ทัวร์มาเลเซีย โคตา คินาบาลู 3 วัน 2 คืน #MALHN7400

฿

รหัสทัวร์ : MALHN7400

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.เดินทางสู่เกาะ mamutik island (รวมอุปกรณ์ชุดหน้ากากดำน้ำพร้อมท่อสน็อกเกิ้ล) ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้นเอง พลาดไม่ได้แน่นอนคือเกาะและหาดทรายขาวเม็ดละเอียด และที่นิยมกันมากที่สุดก็คืออุทยานแห่งชาติทางทะเลตังกู อับดุล รามัน

2.มุสตาฟาตุ่นทาวเวอร์ (ชื่อเดิมซาบาห์มูลนิธิตึก) ซึ่งเป็นอาคารกระจก 30 ชั้นได้รับการสนับสนุนโดยสูงดึงแท่งเหล็ก, หนึ่งในสี่ของอาคารในโลกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการนี้ อาคารที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองในเกาะบอร์เนียว ชมมัสยิดโคตาคินาบาลู

3.หมู่บ้านวัฒนธรรมมารีมารี (Mari Mari Cultural Village) ที่ได้จำลองวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองไว้ถึง 5 ชนเผ่า ซึ่งได้อาศัยอยู่บนยอดเขาคินาบาลูนั้นเอง ชมการแสดงที่สมจริง

  • ฿
  • ฿
  • ฿
SKU:MALHN7400
Category:
Tags:, , , , ,

ทัวร์มาเลเซีย โคตา คินาบาลู 3วัน2คืน #MALHN7400

วันแรก      สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู                                               (-/-/D)

07.30น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA  เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)

09.30น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน AIR ASIA FD470

บริการอาหาร และที่นั่งมาตรฐานไม่สามารถเลือกได้(เป็นไปตามเงือนไขสายการบิน) รวมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโล ไปกลับ

13.35น.         เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.)    (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

จากนั้นพาชม หมู่บ้านวัฒนธรรมมารีมารี (Mari Mari Cultural Village) ที่ได้จำลองวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองไว้ถึง 5 ชนเผ่า ซึ่งได้อาศัยอยู่บนยอดเขาคินาบาลูนั้นเอง ชมการแสดงที่สมจริง เช่น การจุดไฟด้วยกระบอกไม้ไผ่, การประกอบอาหารพื้นบ้าน, การเป่าลูกดอกสำหรับล่าสัตว์, วิธีการทำเชือกและเสื้อผ้าด้วยเปลือกไม้ และพิธีการต้อนรับผู้มาเยือนของชนเผ่า Bajau ที่ตื่นใจ ชมภายในบ้านของเผ่าล่าหัวมนุษย์ ที่ตรงกลางลานบ้านของเขาจะมีแผ่นไม้ใหญ่ๆ ไว้ร้องรำทำเพลงที่สามารถทำหน้าที่คล้ายๆ กับเป็นสปริงไม้ ซึ่งพวกเขาจะกระโดดขึ้นไปแตะเครื่องรางบนเพดานบ้านที่สูงมาก

ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมมารีมารี (1)

หลังอาหารค่ำเดินทางสู่โรงแรมที่พัก MING GARDENT HOTE & RESIDENCE หรือเทียบเท่าระดับ3-4ดาว

วันที่สอง ดำน้ำจุใจ 2 เกาะ เดินทางสู่เกาะ mamutik island (รวมอุปกรณ์ชุดหน้ากากดำน้ำพร้อมท่อสน็อกเกิ้ล) – BBQ SEAFOOD – อิสระช้อปปิ้งห้างIMAGO                                                   (B/L/D)

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

08.00 น.       นำท่านเข้าสู่ท่าเรือ เดินทางสู่เกาะ mamutik island (รวมอุปกรณ์ชุดหน้ากากดำน้ำพร้อมท่อสน็อกเกิ้ล) ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้นเอง พลาดไม่ได้แน่นอนคือเกาะและหาดทรายขาวเม็ดละเอียด และที่นิยมกันมากที่สุดก็คืออุทยานแห่งชาติทางทะเลตังกู อับดุล รามัน (Tunku Abdul Rahman) ในอุทยานแห่งนี้มีเกาะเด่นๆอยู่ 5 เกาะ เหมาะทั้งแก่การดำน้ำตื้นและลึก และนอนเหยียดกายสบายๆที่ชายหาด ที่เกาะซาปี (Sapi) มีซิปไลน์ให้เล่น เหินฟ้าข้ามทะเลไปที่เกาะกายา (Gaya) ที่อยู่ใกล้ๆได้ ถ้าได้ดำน้ำลึก นอกจากเห็นปลาและปะการังสีสวยๆแล้ว ยังมีโอากสเห็นเต่าทะเล ปลาฉลาม และปลากระเบนด้วย

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะ (3) BUFFET AND SEAFOOD

บ่าย          หลังอาหารให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย  ดำน้ำตื้นเพิ่มเติม ดูปะการังใต้ทะเลหลากสีสันได้อีกเช่นกัน เพราะเกาะแห่งนี้นั้นขึ้นชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติไม่แพ้เกาะอื่นๆ หรือเลือกให้อาหารปลาในน้ำเพื่อได้ใกล้ชิดตัวปลาท่านก็สามารถทำได้นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมและกีฬาทางน้ำมากมายที่มีให้เลือกสรรแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคล อาทิ ดำน้ำลึก Scuba ล่องเรือคายัค, บานาน่าโบ๊ท, เจ็ทสกี, Wing Surfing, Parasailing และอื่นๆอีกมากมาย

เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก   Best Western Kinabalu Daya Hotel หรือเทียบเท่า

จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งห้างIMAGO ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมแบรนด์ต่างๆไว้มากมายไม่ว่าจะเป็น Uniqlo, Adidas, Nike, H&M, Sephora รวมถึงร้านกาแฟ ร้านอาหารและซูปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างเต็มที่

ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารค่ำเดินทางสู่โรงแรมที่พัก   MING GARDENT HOTE & RESIDENCE หรือเทียบเท่าระดับ3-4ดาว

วันสาม     มุสตาฟาตุ่นทาวเวอร์ – มัสยิดโคตาคินาบาลู – สนามบิน – กรุงเทพ (ดอนเมือง)          (B/L/-)                                            เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

พาชม มุสตาฟาตุ่นทาวเวอร์ (ชื่อเดิมซาบาห์มูลนิธิตึก) ซึ่งเป็นอาคารกระจก 30 ชั้นได้รับการสนับสนุนโดยสูงดึงแท่งเหล็ก, หนึ่งในสี่ของอาคารในโลกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการนี้ อาคารที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองในเกาะบอร์เนียว ชมมัสยิดโคตาคินาบาลู (Kota Kinabalu City Mosque) มัสยิดกลางน้ำที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไลกาส์ (Likas Bay) ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามและคล้ายคลึงกับมัสยิดนาบาวี (Nabawi Mosque) แห่งเมืองเมดินาห์ (Medina) ในประเทศซาอุดิอาระเบีย มัสยิดแห่งนี้ถือเป็นมัสยิดใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2000 ห้องโถงภายในสามารถจุคนได้ถึง 12,000 คน และนับเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของโคตาคินาบาลูในปัจจุบัน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่สามารถเข้าชมภายในได้ทุกวันยกเว้นวันศุกร์

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน (6)  อาหารพื้นเมือง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย

14.00 น.     ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD471

15.50 น.    ถึงสนามบินดอนเมือง….. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวม 1,200 บาท ตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ          บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ…..

กำหนดการเดินทาง 3วัน2คืน อังคาร - พฤหัส-เสาร์ เดินทางเดือนตั้งแต่เดินพฤษภาคม – ตุลาคม 2562 ผู้ใหญ่ (พักห้องละ2ท่าน) เด็กเสริมเตียง (พักผู้ใหญ่2ท่าน) พักเดี่ยว โปรแกรม ไม่รวมตั๋ว
KKT05 21 – 23 พฤษภาคม 2562 15,555.- 3,000.- 9,500.-
KKT06 20 -22 มิถุนายน 2562 15,555. 3,000.- 9,500.-
KKT07 23 -25 กรกฏาคม 2562 15,555. 3,000.- 9,500.-
KKT08 24 -26 สิงหาคม 2562 15,555. 3,000.- 9,500.-
KKT09 10 -12 กันยายน 2562 15,555. 3,000.- 9,500.-
KKT10 17 – 19 ตุลาคม 2562 15,555.- 3,000.- 9,500.-
อัตราค่าบริการนี้รวม            
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม       
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวม 1,200 บาท ตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
หมายเหตุ
 • กรณีลูกค้าไม่ถึง 15 ท่าน ขอยกเลิกการเดินทาง เป็นไปตามเงือนไขบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 30 วัน คืนมัดจำเต็มจำนวน
 • ด้วยตั๋วเครืองบินเป็น ราคาพิเศษ การยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะ
 • ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  กรณี ยกเลิกการเดินทาง
 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 1- 29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 %
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่นๆท่านละ 5,000 บ