ทัวร์ตุรกี (Turkey)

ทัวร์แกรนด์ตุรกี 2020 (เที่ยวบินกลางวัน) 8 วัน 6 คืน #TUKEXH1801

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พักโรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 2 คืน 2.นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) 3.ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market)
กรุงเทพฯ-อิสตันบูล – คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย - คอนย่า-ปามุคคาเล่-เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อิสตันบูล
วันเดินทาง : พ.ค-ต.ค 63
ราคาเริ่มต้น 41.900 บาท