ทัวร์ตุรกี (Turkey)

ทัวร์ตุรกี Hub Group Discovery Turkey 10 Days 7 Nights #TUKFTV6200

จุดเด่นของทัวร์ ชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) จัตุรัสที่แต่เดิมในยุคโบราณถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองใน ชม ม้าไม้แห่งทรอย (Wooden Horse of Troy) หนึ่งในกลยุทธ์ทางการทหารที่ชาญฉลาด และเป็นเหตุให้เมืองทรอยพ่ายแพ้แก่กรีก
อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังโดลมาบาเช่ - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลึ - เมืองโบราณเอฟิซุส - ปามุคคาเล่ - ทรอย
วันเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 33900 บาท

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ปามุคคาเล่ 9 วัน 6 คืน #TUKBES7600

จุดเด่นของทัวร์ ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ปามุคคาเล่ นั่งบอลลูน ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  ชมม้าไม้เมืองทรอย
เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย• ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน • เมืองไอวาลิค • คุชาดาสึ• เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี •โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเล
วันเดินทาง : กรกฏาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 32900 บาท