ทัวร์ยุโรป อิตาลี-ฝรั่งเศสตอนใต้ 8วัน #EURGR8704

฿

รหัสทัวร์ : EURGR8704

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.หมู่บ้านเซนต์ปอลเดอวองซ์ อันเป็นเมืองโบราณที่สร้างด้วยหินล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง

2.เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลี ฉายาราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน

3. หมู่บ้านเซนต์ปอลเดอวองซ์ อันเป็นเมืองโบราณที่สร้างด้วยหินล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองตั้งอยู่บนเนินสูงที่มองเห็นชายหาดริเวียร่า 

  • 56555 ฿
  • 54555 ฿
  • 12000 ฿
SKU:EURGR8704
Category:
Tags:, ,

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-ฝรั่งเศสตอนใต้ 8วัน #EURGR8704

วันแรก     กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)

17.00 น.       คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ P สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์  QATAR      AIRWAY  สายการบินระดับ 5 ดาว โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

19.40 น.          ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์สายการบินระดับ 5 ดาว ด้วยเที่ยวบินที่ QR981 ( 19.40 น. – 22.50 น. ) / QR123  ( 01.15 น. – 06.35 น. ) แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า

บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่สอง      มิลาน – มองติการ์โล(โมนาโก) – มหาวิหารโมนาโก – นีซ (ฝรั่งเศส)

06.35 น.        เดินทางถึง สนามบินมาลเพนซ่า – มิลาน หรือ มิลาโน่ เมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรปพร้อมคนขับผู้ชำนาญเส้นทางนำท่าน ออกเดินทางสู่ โมนาโก หรือ ราชรัฐโมนาโก เจ้าของฉายาไมอามี่แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นนครรัฐในยุโรปตะวันตกทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เป็นประเทศเอกราชขนาดเล็กเป็น อันดับ 2 ของโลก รองจากนครรัฐวาติกัน  มีพื้นที่ 1.95 ตารางกิโลเมตร มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก   ส่วนใหญ่พูดภาษาฝรั่งเศส เพราะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสตั้งแต่ปี ค.ศ. 1861 และได้  แยกตัวเป็นอิสระภายหลัง มีรายได้หลักจากแหล่งท่องเที่ยว, สถานบันเทิง, คาสิโน และการแข่งรถ ฟอร์มู    ล่าวัน กรองปรีซ์ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และยังเป็นเมืองตากอากาศของบุคคลสำคัญทั่วโลก

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านเที่ยวชม มองติการ์โล เมืองหลวงของนครรัฐแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขากับทะเลสวย และเป็นแหล่งคาสิโนชื่อดังที่มีความหรูหรา และงดงาม ซึ่งบรรดาเศรษฐีนิยมมาเที่ยวและเป็นอีกจุดที่สร้างรายได้ให้กับโมนาโกอย่างมาก มีเรือยอทช์หรูจอดเรียงรายเต็มท่าเรือ ณ บริเวณเขตเมืองเก่าโมนาโก วิลล์ นำท่านชมมหาวิหารโมนาโก ที่เคยใช้จัดงานพระราชพิธีอภิเษก  สมรสของเจ้าหญิงเกรซ-เคลลีแห่งโมนาโก สตรีผู้ สูงศักดิ์ที่ชีวิตเปรียบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาวธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผันให้เป็นเจ้าหญิงในราชวัง วันนี้เธอเป็นตำนานที่ไม่ใช่เพียงเจ้าหญิงผู้เลอโฉม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนีซ เมืองที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 5 ของฝรั่งเศสในแคว้นที่ชื่อว่า โพรวองซ์-แอลป์-โค้ต-ดาซูร์ ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มี ชายหาดหินที่สวยงามระหว่างเมืองมาร์แซย์ของฝรั่งเศสกับเมืองเจนัวของอิตาลี มีประชากรอยู่   347,060 คน เป็นเมืองชั้นนำของรีสอร์ตแถบเฟรนช์ริเวียร่า มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น หมู่บ้านที่  เป็นป้อมปราการ, โบสถ์หลายสไตล์, บริเวณท่าเรือยอร์ช, พิพิธภัณฑ์ และอาร์ตแกเลอรี่, สวนสัตว์, การแสดงของสัตว์น้ำ, สวนสาธารณะ, ถนนสวยงาม, สถานที่มีตึกสวยๆ เป็นต้น นำท่านผ่านชมเมืองนีซใน ส่วนที่เป็นความสวยงามของอาคารบ้านเรือนที่ติดริมทะเลและย่านถนนที่เรียกว่า พร็อมเมอนาดเดซ์อ็องเกลส์ ฝั่งน้ำสีครามและเมืองรีสอร์ทที่มีความแตกต่างในเรื่องค่าครองชีพที่แพงจากผู้คนที่มีกำลังซื้อมา อาศัยที่เมืองนีซ ด้วยอากาศที่อบอุ่นจากแสงอาทิตย์มากเป็นพิเศษนั่นเอง ผู้รักการอาบแดดและถือเป็นแฟชั่นคนรวยที่ทำอย่างไรให้สีผิว เป็นสีน้ำตาลหรือเพื่อเรือนร่างมีร่องรอยของการเผาของแดดริมทะเล นี่คือแฟชั่น ค่านิยมของชาวเมืองนีซ

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักค้างคืน ณ   PARK INN NICE BY RADISSON หรือเทียบเท่า

วันที่สาม     เซนต์ปอลเดอวองซ์ – กราส – คานส์ – ปาเล่ เด เฟส ติวาล  – นิช

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปชม หมู่บ้านเซนต์ปอลเดอวองซ์ อันเป็นเมืองโบราณที่สร้างด้วยหินล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง ตั้งอยู่บนเนินสูงที่มองเห็นชายหาดริเวียร่า เสน่ห์อันจับใจของทัศนียภาพเป็นแรงบันดาลใจให้เหล่า ศิลปินหลั่งไหลมา ดินแดนแห่งนี้เห็นได้จากรอยจารึกชื่อหรือผลงานของศิลปินอันโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนหรือรูปปั้นแกะสลัก อิสระให้ท่านเดินเล่นในตรอกแคบๆ ของหมู่บ้านมีร้านขายงานศิลปะและ  ของที่ระลึกเรียงรายงดงามราวกับภาพวาด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกราส เพื่อให้ท่านได้เข้าชม โรงงานผลิตน้ำหอม ที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ชมกระบวนการผลิตน้ำหอมด้วยการสกัดและการกลั่นตลอดจนห้องจัดทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของการผลิตน้ำหอม และคอลเล็กชั่นขวดน้ำหอมต่างๆ เมืองกราสหรือที่รู้จักกันในนาม “เมืองหลวงแห่งโลกน้ำหอม” การผลิตน้ำหอมทั้งหลายส่วนใหญ่เริ่มต้นที่นี่ โรงงานผลิตน้ำหอมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเปิดให้ท่านได้ชมเรื่องราว และขั้นตอนการผลิต  ออกเดินทางสู่เมืองคานส์ อีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ซึ่งมีอากาศ   อบอุ่นและมีแสงแดดตลอดทั้งปี จึงเป็นเมืองตากอากาศที่ผู้คนนิยมกันมากที่สุด และยังเป็นสถานที่จัด เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอีกด้วย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านชื่นชมกับบรรยากาศความงามของเมืองแห่งเทศกาลหนังนานาชาติ ที่จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี หากใครที่คลั่งไคล้ดาราแล้วละก็พลาดไม่ได้ที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล่ เด เฟส ติวาล ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก เมืองคานส์ยังเต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ลา พร็อม เมอนาด เดอ ลา ครัวเซท นอกจากนี้ยังมีท่าจอดเรือยอร์ช ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายด้วย อิสระให้ท่านได้เพลินกับการช้อปปิ่ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายหลายยี่ห้อ อิทิเช่น หลุยส์ วิคตอง พราดาโร เล็กซ์ ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนิซ

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง) หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักค้างคืน ณ   PARK INN NICE BY RADISSON หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  นิช – เจนัว – ลิกูเรีย – ซานตา มาเกอร์ริตา – ปอร์โตฟิโน – เจนัว – น้ำพุจัตุรัสเฟอรารี่ – มหาวิหารซานลอเรนโซ่

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางอันแสนสวยข้ามพรมแดนจากฝรั่งเศสสู่เมืองเจนัว แคว้นลิกูเรีย ของประเทศ    อิตาลี  มีอาณาเขตส่วนใหญ่ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี เป็นแคว้นที่มีพื้นที่น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศโดยมีเมืองหลวงคือเจนัว แคว้นลิกูเรียเป็น สถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะมีชายหาดที่สวยงาม มีเมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งอยู่ มากมาย เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศอันดับต้น ๆ ของโลก และบางแห่งมีคุณค่าจนได้รับขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลก

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        จากนั้นนำท่านสู่ดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว เมือง ซานตา มาเกอร์ริต้า ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิ เตอร์เรเนี่ยน เดินทางไม่ไกลจากเมืองเจนัวมากนัก เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามและ มีเอกลักษณ์ของแคว้นนี้ด้วยอาคารบ้านเรือนแบบอาร์ต นูโวที่ตกแต่งด้วยสีสันฉูดฉาด แดง เหลือง ชมพู ดูมีชีวิตชีวา หรือจะเป็นวิลล่าต่าง ๆ ที่สร้างอยู่บนเนินเขาที่รายล้อมเมืองนี้พร้อมกันนี้ยังมีชายหาดที่     สวยงาม ท่าเรือยอร์ชของบรรดาเศรษฐีจากทั่วทุกมุมโลก   จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองปอร์โตฟิ  โน ฉายาราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน อดีตเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองตาก อากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลี ด้วยความสวยงามของภูมิประเทศ ชายหาดที่สวยงาม และอากาศที่  เย็นสบายตลอดปี บ้านเรือนสร้างขึ้นตามเนินเขาริมชายฝั่งด้วยสีสันอันสวยงาม บางช่วงเป็นท่าเทียบเรือ ยอร์ชที่ดูหรูหรา ถือได้ว่าเป็นอีกเมืองที่น่าเดินทางมาพักผ่อนยิ่งนัก จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในตัว เมืองเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกพร้อมเก็บภาพความประทับใจกันตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมาย   นำ ท่านเดินทางไปยัง เมืองเจนัว บ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ค้นพบทวีปอเมริกา  ผลิตรถยนต์ของอิตาลีได้แก่ เฟียต, อัลฟ่าโรมีโอ, แลนเซีย มีตึกเก่าสมัยโรมันย้อนยุค  อาคารบ้านเรือนที่ค่อนข้างแออัด บริเวณอ่าวเจนัวเป็นที่ทอดไว้ด้วยเรือสำราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขาว  เรือโบราณจำลองขนาดยักษ์ และมีประภาคารสูงตระหง่าน กลางเมืองที่นี่มี น้ำพุจัตุรัสเฟอรารี่ ที่ นักท่องเที่ยวชอบไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกัน จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารซานลอเรนโซ่ (St. Lawrence   Church)  สร้างขึ้นในแบบโรมาเนสก์ และโกธิก ราวศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ประจำตระกูลเมดิซิผู้ทรง   อำนาจในอดีต

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักค้างคืน ณ   MERCURE GENOVA SAN BIAGIO  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  เจนัว – เลวันโต – ซิงเกว เตเรว์ – ลาสปีเซีย – หอเอน ปิซ่า 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลวันโต เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามของภูมิภาคลิกูเลีย ที่สำคัญเมืองนี้ เป็นที่พำนักของขุนนางคนสำคัญตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน ทำให้มีวิลล่าสวย ๆ ตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขาพร้อมกันนี้ยังเป็นเมืองที่ปลูกต้นมะกอกคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลีก็ว่าได้ จากนั้นนำท่าน  เปลี่ยนการเดินทางด้วยรถไฟสู่เส้นทางการท่องเที่ยวอันสุดแสนโรแมนติค เดินทางเช้าไปยัง ชิงเคว เตเร่ ซึ่งเป็นดินแดนทั้งห้าประกอบด้วยหมู่บ้านชาวประมงที่สร้างอยู่ริมฝั่งทะเล โดยเป็นหมู่บ้านทั้งห้าต่าง         สร้างอยู่บนหน้าผาริมชายฝั่ง บ้านเรือนต่าง ๆ มีการทาสีที่ฉูดฉาดสวยงามแปลกตาเป็นเอกลักษณ์    เฉพาะตัว   เป็นเมืองเก่าแก่ซึ่งก่อตั้งมากว่า 1,300 ปีที่แล้ว ชิงเคว เตเร่ ตั้งอยู่ในเมืองลา สเปเซีย (La   Spezia) แคว้นลิกูเรีย (Liguria) ซึ่งถือว่าเป็นแคว้นที่เป็นริเวียร่าของประเทศอิตาลีเลยก็ว่าได้  จากนั้น   นำท่านชมความงามของ หมู่บ้านมานาโรล่า ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยและขึ้นชื่อ จากนั้นนำท่านไปบันทึกภาพความประทับใจ ณ  จุดชมวิวของหมู่บ้านมานาโรล่า ซึ่งจะมีหมู่อาคารที่มีสีสรรหลากหลาย เฉดสีซึ่งสวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก อิสระให้ท่านได้เดินชมความสวยงามพร้อมเลือกซื้อของฝากของ ที่ระลึก

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง)

บ่าย        จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านริโอแมกจินยอเรหมู่บ้านสวยอีกหมู่บ้านหนึ่งของ ชิงเคว่เทเรตั้งอยู่นโตรกของหน้าผาอาคารคารบ้านเรือนต่างๆ ที่มีสีสรรหลากหลายเฉดสีสวยงามและขึ้นชื่อในเรื่องไวน์จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสปีเซีย เมืองใหญ่อันดับสองของแค้วนลิกูเลีย เป็นเมืองท่าที่มี ความสำคัญมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ ด้วยพื้นที่ริมฝั่งทะเลที่เป็นอ่าวเหมาะสำหรับหลบ พายุในช่วงที่คลื่นลมแรงทำให้ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการเดินเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำ  ท่านความสวยงามของเมืองจนได้เวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า ออกเดินทางสู่เมือง ปีซ่าซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเชิงเขา MONTE PISANO ทางตะวันตกของแค้วนทัสคานี อดีตเมืองท่าริมชายฝั่งทะเล เมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันตก ที่มีชื่อเสียงของชาวโรมันช่วงศตวรรษที่ 11-13 บ้านเกิดของนักดาราศาสตร์  เอกของโลก กาลิเลโอ กาลิเลอิ  นำท่านนั่งรถบัสท้องถิ่นประจำเมืองเข้าสู่ ศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัส แคมโป สถานที่ตั้งของ อาคารแบ็บติสตรีทรงกลม, มหาวิหารประจำเมือง สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรม  แบบโรมันเนสก์ และ หอระฆัง ที่เอนเอียงเพราะความผิดพลาดในการก่อสร้าง จนทำให้ได้ชื่อว่า หอเอน    ปีซ่า และนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกชิ้นหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยหอ เอนเมืองปิซา ตั้งอยู่ที่เมืองปิซา ในจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกาย  โรมันคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) หอเอน    เมืองปิซาถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยหอเอนเมืองปิซ่ายังเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีก ด้วย ปัจจุบันนี้ เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1173 สร้างเสร็จเมื่อปี 1350 ใช้เวลาสร้างประมาณ   175 ปี แต่การก่อสร้างหยุดชะงักเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 เนื่องจากพื้นใต้ดินเป็นพื้นดินที่นิ่ม ทำให้ยุบตัวต่อมาในปี ค.ศ.1272 โดย Giovanni di Simone สร้างให้เอนกลับไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้สมดุล แต่การ ก่อสร้างในครั้งนี้ ก็ต้องหยุดชะงักลงอีกครั้งเนื่องจากเกิดสงคราม ต่อมาก็มีการสร้างหอต่อขึ้นอีกและสร้างเสร็จ 7 ชั้น ในปี ค.ศ.1319 แต่หอระฆังถูกสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1372 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 177 ปี

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักค้างคืน ณ   HOTEL GALILEI หรือเทียบเท่า

วันที่หก      ปิซ่า – เซียน่า – โรม  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เมืองเซียน่า หรือที่ชาวอิตาลีเรียกว่า ซิเอน่าเป็นอีกเมืองที่มีความสวยงามเปี่ยมไปด้วยมนต์ เสน่ห์อีกเมืองของแคว้นทัสคานี เชียน่าเป็นเมืองค้าขายแข่งกับฟลอเรนซ์จนต้องมีทหารทำสงครามกันอยู่บ่อยครั้ง

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปในย่านเมืองเก่าของเซียน่าหรือที่เรียกกันว่า เปียซซ่า เดล คัมโป ซึ่งเป็นลานกว้าง รูปทรงคล้ายเปลือกหอยอยู่หน้าศาลาว่าการ นำท่านไปถ่ายด้านหน้า มหาวิหารแห่งเซียน่า มหาวิหารที่ สำคัญที่สุดของเมืองเซียน่า โดยรอบจะเป็นร้านค้าและร้านอาหาร ที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางเข้าสู่  กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของแคว้น ลาซิโอ มีทั้งความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันแทบจะแยกไม่ออก โรมเป็นศูนย์กลางของ  ความเจริญในยุคโบราณ และอาณาจักรโรมันได้แผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดที่มีคำกล่าวว่า “ถนน ทุกสายมุ่งสู่ กรุงโรม”

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักค้างคืน ณ BEST WESTERN TOR VERGATA หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด     นครวาติกัน – โคลอสเซียม – น้ำพรุเทรวี –วิหารแพนเธออน – บันไดสเปน – ช้อปปิ้ง – โรม – กรุงเทพ

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองเข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระซึ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกและยังเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสตจักรโลก นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณด้านหน้าลานกว้างของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งมีทางเดินทางเดินครึ่งวงกลมสองด้านเป็นผลงานชิ้นเอกของเบอร์นินี่ จากนั้น  นำท่านเข้าชมภายในมหาวิหารซึ่งมีขนาด  ใหญ่ที่สุดโลก ซึ่งจุผู้คนได้ถึง 50,000 คน ซึ่งประดับประดา ไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย เช่น ปีเอต้า รูปแกะสลักหินอ่อนพระแม่มารีอุ้มพระเยซูไว้บนตัก และ ยอดโดมขนาดใหญ่ ซึ่งมีภาพเขียนอันงดงามวิจิตรผลงานของศิลปินเอก ไมเคิล แองเจโล ตรงกลางมหา  วิหารมี ศาลาคาโนปี ซึ่งเป็นแท่นบูชาในโบสถ์ออกแบบอย่างวิจิตรพิสดารโดย เบอร์นินี่  สมควรแก่เวลา  นำท่านไปพบกับ 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลกนั่นคือ โคลอสเซี่ยม สิ่งก่อสร้างงดงามซึ่งถือได้ว่าเป็น เอกลักษณ์ของกรุงโรม เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 และทางด้านตะวันตกของโคลอสเซียมยังมี ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของ จักรพรรดิคอนสแตนติน อิสระให้ท่านชมและ ถ่ายรูปที่ระลึกตามอัธยาศัยถึงเวลานัดหมายนำท่านนั่งรถผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ โรมันฟอรั่ม เข้าสู่ จัตุรัสเวเนเซีย ชม ระเบียงปาลาสโซ่ ที่กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโส   ลินี และ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 หรือพระบิดาของชาวอิตาลี จากนั้นนำท่านชม น้ำพุ เทรวี่ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นน้ำพุที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโรม ออกแบบก่อสร้างด้วยหินอ่อนตามสไตล์บารอกที่   งดงามอลังการด้วยฝีมือของ นิโคลา ซัลเวีย ว่ากันว่าถ้ามาโรมแล้วไม้ได้เห็นน้ำพุเทรวี่ก็เท่ากับมาไม่ถึง    โรม และเมื่อไปถึงแล้วก็ต้องโยนเหรียญไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเคล็ดว่าจะได้กลับมาเยือนโรมอีก

เที่ยง          **อิสระอาหารเที่ยง**

จากนั้นนำท่านชม วิหารแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญ สร้างขึ้น โดยจักรพรรดิมาร์คุส วิบซานิอุส อะกริบปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชัดเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมัยจักรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจักรพรรดิ์ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การก่อสร้างในสมัย  จักรพรรดิฮาเดรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเทวสถานของเทพเจ้าโรมัน 7 องค์หรือเทพแห่งดาวในระบบ สุริยะ APOLLOพระอาทิตย์ DIANA พระจันทร์ MARS อังคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหัส  VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ ลักษณะเด่นของตัววิหารคือมีหลังคาทรงกลมและโค้งเป็นครึ่งวงกลมวาง อยู่บนเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหารมีความสูงถึง43.3  เมตร รายละเอียดของโดมหลังคาภายใน  วิหาร รวมถึงโครงสร้างที่แข็งแรงและยืนหยัดมานานกว่าสองพันปี ตั้งแต่คริสต์ษตวรรษที่ 7 เป็นต้นมา วิหารแห่งนี้ถูกใช้เป็นโบสถ์โรมันแคธอริค อุทิศแด่พระแม่มารีและผู้พลีชีพเพื่อศาสนาสมควรแก่เวลานำ ท่านเดินเล่นที่ย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียน เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว หลากหลายเชื้อชาติ และเป็นแหล่ง ช็อปปิ้งชื่อดังเรียงรายไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลีและแบรนด์ดังจากทั่วโลก ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ สนามบินลีโอนาร์โด้ ดาวินชี่

23.05 น.       คณะอำลากรุงโรมประเทศอิตาลีออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยเที่ยวบิน  QR 114

( 23.05 น. – 05.35 น. ) / QR 832 ( 08.15 น. – 19.00 น. )  แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า

วันที่แปด   สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)

19.00 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี…พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้ 8 วัน 5 คืน โดย QATAR AIRWAYS
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
วันที่ 22 – 29 ก.ย. 56,555 12,000
วันที่ 6 – 13 ต.ค. (วันหยุดชดเชย) 56,555 12,000
วันที่ 13 – 20 ต.ค. (วันหยุดชดเชย) 56,555 12,000
วันที่ 27 ต.ค. – 3 พ.ย. 56,555 12,000
วันที่ 1 – 8 พ.ย. 54,555 12,000
วันที่ 17 – 24 พ.ย. 54,555 12,000
วันที่ 22 – 29 พ.ย. 54,555 12,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **                              ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** ** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ** ***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** สำหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ * ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ ***หมายเหตุข้อสำคัญที่ท่านควรทราบ***
 • ในการยื่นวีซ่า ทางบริษัท จะทำการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผู้กำหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็นการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยื่นวีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในรายการทัวร์แล้ว
 • ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมายื่นวีซ่าตามวันที่บริษัทแจ้งไว้ ทำให้วันยื่นวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ท่านจะต้องจ่ายเงินค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจำนวนนี้ ท่านสามารถจ่ายเงินที่ตัวแทนยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองในวันที่ท่านยื่นวีซ่า
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 • ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
 • ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์
อัตรานี้ไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจำนวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 16 ยูโรต่อท่าน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 12 ยูโร)
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์*** เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจำท่านละ 40,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจำท่านละ 40,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 • ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการและ ค่าบริการ 4,500 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
 • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่านไม่น่าเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกำหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คำพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทำให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
หมายเหตุ 
 • กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด  ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทำให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทำการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต)
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 • รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เครื่องประดับในการถ่ายรูป
 • สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร/ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
 • เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
 • เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
 • กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน
 • ให้แนบสำเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
 • เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น
 • หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ไม่ต้องระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ ( สำเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า ( สำเนา)
 • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตำแหน่ง , วัน/เดือน/ปีที่เริ่มทำงาน , เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทด้วย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปีเป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
 • กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น / พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )
 • กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายสถานที่ทำงานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
 • หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น** (กรุณานำสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
 • งินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
 • **ถ้าในสมุดบัญชีธนาคารการเงินไม่ได้อัพเดททุกเดือนรบกวนให้ขอสเตทเม้นจากธนาคาร (ขอสเตทเม้นเป็นภาษาไทย)**
 • การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 สำเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทำการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้ หรือ ถ่ายเอกสารหน้าที่ปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซ่า
 • การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) (ขอเป็นภาษาอังกฤษ) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จำนวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557  หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะต้องถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นำสำเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการออกเอกสาร)
****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
 • ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, น้า, อา ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
 • กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
 • เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 • กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
 • กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
 • กรณีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกำลังศึกษาอยู่
 • *** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า
วันที่มายื่นวีซ่ากรุณานำสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนนำเล่มเก่ามาด้วย) เอกสารทุกอย่างที่เป็นสำเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล , สูติบัตร , นำตัวจริงมาวันที่ยื่นวีซ่าด้วย ***** สำหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ *****