Showing 1–12 of 89 results

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ – นครวัด – นครธม – โตนเลสาบ 3วัน2คืน #CAMSPW3201

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์
1.ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก

2.เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ

3.เต็มอิ่มบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา

ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก เปิดตำนานกวนเกษียรสมุทร จุดกำเนิด “นางอัปสรา” อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ เต็มอิ่มบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-สิงหาคม 63
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท บาท

ทัวร์จอร์เจีย Here We Go6 DAYS 3 NIGHTS #JJGH2205

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์*

1.พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรสไวน์พื้นเมืองชั้นดีของประเทศจอร์เจีย

2.อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย

3.พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้ | บินสายการบิน Full service ระดับ 5 ดาว

ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point | พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้ | บินสายการบิน Full service ระดับ 5 ดาว
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย I AM IN GEORGIA 8 DAYS 5 NIGHTS#JJGH2206

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์*

1.พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้ 

2.อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย

3.ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ

ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | บาทูมิ | ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ | รับประทานอาหารค่ำบนตึก Alphabetic Tower | ถ้ำโพรมิธีอุส | บอร์โจมี | ช้อปปิ้งห้าง East Point |
วันเดินทาง : มกราคม – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชิ ดินแดนเมืองเทพนิยายแห่งคอเซซัส 8 วัน 5 คืน #JJIT8901

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.ชมป้อมนาริกาลา(Narigala Fortress)

2. ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี

3.รับประทานอาหารท้องถิ่น

ท่าอากาศยานอตาเติร์ก – สนามบินนานาชาติทบิลิซิ – เมืองทบิลิซิ - ป้อมนาริกาลา – โบสถ์เมทเทคี – วิหารซีโอนี – สะพานแห่งสันติภาพ - เมืองทบิลิซิ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – โรงอาบน้ำแร่ – โบสถ์ตรีนิตี้ – Jan sharden street - เมืองอันนานูรี – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – โบสถ์เกอร์เกติ – เมืองคาซเบกี้ - เมืองคาซเบกี้ – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – เมืองอัพลิสสิค - เมืองบาทูมี่ – The Alphabet Tower – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ – Piazzal Square - ยุโรปสแควร์ - เมืองบาทูมี่ - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
วันเดินทาง : พ.ค - ก.ย 63
ราคาเริ่มต้น 39.888 บาท

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน The Million Dollar View of Caucasus Mountains 10 DAYS 7 NIGHTS#JJGH2202

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์*

1.ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด

2.สะพานแห่งสันติภาพ

3.อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนียบากู | ภูเขาโคลน | ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | เซวาน | วิหารเกกฮาร์ด | วิหารคอร์วิราพ | เยเรวาน
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย – อาร์เมเนีย Amazing View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS #JJGH2201

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์*

1.จัตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน

2.สะพานแห่งสันติภาพ

3.อนุสรณ์สถานรัสเซีย

เยเรวาน - เซวาน - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารคอร์วิราพ -ทบิลิซี - คาซเบกี้ - อัพลิสต์ชิเคห์
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น Beautiful Takayama Alpine 6 วัน 3 คืน #JPNTAS4704

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

  1. พิเศษ แช่น้ำร้อนออนเซน 1 คืน

  2. อาหารมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ไม่อั้น

  3. เยี่ยมชม หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”

 

นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า - โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” – ยามานากาโกะ
วันเดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

ทัวร์ตุรกี PREMIUM OTTOMAN 10 วัน #TUKPD2402

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว

2.สัมผัสเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุด อัลตาเลีย

3.ขี่ม้าชมวิวบนเนินเขา Pier Lotti Hill

อิสตันบูล-อิซเมียร์-คูซาดาซึ-ปามุคคาเล่-แอสเพนโดส-อันตาเลีย-คอนย่า-คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง : มีนาคม - สิงหาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ตุรกี THE BEST OF TURKEY ตุรกี 9 วัน 6 คืน #TUKGH2203

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.ชมความงามของเทศกาลดอกทิวลิป

2.ม้าไม้จำลองแห่งทรอย 

3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลอง - ไอวาลิค - ชานัคคาเล – คูซาดาซี -คอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คาราวานซาไร - Optional บอลลูน
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

ทัวร์ตุรกี THE ROCK OF CAPPADOCIA ตุรกี 9 วัน 6 คืน #TUKGH2202

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  

2.ชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส     

3.เที่ยวเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์

อิสตันบูล – อังการ่า – ทะเลสาบน้ำเค็ม – คัปปาโดเกีย – คอนยา - คาราวานซาไร – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล – ชานัคคาเล – วิหารอะโครโปลิส
วันเดินทาง : พฤษภาคม – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 วัน 7 คืน #TUKGH2204

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว

2.ที่พักระดับมาตฐาน

3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 

อังการา - คัปปาโดเกีย – คัปปาโดเกีย – คอนยา – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล - คูซาดาซี – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโพลิส – ชานัคคาเล
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

ทัวร์ตุรกี WONDRUS TURKEY ตุรกี 8 วัน 5 คืน #TUKGH2201

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.ชมความงามสวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิป

2.ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

3.เข้าชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย

อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาสึ - คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ –มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท