ทัวร์ตุรกี (Turkey)

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 9 วัน 6 คืน (TK) #TUKWC2801

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.พักโรงแรม 5 ดาว บินตรงโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ 2.สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 3.ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก
อิสตันบลู – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – นครใต้ดิน - ปามุคคาเล่ – นครโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – เซลจุก - คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท