Showing all 3 results

ทัวร์ยุโรป ENGLAND 8DAYS5NIGHTS #EURTLT9902

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ พร้อมถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบรูณ์            

2.นำท่านเข้าเยี่ยมชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ +พิพิธภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรลิเวอร์พูล

3.นำท่านชม หมู่บ้านไบบูลรี่ (Bibury Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในแคว้นกลอสเตอร์เชอร์ (Gloucestershire) เขตคอทส์โวลส์ (Cotswolds) จัดว่าเป็น หมู่บ้านที่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ

โดฮา – เอดินเบิร์ก– วินเดอร์เมีย-วินเดอร์เมีย – ล่องเรือ – อัมเบิลไซค์ - ลิเวอร์พูล – สนามแอนฟิลด์-ลิเวอร์พูล – สแตรทฟอร์ด เอวอน
วันเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 84,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง – เซินเจิ้น HONGKONG SHENZHEN 3 DAYS 2 NIGHTS SPECIAL #HKGTK7104

จุดเด่นของโปรแกรม

1.นำท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน 

2.นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้เทพเจ้ากวนอู

3.ช็อปปิ้งจัดเต็มย่านจิมซาจุ่ย

วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – งานฮวงจุ้ย - ข้ามไปเซินเจิ้น โดยรถไฟ ตลาดหลอหวู่ - พิเศษอาหารทะเล ซีฟูด ฝั่งเซินเจิ้น - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู – อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิวเขา - วิคตอเรียวัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - อิสระช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย - ชมไฟ Symphony of light
วันเดินทาง : เมษายน - กรกฎคม 61
ราคาเริ่มต้น 12900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี๋ ไทจง ไทเป เลทส์โก เช็คอินตัวแม่ #TAWZG2103

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา

2.แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก

3.ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน

สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท