ทัวร์อังกฤษ (United Kingdom)

ทัวร์ยุโรป อังกฤษ LONDON SURPRISE 6D 3N (EY) #EURIT9301

จุดเด่นของโปรแกรม 1. ถ่ายรูปหอนาฬิกา BIGBEN วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์  สะพาน Tower Bridge 2. ชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ทเป็นสถานที่ถ่ายทำ Harry Potter
● เยือนมหานครลอนดอน ถ่ายรูปหอนาฬิกา BIGBEN วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ สะพาน Tower Bridge ● เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ทเป็นสถานที่ถ่ายทำHarry Potter ● ชมกองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ● เที่ยวเมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียน
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์อังกฤษ London Surprise 6D 3N #EURIT9320

จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านชม สะพาน Tower Bridge 2.ชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ทเป็นสถานที่ถ่ายทำHarry Potter  3.ชมกองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  แต้มสะสม
เยือนมหานครลอนดอน ถ่ายรูปหอนาฬิกา BIGBEN วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ สะพาน Tower Bridge ● เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ทเป็นสถานที่ถ่ายทำHarry Potter ● ชมกองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ● เที่ยวเมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียน
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท