ทัวร์ฮ่องกง Star Pisces Hongkong 3days 2nights #HKGTK7101

฿

รหัสทัวร์ : HKGTK7101

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.สะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมี  ระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชม  วิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

2.ย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั่งเกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ ล่าสุดของฮ่องกง ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั่ง เกาลูน ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด

3.งานฮวงจุ้ย ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม เครื่องประดับ กังหันนำโชค จี้ แหวน กำไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ค้าขายธุรกิจใดๆก็รุ่งเรือง       มากมาย

  • 12900 ฿
  • 800 ฿
  • 100 ฿
  • 100 ฿
  • 13900 ฿
  • 800 ฿
SKU:HKGTK7101
Category:
Tags:, , ,

ทัวร์ฮ่องกง Star Pisces Hongkong 3days 2nights #HKGTK7101

วันแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – อ่าวรีพลัสเบย์ – เขาวิคตอเรีย – ย่านจิมซาจุย- ท่าเรือ Ocean Terminal – Star Pisces

04:30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคานเตอร์ M ชั้น 4 ทางเข้าประตู 5 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง ประเทศ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็ค       เอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

06:45 น.        นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 616

10:30 น.        ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตู ทางออก นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมี         ระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชม  วิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

หรือเที่ยวบิน

06:00 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคานเตอร์ M ชั้น 4 ทางเข้าประตู 5-6 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค(CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

08:15 น.          นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 700

12:15 น.   ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชม  วิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

อ่าวรีพลัสเบย์

นำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ยที่ชายหาดน้ำตื้นที่ อ่าวรีพลัสเบย์ ไหว้พระ ขอพร องค์เจ้า  แม่กวนอิม ริมหาด ที่สิ่งหลายๆ คนมาขอแล้วก็สมหวังกันบ่อยครั้ง ให้ท่านได้ รับพลัง 1 ในจุดฮวงจุ้ย ที่ดีที่สุดในฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแม้กระทั่งได้ข้ามสะพานต่ออายุ ที่เชื่อว่าเมื่อได้เดินข้าม 1 รอบ จะต่ออายุได้ถึง 3 ปี

จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย

จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลิดเพลินการถ่ายรูป เกาะฮ่อ0งกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะน้อยในทะเลจีนใต้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัคตาคาร

ย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui)

จากนั้นนำท่านช็อปย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั่งเกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ ล่าสุดของฮ่องกง ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั่ง เกาลูน ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด   มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุก     มุมโลก ล้ำสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า  กล้องดิจิตอลโทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กันเลยทีเดียว สวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

จากนั้น นำทุกท่าน เดินทางสู่ ท่าเรือ Ocean Terminal เพื่อทำการเช็คอินท์ ขึ้นเรือ สำราญ Star Pisces  สามารถเช็คอินท์ได้ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. (ผู้โดยสารทุกท่านจำเป็นต้องร่วมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความ  ปลอดภัยต่าง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน)

19.00น.         เรือสำราญเคลื่อนออกจากท่าเรือ Ocean Terminal สู่น่านน้ำสากล

(อาหารเย็น สามารถเลือกรับประทานได้บนเรือสำราญ  มีให้เลือก หลากหลาย เมนูอาหาร นานาชาติ ให้ท่านได้ลิ้มลอง จากนั้น ให้ท่านได้อิสระ พักผ่อน ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ  บนเรือสำราญ ไม่ว่าจะลองเต้นแอโรบิค หรือ ใช้บริการสระว่ายน้ำหรือ เข้าห้องพัก ที่สุดแสนจะสบาย ราวกับว่า ท่านไม่ได้พักผ่อนอยู่บนเรือสำราญ

วันที่สองของการเดินทาง    FREE DAY FOR YOU อิสระสำหรับทุกท่าน – Star Pisces

เช้า            อิสระมื้อเช้ากับการเลือกรับประทานอาหารนานาชาติที่มีให้เลือกหลากหลายเมนูบนเรือสำราญ

หลังจากนั้นนำทุกท่านลงจากเรือ อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนจิมซาจุ่ย ขึ้นชื่อว่ามาเที่ยวฮ่องกง สิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ ช็อปปิ้งเพราะ ฮ่องกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนถ่ายสินค้า นับเป็นประตูสู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ ว่าได้ สินค้าแบรนด์เนมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช็อปปิ้งสำคัญที่ไม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบน   ฝั่งเกาลูนที่มีย่านช็อปปิ้งดัง ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)

FREE DAY FOR YOU (วันอิสระไม่มีรถและไกด์ท้องถิ่นบริการ)

*** หัวหน้าทัวร์ค่อยให้คำแนะนำในการเดินทางต่างๆ ***

ทัวร์เสริม 1            HONGKONG DISNEYLAND

ผู้ใหญ่          ราคา 3,200 บาท

เด็ก           ราคา 3,000 บาท (เด็กอายุระหว่าง 3 – 11 ปี)

( บริการสำหรับ 10 ท่านขึ้นไป โดยมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย โดยรถไฟ )

บัตรเข้าสวนสนุกสามารถเล่นเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในวัน

ทัวร์เสริม 2            ขึ้นกระเช้า NGONG PING 360 แบบธรรมดา

ผู้ใหญ่         ราคา 1,200 บาท

เด็ก            ราคา 1,100 บาท (เด็กอายุระหว่าง 3 – 11 ปี)

(บริการสำหรับ 10 ท่านขึ้นไป โดยมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย โดยรถไฟ)

***อาหารเที่ยงไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยวเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินเต็มที่กับโปรแกรมที่ลูกค้าเลือก***

15.00น.    ลูกค้าสามารถกลับขึ้นเรือสำราญ Star Pisces อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

อิสระมื้อค่ำกับการเลือกรับประทานอาหารนานาชาติที่มีให้เลือกหลากหลายเมนู

19.00น.      เรือสำราญเคลื่อนออกจากท่าเรือ Ocean Terminal สู่น่านน้ำสากล

หมายเหตุคืนวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือ              จะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก

วันที่สามของการเดินทาง      วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านปี่เซี่ยะหยก- ย่านจิมซาจุ่ย – สนามบิน – ฮ่องกง  – กรุงเทพฯ

เช้า           รับประทานอาหารเช้าบนเรือสำราญ STAR CRUISES

09.00น.   เรือสำราญเทียบท่า ท่าเรือ Ocean Terminal

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจาก  ชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า    ใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผู้ซึ่งปกป้องจักรพรรดิ    ราชองค์สุดท้ายแห่งวงค์ซ่ง

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม งานฮวงจุ้ย ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม เครื่องประดับ กังหันนำโชค จี้ แหวน กำไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ค้าขายธุรกิจใดๆก็รุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดั่งใจปรารถนาทุกประการ และนำท่านชม ร้านปี่ เซี่ยะหยก สัตว์นำโชคลาภความมั่งมี

เที่ยง                         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัคตาคาร

นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแล รักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผู้คนมากมายที่นำธูป และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุ้นปากเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “วัดหวังต้าเซียน”นั้นเป็นวัด ลัทธิเต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายุกว่าร้อยปี ได้ชื่อว่าเป็น  วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั่งเกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ล่าสุดของฮ่องกง ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั่ง เกาลูน ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุดมีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุก มุมโลก ล้ำสมัยสุด ๆ แปลกใหม่

ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

19.50 น.               เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 703

21.45 น.               เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

หรือเที่ยวบิน

21.25 น.               เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 617

23.15 น.               เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

หรือเที่ยวบิน

22.25 น.               เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 709

00.15 น.               เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดวันเดินทาง เดือน   กรกฎาคม     2562           12-14 / 19-21 / 26-28 เดือน   สิงหาคม       2562           09-11 / 16-18 เดือน   ตุลาคม         2562           11-13 / 18-20 / 24-26 / 25-27 เดือน   ธันวาคม       2562           12-14
ราคาทัวร์
INSIDE OCEANVIEW
12,999 เพิ่ม 800
  เดือน   สิงหาคม       2562           10-12 เดือน   ตุลาคม         2562           21-23 / 22-24
ราคาทัวร์
INSIDE OCEANVIEW
13,999 เพิ่ม 800
 
สามารถออกเดินทางได้ขั้นต่ำ 15 ท่านขึ้นไป ทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ สำหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก  1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน **ขออนุญาตเก็บทิปพร้อมกับค่าบริการทัวร์** ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของ อัตรานี้รวม: ค่าตั๋ว เครื่องบินไป-กลับ  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง ค่าห้องพักบนเรือสำราญตามแบบ ที่ท่านได้ทำการจอง และ ค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสำราญที่เป็นแบบไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม ส่วนของค่าภาษีท่าเรือได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์แล้ว ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากทาง บริษัทฯ ต้องจองและ ซื้อตั๋วล่วงหน้า) ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ อัตรานี้ไม่รวม : ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท/ท่าน(ชำระพร้อมค่าทัวร์) อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมบนเรือสำราญ ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้เงื่อนไขการเดินทาง ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % รายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟ,ระเบิด,อุทกภัย,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน,ค่าวางมัดจำห้องพัก การชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำทัวร์เป็นจำนวน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หมายเหตุ รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ