ทัวร์ตุรกี (Turkey)

ทัวร์ตุรกี PREMIUM OTTOMAN 10 วัน #TUKPD2402

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 2.สัมผัสเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุด อัลตาเลีย 3.ขี่ม้าชมวิวบนเนินเขา Pier Lotti Hill
อิสตันบูล-อิซเมียร์-คูซาดาซึ-ปามุคคาเล่-แอสเพนโดส-อันตาเลีย-คอนย่า-คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง : มีนาคม - สิงหาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ตุรกี เมอฮาบา อิสตันบูล ทรอย 8 วัน 6 คืน #TUKIT8901

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2.พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 3.ล่องเรือบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล – เมืองทรอย – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้องตรุกี - เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – นครใต้ดินชาดัค – กรุงอังการา - กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ - สุเหร่าสีน้ำเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี
วันเดินทาง : เม.ย-ส.ค 63
ราคาเริ่มต้น 29.888 บาท

ทัวร์แกรนด์ตุรกี 2020 (เที่ยวบินกลางวัน) 8 วัน 6 คืน #TUKEXH1801

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พักโรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 2 คืน 2.นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) 3.ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market)
กรุงเทพฯ-อิสตันบูล – คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย - คอนย่า-ปามุคคาเล่-เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อิสตันบูล
วันเดินทาง : พ.ค-ต.ค 63
ราคาเริ่มต้น 41.900 บาท