ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด 6D 4N #JPNJH6500

฿

รหัสทัวร์ : JPNJH6500

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.เมืองฟูราโน่ อาณาจักรแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางเกาะฮอกไกโด ถัดจากเมืองบิเอะ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันของต้นไม้ดอกไม้หลากสีหลายชนิดที่จะสามารถชมได้ในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน

2.ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งสวยงามสไตล์ยุโรป

3. ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง

 

  • 59999 ฿
  • 54999 ฿
  • 49999 ฿
  • 7000 ฿
SKU:JPNJH6500
Category:
Tag:

ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด 6D 4N #JPNJH6500

วันที่1      กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่งพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน

23.45 น. เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่2      เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – โทมิตะ เมล่อนเฮ้าส์ – เมืองซาโฮโระ

08.30 น.        เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ อาณาจักรแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางเกาะฮอกไกโด ถัดจากเมืองบิเอะ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันของต้นไม้ดอกไม้หลากสีหลายชนิดที่จะสามารถชมได้ในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเป็นที่นิยมสำหรับการเล่นสกี ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           จากนั้นนำท่านชมทุ่งดอกไม้หลากสีที่ ฟาร์มโทมิตะชมทุ่งลาเวนเดอร์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในการผลิดอกของลาเวนเดอร์) ที่มีอยู่มากมาย ทุ่งลาเวนเดอร์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี 1985 ลุงโทมิตะเป็นผู้บุกเบิกและก่อร่างสร้างฟาร์มลาเวนเดอร์เป็นที่แรกๆ ด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อแม้จะประสบกับมรสุมชีวิต และอุปสรรคมากมาย ประกอบกับความรักและหลงไหลในเสน่ห์ของดอกไม้สีม่วงอย่างลาเวนเดอร์ จนในที่สุดฟาร์ม โทมิตะของลุงโทมิตะก็ประสบความสำเร็จกลายมาเป็ทุ่งลาเวนเดอร์อันโด่งดังที่สุดในปัจจุบัน อิสระ ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทุ่งที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่งเต็มพื้นดินอย่างน่ามหัศจรรย์ หลังจากนั้นนำท่านชม โทมิตะ เมล่อนเฮ้าส์ ร้านที่มีผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น เมล่อนที่มีคุณภาพดีมีมาตรฐาน และนมสดๆของเมืองฟูราโน่ และของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ซาโฮโระ ท่านจะได้พบเห็นธรรมชาติอันสวยงาม  เต็มไปด้วยสีเขียวขจีที่ปกคลุมไปทั่วทั้งภูเขา ซึ่งในช่วงฤดูหนาว ซาโฮโระเป็นพื้นที่ที่มีหิมะอันเรียบรื่น เหมาะสำหรับการเล่นสกีเป็นอย่างมาก อีกทั้งทุกท่านจะสามารถพบกับมุมมองอันกว้างใหญ่ของ Tokachi Plains และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะฮอกไกโด

เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม Sahoro Resort หรือเทียบเท่า

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโดเพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณ และระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันที่3      โรงงานช็อกโกแลต –  เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  – เมืองซัปโปโร

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะ

ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น

ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆ และที่พลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งสวยงามสไตล์ยุโรป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตก เนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระ ให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเลสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆสวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ต่อจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ท่านสามารถชมเครื่องแก้วที่มีรูปแบบ และสีสันสวยงามซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทำให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบ และสีที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัด และความชำนาญของช่างเป่าแก้วจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เติบโตและกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นการจัดการและการพัฒนาได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ลักษณะของผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม North City หรือเทียบเท่า ( B / L / D)

วันที่4      สวนผลไม้ – เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ  –  ซูซูกิโนะ

เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านสนุกสนานกับการ เก็บเชอร์รี่ สดๆใหม่ๆจากต้นที่เรียงรายเป็นทิวแถวและเต็มอิ่มกับการทานเชอร์รี่ที่เก็บจากต้นกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆ หรือ เลือกซื้อมาไว้รับประทานได้ จากนั้นเดินทางสู่เมือง

ซัปโปโร นำท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมมีชื่อว่า “ศาลเจ้าซัปโปโร” ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี ดังเช่น ภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจสืบไป

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง โดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างทำให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆบน เกาะฮอกไกโด จากนั้น ผ่านชม หอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้วยังเปรียบเสมือนสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ พาท่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจาก

ตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจ หรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆที่สวนแห่งนี้ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้งที่แสนครึกครื้นของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเสื้อผ้าจาก  แบรนด์ดัง ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทั้งยังเป็น        จุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จักคำว่าเบื่อกันเลยทีเดียว

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น)

เข้าพักโรงแรม North City หรือเทียบเท่า

วันที่5      ตลาดโจไก –  เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า –  มิตซุยเอาท์เลท

เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยร้านอาหารทะเลสดมากกว่า 80 ร้าน อิสระ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของสดและของฝากตามอัธยาศัยต่อจากนั้นนำท่าน ชม เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha)

มีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูป มีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1,500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จำนวนกว่า 150,000 ต้น ล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      พาทุกท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อ (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

เข้าพักโรงแรม  Kitahiroshima Classe Hotel หรือเทียบเท่า

เชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณ และระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันที่ 6     ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ  

เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่

10.30 น.      ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ด้วยเที่ยวบิน TG 671

15.30 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ท่านละ (พักห้องละ 2 ท่าน) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
24 – 29 ก.ค. 62 59,999 54,999 49,999 7,000
  กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่าบริการนี้รวม:
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
 • ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
  อัตรานี้ไม่รวม:
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
 • คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
การสำรองการเดินทาง:
 • บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรอง การเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
 • สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอ ปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการ กันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะ มืดเร็ว ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเว้นกรณีที่บริษัททัวร์ นำเงินชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชำระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้นักท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
 • EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น
          หมายเหตุ:
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของ สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ ที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย