จอร์แดน Jordan

ทัวร์จอร์แดน HIGHLIGHT JORDAN 6D 4N #JODPK6300

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เต็มอิ่มกับสถานที่ HIGHLIGHT ใน JORDAN 6วัน 4 คืน !!  เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันงดงามระหว่างทางขึ้นเขา “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชมปราสาทเครัค แห่งครูเสด ชมเมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  !!!!  
มัสกัต - อัมมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม - วาดิรัม – เพตรา - ทะเลเดดซี
วันเดินทาง : ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

ทัวร์จอร์แดน JORDAN IN DREAM 7 DAYS #JODEGT7700

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พาท่านชม ทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูกว้างใหญ่ไพศาล 2.พาท่านชม ทะเลแดง สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ น้ำทะเลที่ใสที่สุด ชมแนวประการังเรือท้องกระจก 3.*พิเศษ* นอนนับดาวกลางทะเลทราย / พักในเพตรา /
อัมมาน – นครเจอราช - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด-เพตรา-เมืองอคาบา – ลงเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม-วาดิรัม - เดดซี-เมาท์ เนโบ – มาดาบา
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท

ทัวร์จอร์แดน MAHABA JORDAN 6 DAYS #JODEGT7701

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พาท่านชมนครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา “เมืองพันเสา” อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน 2.พาท่านชมทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูกว้างใหญ่ไพศาล 3.พาท่านชมประสาทเครัค
อัมมาน – โรมันเจอราช - เมืองพันเสา – ประสาทเครัค-เพตรา-ทะเลทรายสีชมพูวาดิรัม– เดดซี-เมาท์ เนโบ – มาดาบา – ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
วันเดินทาง : เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท

ทัวร์จอร์แดน ไฮไลท์ จอร์แดน 6DAYS4NIGHTS #JODPK6301

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่าน ชมโบสถ์กรีกออโธ  ดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ บนพื้นโบสถ์มีแผนที่ทำด้วยกระเบื้องโมเสกสีสวยงามจำนวนกว่า 2 ล้านชิ้น ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก 2.นำท่าน ชมปราสาทเครัค แห่งครูเสด (Karak) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1142
อัมมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม-วาดิรัม – เพตรา-ทะเลเดดซี – อัมมาน – คูเวต-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : มีนาคม62
ราคาเริ่มต้น 39,990 บาท