี 8 วัน 5 คืน #TUKGH2201

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชมความงามสวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิป 2.ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 3.เข้าชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย
อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาสึ - คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ –มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท