ทัวร์อเมริกา ล่องเรือ NORWEGIANJOY สายการบิน EVAAIR #EURDST1720

฿

รหัสทัวร์ : EURDD6157

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1. เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่น และต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลก

2.อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ เพื่อเข้าชมธารน้ำแข็งยักษ์เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ำแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี

3.Seattle Premium Outlet ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในเมืองซีแอตเทิล ที่ร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Clavin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spade, Kipling, Tumi, Samsonite, และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  • 165000 ฿
  • 62000 ฿
  • 169000 ฿
  • 65000 ฿
  • 160000 ฿
  • 62000 ฿
  • 37000 ฿
SKU:EURDD6157
Category:
Tags:, , ,

ทัวร์อเมริกา ล่องเรือ NORWEGIANJOY สายการบิน EVAAIR #EURDST1720

วันแรก    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ไทเป – ซีแอตเทิล

13.30 น.         พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7-8 เคาน์เตอร์ Q/R สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

16.25 น.        ออกเดินทางสู่สนามบินไทเป โดยเที่ยวบินที่ BR068

21.15 น. ถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน

23.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองซีแอตเทิล (สหรัฐอเมริกา) โดยเที่ยวบินที่ BR026

**บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล**

19.35 น.        ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองซีแอตเทิล หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถปรับอากาศรอรับคณะสู่ที่พัก

พักโรงแรม CROWNE PLAZA SEATTLE HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สอง ซีแอตเทิล – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือ NORWEGIAN JOY (BALCONY CABIN)

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.          นำคณะเที่ยวชมเมืองซีแอตเทิล เมืองท่าชายฝั่งของรัฐวอชิงตัน เมืองซีแอตเทิล เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐวอชิงตัน นำคณะเที่ยวตลาด Pike Place Market เป็นตลาดที่ตั้งอยู่กลางดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิล ริมอ่าวเอลเลียต (Elliott Bay) ตลาดเปิดทำการในปี 1907 เป็นหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีผู้คนเข้าเยี่ยมชมกว่า 10 ล้านคนต่อปี ได้รับความนิยมมากที่สุดในซีแอตเทิล และไม่พลาดกับร้านกาแฟสตาร์บัคส์ (Starbucks) แห่งแรกของโลก ก็อยู่ในตลาดนี้เช่นเดียวกัน ร้านนี้เปิดทำการในปี 1971 ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมารอเข้าแถวกันยาวเยียด บางครั้งต้องรอถึงหนึ่งชั่วโมงกว่าจะได้เข้าไปในร้าน

10.30 น.        นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ Pier 66 เพื่อเช็คอินขึ้นเรือ NORWEGIAN JOY เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและสัมภาระ / เรือเปิดทำการเช็คอินเวลา 11.00 น. – 14.00 น

กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้

 1. พาสปอร์ต (ที่มีวีซ่าอเมริกา และแคนาดา)
 2. ตั๋วเรือ
 3. Public Health Questionnaire / ท่านจะได้รับที่ท่าเรือ กรุณากรอกและเซ็นต์ชื่อให้เรียบร้อย
 4. บัตรเครดิต

**ขั้นตอนการเช็คอินลงทะเบียนและสัมภาระใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร**

13.00 น.     เรียนเชิญทุกท่านพร้อมคณะกันที่ห้องอาหาร The Manhattan Room / Deck 7 เพื่อรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก่อนแยกย้ายเข้าห้อง

จากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

***ก่อนที่เรือสำราญจะออกจากท่าเทียบเรือ ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล ขอให้ผู้โดยสารฟังสัญญาณ และมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตุจุดรวมพลของแต่ละท่านได้ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน รวมถึงคีย์การ์ดที่ท่านถือ***

16.00 น. เรือ NCL Joy ออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่เมืองแคทชิเกน

ค่ำ      รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้อง กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ไม่ว่าจะเป็น สปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย

***ท่านสามารถ รับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือสําราญ Norwegian Joy จะจัดขึ้นในวันถัดไป ได้จากเอกสาร Freestyle Dailyที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน***

วันที่สาม ล่องเรือ NORWEGIAN JOY (At Sea)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

08.00 น.      อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร หรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามอัธยาศัย

Ship Highlights :

 1. Go Karts *Minimum age 15 years old and above
 2. Go Karts Hight Speed **for 18 years old and above / experienced drivers only
 3. Mini golf and Ping pong
 4. Aqua Racer
 5. Laser Battle
 6. Ocean Loop

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย

ค่ำ      รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้อง กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่ คาสิโน ชั้น 7 สําหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับเลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันที่สี่      เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

07.00 น.     เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า

08.00 น.       นำท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่น และต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพแต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เกิดความเข้าใจผิด ทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้ เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลา และกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทำให้ในช่วงฤดูร้อน เมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณของปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลง เนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้มาสร้างบ้านพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐ และประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีต เพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย

นําท่านเที่ยวชมยานชุมชนที่โด่งดังในอดีต ครีกสตรีท (Creek Street) เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยูเหนือลําธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้านดอลลี่” สถานที่หาความสําราญของชายหนุ่มในอดีต จากนั้นให้ท่านได้เดินชมเมืองเคทชิเกน และ ซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิเกน

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ หรืออิสระตามอัธยาศัย

เมืองเคทซิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมากแทบทุกวันและวันละหลายครั้ง จึงควรพกร่ม และเสื้อกันฝนไปด้วย ของฝากยอดนิยมประจําเมืองนี้คือ อาหารกระป๋องที่ทํามาจากปลาแซลมอน

13.30 น. คณะเดินทางกลับขึ้นเรือ **ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1 ชั่วโมง-1.30 ชั่วโมง**

15.00 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองเคทชิเกน เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองจูโน่

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย

ค่ำ         รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

วันที่ห้า   จูโน่ รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

07.00 น.          เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือจูโน่, รัฐอลาสก้า ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขา และมหาสมุทรแปซิฟิคอันงดงาม จึงทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าอันแสนมั่งคั่ง

08.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ เพื่อเข้าชมธารน้ำแข็งยักษ์เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ำแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

*แนะนำทัวร์เสริมที่น่าสนใจ*

-MENDENHALL GLACIER & MOUNT ROBERTS TRAMWAY / ราคา USD 114 ต่อท่าน

นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) เพื่อเข้าชมธารน้ำแข็งยักษ์เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ำแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่  จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมท์โรเบิร์ต (Mt.Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเช้าอยู่บริเวณท่าเรือ และจะไปจบ ณ จุดสุดยอดของยอดเขา ซึ่งท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ของเมืองจูโน่ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา นอกจากนี้ยังมีศูนย์นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ไว้คอยให้บริการอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขา และเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านนั่งกระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรือ

-MENDENHALL GLACIER HELICOPTER TOUR / ราคา USD 399 ต่อท่าน

นำท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park)  ซึ่งท่านจะได้ชมวิวของธารน้ำแข็งจากมุมสูง และยังได้มีโอกาสเดินบนธารน้ำแข็งแห่งนี้อีกด้วย

11.30 น. จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่ท่าเรือเมืองจูโน่

**ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1 ชั่วโมง-1.30 ชั่วโมง**

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ หรืออิสระตามอัธยาศัย

13.30 น.         เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองจูโน่ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองสแกตเวย์ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย

ระหว่างทาง เรือสำราญจะล่องเข้าสู่บริเวณ Glacier Bay ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก ให้ท่านได้สัมผัสความงาม และความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวของน้ำแข็งตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงกึกก้องราวกับฟ้าคำราม อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ำแข็ง พร้อมเก็บภาพประทับใจอันมิอาจลืมเลือนได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ      รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้อง กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่ คาสิโน ชั้น 7 สําหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับเลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันที่หก   สแกตเวย์ (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

07.00 น.       เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองสแกตเวย์ เมืองแห่งขุมทองคำในอดีต เมืองเล็กๆ ในบรรยากาศคาวบอยตะวันตก ตัวเมืองยังรักษารูปแบบบ้านเรือนในยุคล่าทองคำเอาไว้   / อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อทัวร์เสริมตามอัธยาศัย

*แนะนำทัวร์เสริมที่น่าสนใจ*

-WHITE PASS RAILWAY & YUKON EXPEDITION / ราคา USD 254 ต่อท่าน

รถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต (White pass and Yukon railway) ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1898 – 1900 เชื่อมต่อระหว่างเมืองสแกกเวย์และเมืองไวท์ฮอร์ส และมุ่งหน้าสู่เหมืองทองในอดีต นำท่านขึ้นรถไฟที่จอดเทียบอยู่บริเวณท่าเรือ ซึ่งจะพาท่านย้อนยุคศึกษาประวัติเส้นทางรถไฟโบราณสายนี้ที่ตัดข้ามขุนเขาและหุบเหว เพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดาเพื่อแสวงหาทองแทนการใช้ม้าหรือเดินเท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟิต ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ท่านจะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ หรืออิสระตามอัธยาศัย

บ่าย    อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณท่าเรือที่มีร้านค้า และร้านสินค้าที่ระลึกจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว

จนได้เวลาอันสมควร คณะเดินทางขึ้นเรือ

**ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1 ชั่วโมง-1.30 ชั่วโมง**

17.00 น.     เรือสำราญออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เมืองวิคตอเรีย

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย

ค่ำ      รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้อง กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่ คาสิโน ชั้น 7 สําหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับเลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันที่เจ็ด  ล่องเรือ NORWEGIAN JOY (At Sea)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร หรือนั่งเล่น ในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

ค่ำ       รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังรับประทานอาหารคํ่า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้อง กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสําราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่ คาสิโน ชั้น 7 สําหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับเลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันที่แปด วิคตอเรีย ประเทศแคนาดา

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

เรือสำราญมุ่งหน้าสู่เมืองวิคตอเรีย ระหว่างทางหากท่านโชคดีอาจจะได้เห็นฝูงปลาโลมา และวาฬเพชรฆาตว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ ซึ่งฤดูกาลล่องเรือนี้เป็นช่วงที่สามารถเห็นวาฬและโลมาได้ง่าย

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

16.00 น.     เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา

เมืองวิคตอเรีย (Victoria) เป็นอีกเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนาดนามว่าเป็นเมืองแห่งสวน (City of Gardens) และยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา เมืองนี้ประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามและที่ตั้งรัฐสภา ย่านดาวน์ทาวน์ กลิ่นอายในยุคบุกเบิก และเมืองหน้าอ่าว เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลงใหล ร้านรวงเรียงราย ทัศนียภาพรายล้อมรอบด้วยทะเลและภูเขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรียนี้ ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 16 จาก 100 สถานที่ทั่วโลกที่น่าไปเยี่ยมชม โดย TripAdvisor Traveller’s

อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณท่าเรือที่มีร้านค้า จนได้เวลาอันสมควร คณะเดินทางขึ้นเรือ

**ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรือออกประมาณ 1 ชั่วโมง-1.30 ชั่วโมง**

23.59 น.      เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองวิคตอเรีย มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย

ค่ำ      รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หมายเหตุ       คืนนี้ท่านจะได้ป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่เก้า  เมืองซีแอตเทิล – เที่ยวชมเมือง – SEATTLE PREMIUM OUTLET – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

07.00 น.           เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล

08.30 น.        นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญฯ และผ่านพิธีการตรวจลงตราเข้าเมือง ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง

รถโค้ชรอรับคณะ นำท่านเที่ยวชมนครซีแอตเทิล (Downtown) นำท่านเดินทางสู่ย่านดาวน์ทาวน์ ย่านธุรกิจที่สำคัญของซีแอตเทิล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึกที่มีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมือง จากนั้น นำท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเทิล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ, และเครื่องประดับมากมาย ผ่านชม สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเทิลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair ภายในสเปซนีดเดิล ประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City Restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ Seattle Premium Outlet ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในเมืองซีแอตเทิล ที่ร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Clavin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spade, Kipling, Tumi, Samsonite, และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ        เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน / อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

20.00 น.       รถโค้ชรอรับคณะ และออกเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล

วันที่สิบ          ซีแอตเทิล – ไทเป – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

01.50 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BR025

**บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล**

วันที่สิบเอ็ด    ไทเป – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

05.10 น.     ถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน

09.00 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR067

11.35 น.      คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

PERIOD Tour Fare Adults / Child SGL Supplement NO TKT ADL / CHD
14 - 24 มิถุนายน 2562 165,000.- 62,000.- -37,000.-
12 - 22 กรกฎาคม 2562 169,000.- 65,000.- -37,000.-
9 - 19 สิงหาคม 2562
6 - 16 กันยายน 2562 160,000.- 62,000.- -37,000.-
ค่าทัวร์รวม :
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
 • ค่าห้องพักบนเรือแบบมีระเบียงทุกห้อง
 • อาหาร Dining Package 5 มื้อบนเรือสำราญ
 • รวมค่า Unlimited Internet package บนเรือสำราญ
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • 15-19 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 25 ที่นั่ง
 • 20-35 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 55 ที่นั่ง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรม สูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละแห่ง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ชท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ สูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง หลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าทัวร์ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ
 • ค่าดำเนินการพร้อมค่าธรรมเนียมวีซ่าดังนี้
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,920 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 7,500 บาท)
 • ประเทศแคนาดา 3,695 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 4,500 บาท)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 50,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 • การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
 • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
 • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ
 • ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 2.2 ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน 2.3 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ หมายเหตุ
 • หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้นี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป
 • การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ออกตั๋วเครื่องบินไปเรียบร้อยแล้ว ทางสายการบินเอมิเรสต์ ไม่สามารถ REFUND เงินได้ทุกกรณี ยกเว้น การเสียชีวิตเท่านั้น
 • ทั้งนี้เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามกำหนดของสายการบินเท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขได้
 • การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ ในกรณีตั๋วกรุ๊ป ไม่สามารถสะสมไมล์ / ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทาง และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 • ห้องพักบนเรือสำราญ เป็นแบบมีระเบียงทุกห้อง
 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) จะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงให้บริการ
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในอเมริกามีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
 • การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
 • ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 • การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดา ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทำการ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า อาคารเทรนดี้ ชั้น 28 เลขที่ 10/198-201 สุขุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้านานา เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เปิดทำการเวลา 09.00 น. - 17.00 น. เวลายื่นคำขอ 09.00 น. - 17.00 น. เวลารับหนังสือเดินทางคืน 10.00 น. - 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ: +662 118 7007 อีเมล์ info.canbkk@vfshelpline.com ขั้นตอนการดำเนินการคำขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว/ ใบอนุญาตและเอกสารเดินทาง
 • ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ของ WORLDWIDE VACATION กรอกแบบคำขอวีซ่า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์แบบคำขอวีซ่าที่สมบูรณ์ ต้องมีบาร์โค้ดในหน้าสุดท้าย พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว คุณภาพดี กระดาษต้องไม่มันวาว และควรใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
 • ขั้นตอนที่ 2 ผู้สมัครควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แนบมา พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแบบให้ความยินยอม วีเอฟเอส และแนบเข้ากับแบบคำขอวีซ่า
 • หมายเหตุ : หากแบบฟอร์มให้ความยินยอมมิได้แนบมากับแบบคำขอวีซ่า ทางเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจในการแนะนำเอกสารดังกล่าว แต่จะทำการคืนเอกสารทั้งหมดกลับคืนไปยังผู้สมัครอีกครั้ง
 • ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าธรรมเนียมบริการข้อมูลด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ถ้าต้องการ) ตามคำสั่งในตารางค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางค่าธรรมเนียม โปรดทราบหากผู้สมัครทำการยื่นแบบคำขอวีซ่าด้วยตนเองหรือผ่านทางไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น จะถูกชำระให้กับวีเอฟเอส ซึ่งนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ขั้นตอนที่ 4 เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการยื่นวีซ่า เจ้าหน้าที่ของ WORLDWIDE VACATION จะนำไปยื่นที่ตัวแทนวีเอฟเอส พร้อมชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส
 • หมายเหตุ : หากผู้สมัครต้องให้ข้อมูลด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิ้วมือและรูปถ่าย) ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะทำการเก็บข้อมูลทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ของคุณในเวลาเดียวกันกับที่คุณยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • ขั้นตอนที่ 5 ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศแคนาดา จะออกใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่ของ WORLDWIDE VACATION จะดำเนินการ ติดตามสถานภาพคำขอตามหมายเลขในใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเป็นหมายเลขที่สำคัญ และต้องใช้หมายเลขนี้ในการติดตามความคืบหน้าสถานะของคำขอของท่านผ่านทางออนไลน์
 • หมายเหตุ : หากคุณต้องให้ข้อมูลทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิ้วมือและรูปถ่าย ) คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นเงิน 85 เหรียญแคนาดา หรือ 2,550 บาท สำหรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมบริการของ     วีเอฟเอสแล้ว
เอกสารในการยื่นขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 37x1.77 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศ รวมค่าบริการต่าง ๆ เป็นจำนวนเงินท่านละ ........ บาท
 • จดหมายรับรองงานที่ระบุเงินเดือนและระยะเวลาในการทำงาน หรือใบจดทะเบียนการค้าของธุรกิจ ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว
 • หลักฐานด้านการเงิน
 • เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา + แคนาดา
 • วีซ่าอเมริกาที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะถูกส่งคืนผู้สมัครทางไปรษณีย์ภายใน 3-4 วันทำการ
 • วีซ่าแคนาดา จะได้รับการอนุมัติใช้เวลา 16 วันทำการ
 • ระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึ่งระยะเวลาการออกวีซ่าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี
 • เนื่องจากสถานการณ์ที่แตกต่างกันของผู้สมัครแต่ละคนและข้อกำหนดเฉพาะอื่นๆ
 • ตั้งแต่ 7 ก.พ. 57 สมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ได้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th
 • ขั้นตอนใหม่สำหรับการสมัครวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
 • เข้าไปที่เว็บ ustraveldocs.com/th และสร้างบัญชีผู้ใช้ เลือกประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมตามวีซ่าประเภทนั้นๆ ซึ่งจะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่ท่านกรอก ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนั้นออกมา
 • นำใบฝากเงินธนาคารที่ได้มาไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ สาขาตามที่กำหนดไว้เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่า
 • กรอกแบบฟอร์มสมัครวีซ่า DS-160 ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://ceac.state.gov/genniv/
 • กำหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตที่ ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการที่ 02-105-4110
 • ในการกำหนดนัดวันสัมภาษณ์ ให้แจ้งที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารด้วย หากคำร้องขอวีซ่าของท่านได้รับอนุมัติ ทางเราจะจัดส่งวีซ่าของท่านไปยังที่อยู่ตามท่านระบุจะไปรับหรือให้จัดส่ง
 • กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่านี้ได้ที่ ustraveldocs.com/th
 • กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นการสมัครวีซ่าของท่านอาจล่าช้า หรือท่านอาจไม่ได้สัมภาษณ์วีซ่าในวันที่นัดไว้ ท่านควรขอวีซ่าล่วงหน้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากการรอนัดสัมภาษณ์วีซ่าและกระบวนการออกวีซ่าอาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้คนนิยมเดินทาง
 • โปรดทราบ – ทางสถานทูตฯ ขอแนะนำให้ผู้เดินทางสมัครวีซ่าล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และโปรดหลีกเลี่ยงการวางแผนการเดินทางทีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะได้รับวีซ่าในหนังสือเดินทางของตน
    หมายเหตุ
 • พิเศษสำหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลึกไว้ว่า เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงที่แผนกกงสุลมีงานมากที่สุด ดังนั้น ผู้สมัครวีซ่าอาจประสบความยากลำบากในการจองวันสัมภาษณ์วีซ่าในเดือนเหล่านี้ นักเรียนต้องวางแผนล่วงหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่สถานทูตฯ หลายครั้ง ผู้สมัครวีซ่านักเรียนควรสมัครวีซ่าล่วงหน้า แต่ไม่ควรสมัครเกิน 120 วัน ก่อนวันเปิดเรียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่าน ฉันจะสามารถสมัครวีซ่าได้เมื่อใด
 • ผู้ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค สามารถสมัครวีซ่าชั่วคราวโดยไม่ต้องนัดวันสัมภาษณ์ล่วงหน้าได้ในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 30 น. ถึง 10.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ) ผู้สมัครไม่ต้องส่งอีเมล์มาล่วงหน้าเพื่อนัดสัมภาษณ์ โดยคู่สมรสและลูกผู้เยาว์ของผู้ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมกับผู้สมัครหลักได้โดยไม่ต้องนัดสัมภาษณ์ล่วงหน้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าทั้งหมด และต้องนำใบเสร็จแสดงการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า และหน้ายืนยันของแบบฟอร์ม DS-160 มาด้วย เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากการสมัครวีซ่าผ่านช่องทางผู้ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคได้
ข้อควรปฏิบัติสำหรับวันนัดสัมภาษณ์
 • กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆให้เรียบร้อยและพร้อมยื่นให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูต
 • นำหนังสือเดินทาง หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่าจากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่ายจำนวน 1 ใบซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • ท่านสามารถนำโทรศัพท์มือถือมาได้ 1 เครื่อง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้นำคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆเข้ามาในสถานทูตฯ กรุณาหยิบโทรศัพท์มือถือและปิดเครื่องก่อนเข้าตัวอาคารเพื่อฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่าย
 • ผู้สมัครวีซ่าสหรัฐฯ จะต้องอัพโหลดรูปถ่ายดิจิทัลลงในแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า DS-160 โดยรูปถ่ายจะต้องตรงตามข้อกำหนด มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถดำเนินกระบวนการสมัครต่อไปได้ โดยรูปถ่ายจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
 • ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • ต้องมีพื้นหลังสีขาว
 • ต้องถ่ายหน้าเต็ม โดยหันหน้าเข้ากล้อง
 • ต้องอยู่ในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 1200x1200 พิกเซล
 • ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 240 กิโลไบท์
 • จะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล
 • สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบรูป ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปถ่ายได้ที่ลิ้งค์นี้ หากรูปของท่านไม่ต้องตามข้อกำหนดด้านองค์ประกอบเราอาจไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าของท่านได้ เราขอแนะนำให้ผู้สมัครนำรูปถ่ายดิจิทัลที่พิมพ์ออกมาแล้วมาในวันสัมภาษณ์วีซ่าด้วย
เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่า:
 • เจ้าหน้าที่กงสุลจะพิจารณาการสมัครเป็นรายกรณี ไม่มีเอกสารใดสามารถประกันได้ว่าผู้สมัครจะได้รับอนุมัติ (หรือถูกปฏิเสธวีซ่า) เนื่องจากแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน สิ่งที่สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ที่หนักแน่นในกรณีหนึ่งอาจใช้ไม่ได้กับอีกกรณีหนึ่ง เนื่องจากกระบวนการสมัครวีซ่าชั่วคราวมิได้เป็นกระบวนการที่ใช้เอกสารเป็นหลัก ผู้สมัครวีซ่าต้องสามารถแสดงความผูกพันต่อประเทศของตนโดยการแจ้งให้เจ้าหน้าที่กงสุลทราบ ผู้สมัครวีซ่านักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และผู้สมัครวีซ่าประเภททำงานจำเป็นต้องมีเอกสารสนับสนุนเฉพาะ โดยเราขอแนะนำให้ผู้สมัครทุกท่านนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมของตนมาด้วย และผู้ปกครองของผู้สมัครวีซ่าที่เป็นผู้เยาว์ควรนำสูติบัตรของบุตรมาด้วย
 • ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆของเอกสารที่ควรนำติดไปในวันสมัครวีซ่าเพิ่มเติมจากที่ทางสถานฑูตกำหนด ดังรายละเอียดดังนี้
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า อเมริกา, แคนาดา, วีซ่าอื่นๆในกลุ่มประเทศเชงเก้น หรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าติดต่อแผนกวีซ่า ข้อมูลติดต่อ แผนกกงสุล สถานฑูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลวีซ่า เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 - 20:00 (ยกเว้นวันหยุด) โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย), (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา) อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย
 • รายการสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ามาภายในสถานทูต และระเบียบในการเข้าสู่สถานทูต
 • ผู้ติดต่อสถานฑูตฯ ทุกท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว้ หากนำสิ่งของดังต่อไปนี้มาด้วย
 • อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่แบบดิจิตอล วิทยุติดตามตัว กล้องถ่ายรูป ตลับเทป แถบบันทึกวิดิทัศน์ ซีดีรอม เครื่องเล่มเอ็มพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรือเครื่องเล่นเพลงขนาดพกพา
 • กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่
 • กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครขอวีซ่าสามารถนำเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าใส่ถุงหรือกระเป๋าใสเท่านั้น
 • อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจำหน่ายภายในสถานทูตฯ)
 • ซองหรือพัสดุที่ปิดผนึก
 • บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค
 • วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ
 • อาวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด
 • รายการสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น สิ่งของประเภทอื่นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สถานทูตฯไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บสิ่งของดังกล่าวไว้ที่อื่นก่อนมาติดต่อสถานทูตฯ
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ