ทัวร์เวียดนาม (Vietnam)

ทัวร์เวียดนาม AMAZING SAPA 4วัน 3คืน#VIEZG2102

จุดเด่นของโปรแกรม 1.สัมผัสความโรแมนติกที่เวียดนามเหนือ ณ เมืองซาปา หลังคาโลกอินโดจีน 2.นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลกหมู่บ้าน ก๊าตก๊าต กินลม ชมวิว ที่หมู่บ้านตะวัน 3.ผ่อนคลายกับสายน้ำที่น้ำตก SILVER WATER FALL ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
สนามบินดอนเมือง – ฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเจิ่นกว๊อก – วิหารวรรณกรรม – ซาปา - LOVE MARKET - ซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – SILVER WATER FALL – หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซา - ซาปา – ลาวไก - COC LEU MARKET – ฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม AQUATIC IN VIETNAM(FD) 4วัน 3คืน#VIEZG2103

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นั่งชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL ชมทิวทัศน์ความสวยงามของอาวฮาลองเบย์ 2.ล่องเรืออ่าว ฮาลองสัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง  3.นั่งรถกอล์ฟชมเมืองฮานอย เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม  เเต้มสะสม 10 เเต้ม
เดินทางครั้งเดียว เที่ยวครบ 3 เมือง เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ !! - ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ขึ้นกระเช้า2ชั้นใหญ่ นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวเมืองฮาลอง - เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก สถานที่จริงถ่ายทำเรื่อง KONG SKULL ISLAND - นั่งรถกอล์ฟชมเมือง ฮานอย - ช้อปปิ้งเพลินๆ ถนน 36 สาย
วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท

ทัวร์เวียดนาม DREAM CENTRAL VIETNAM 3วัน 2คืน#VIEZG2100

จุดเด่นของโปรแกรม 1. สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน 2. ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเว้อันยาวนาน           3. ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
กรุงเทพฯ – ดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ดานัง - หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : กรกฎาคม – กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม GRAND CENTRAL VIETNAM 4วัน 3คืน#VIEZG2101

จุดเด่นของโปรแกรม 1.สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน 2.ล่องเรือแม่น้ำหอม แม่น้ำสายหลักของเมืองเว้ พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง           3.เที่ยวเมืองดานัง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลล์ พร้อมทานบุฟเฟ่ต์บนเขา  
กรุงเทพฯ – ดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ดานัง - บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) - Fantasy Park - สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร – ดานัง - ดานัง - หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน ดานัง - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : กรกฎาคม – กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม North Vietnam Hanoi #VIESPW3201

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.สัมผัสหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ที่เมืองซาปา ที่โอบล้อมด้วยภูเขา 2.ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ในเมืองซาปา 3.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ที่ตลาดซาปา และถนน 36 สาย แต้มสะสม
กรุงเทพฯ – ฮานอย– โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ลาวกาย – ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – หุบเขาปากมังกร – ตลาดซาปา น้ำตกซิลเวอร์ ซาปา – ตลาดชายแดน – ลาวกาย – ฮานอย ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ถนนย่านการค้า 36 สาย – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม SAPA IN LOVE(QR) 4วัน 3คืน#VIEZG2106

จุดเด่นของโปรแกรม 1.สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก พักเต็มอิ่มซาปา 2 คืน 2.ขึ้นกระเช้า ชมยอดเขาฟานซิปัน 3.ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่แรกในเวียดนาม เเต้มสะสม 10 เเต้ม
สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก พักเต็มอิ่มซาปา 2 คืน!! - รวมค่าขึ้นกระเช้า ชมยอดเขาฟานซิปัน - ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่แรกในเวียดนาม - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ อาหารกว่า 80 ชนิด SEN BUFFET
วันเดินทาง : กันยายน – ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

ทัวร์เวียดนาม TOUCHING HANOI SAPA(FD) 3วัน 2คืน#VIEZG2104

จุดเด่นของโปรแกรม 1.สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา 2.ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติชาวเวียดนาม 3.ชมวิถีชีวิต ธรรมชาติ ณ หมู่บ้านก๊าต ก๊าต และชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก  เเต้มสะสม
สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา - ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก หมู่บ้านก๊าต ก๊าต - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำศิลปกรรมประจำชาติ - ผ่อนคลายกับสายน้ำที่น้ำตก SILVER WATER FALL - ชมบ้านพักลุงโฮ และคารวะสุสานวีรบุรุษชาวเวียดนาม - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

ทัวร์เวียดนาม WISDOM OF NINHBINH (FD) 3วัน 2คืน#VIEZG2105

จุดเด่นของโปรแกรม 1.เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก สถานที่จริงถ่ายทำเรื่อง KONG SKULL ISLAND 2.คาราวะศพท่านโฮจิมินห์ เยี่ยมชมสถานที่ทำงานและบ้านพักของจริง 3. นั่งรถกอล์ฟชมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวเวียดนามในเมืองฮานอย เเต้มสะสม 10 เเต้ม
เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก สถานที่จริงถ่ายทำเรื่อง KONG SKULL ISLAND - ล่องเรือกระจาดชมธรรมชาติที่ลงตัว - วัดบายดิงห์ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม!! - คาราวะศพท่านโฮจิมินห์ เยี่ยมชมสถานที่ทำงานและบ้านพักของจริง - นั่งรถกอล์ฟชมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวเวียดนามในเมืองฮานอย
วันเดินทาง : กันยายน – ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ซาปา - ฟานซิปัน 4วัน 3คืน#VIECHE8302

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน “ฟานซิปัน” 2.ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก 3.เที่ยวเมืองฮานอย
พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน “ฟานซิปัน” นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก - ชมวิวยอดเขาฟานซีปัน พร้อมเที่ยวเมืองฮานอย โดยสายการบิน LION AIR
วันเดินทาง : สิงหาคม-ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 9999 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4วัน 3คืน #VIECHE8301

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.เดินทางโดยสายการบินดี โดย Bangkok Airways 2.ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น 3.ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม
ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 11899 บาท

ทัวร์เวียดนามดีดี!! CLASSIC VIETNAM#VIEPEV2901

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN 2.คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก 3.สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ เเต้มสะสม 10
ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง -ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก -จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
วันเดินทาง : มีนาคม-ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 8999 บาท