ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย - อาร์เมเนีย โดยสายการบินการ์ต้า #JJEGT7701

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เข้าประเทศจอร์เจีย ออกประเทศอาร์เมเนีย ไม่เสียเวลานั่งรถย้อนไปมา 2.นั่งรถจีบขึ้นเขาชมวิวที่สวยที่สุดของประเทศจอร์เจีย 3.ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเซวานแห่งอาร์เมเนีย
ทบิลีซี – ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ – อัพลีสต์ซีคห์ – มิทสเคต้า – ป้อมนาริคาล่า– ซาดาโคล – เมืองดีลีจาน – เซวาน - เยราวาน-กรุงเยเรวาน-เอคมิอัดซิน-วิหารชวาร์ทน๊อทส์
วันเดินทาง : มีนาคม62
ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย - อาร์เมเนีย 7 วัน 5 คืน #JJEGT7703

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านไปชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) 2.ให้ท่านได้ชมหมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำโดยมีเนื้อที่กว้างประมาณ 50 ไร่ 3.นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress)
ทบิลีซี – ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ – ทบิลีซี – อัพลีสต์ซีคห์ – มิทสเคต้า – ป้อมนาริคาล่า – ทิบิลีซี – ซาดาโคล – เมืองดีลีจาน – เซวาน - เยราวาน -เอคมิอัดซิน-วิหารชวาร์ทน๊อทส์-กรุงเยเรวาน
วันเดินทาง : มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 วัน 6 คืน #JJEGT7704

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน 2.นำท่านนั่งรถจีบขึ้นเขาชมวิวที่สวยที่สุดของประเทศจอร์เจีย 3.นำท่านเดินทางไปยัง เมืองดีลีจาน (DILIJAN) บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติที่สดชื่นและหนาแน่นเต็มไปด้วยป่าเขาที่เขียวชอุ่มสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์น้อยแห่งอาร์เมเนีย” (Little Switzerland of Armenia)
คาซัคสถาน - จอร์เจีย-กรุงทบิลิซี – อัพลีสต์ซีคห์ - ป้อมนาริคาล่า-มิทสเคต้า-อนานูรี-กูดาอูรี-คาซเบกี้-ซาดาโคล-เมืองดีลีจาน-ทะเลสาบเซวาน-กรุงเยเรวาน-เอคมิอัดซิน
วันเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน62
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย- อาร์เมเนีย ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสอันยิ่งใหญ่ #JJEGT7702

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน แห่งอาร์เมเนีย 2.นั่งรถจีบขึ้นเขาชมวิวที่สวยที่สุดของประเทศจอร์เจีย 3.นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการ
โดฮา – ทิบีลีซี – ป้อมนาริคาล่า - เมืองเก่า-มิทสเคต้า-อนานูรี-กูดาอูรี-คาซเบกี้-กรุงทบิลิซี-เมืองอัพลีสต์ซีคห์ – ซาดาโคล - เมืองดีลีจาน -ทะเลสาบเซวาน-กรุงเยเรวาน
วันเดินทาง : เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท

ทัวร์จอเจีย อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12วัน #JJHGT8900

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เที่ยวชม อิเชรี เชเคอร์ (Icheri Shekher) หรือจะเรียกว่า เมืองเก่า (Old City/Inner City) ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ 2.เที่ยวชมโกบัสตาน
โดฮา-บาคู-ยานาร์แด๊ก-อิเชรี เชเคอร์ - บาคู-โกบัสตาน-บาคู แหลมอับเชรอน-ทบิลิชี- กรุงทบิลิซี-มอสเคต้า-กอรี-อัพลิสต์ซิคห์-ทบิลิซี-กรุงทบิลิซี-อนานูรี-คาซเบกี-ทบิลิซี-กรุงทบิลิซี-กรุงทบิลิซี-ซาดาโคล-ฮักห์พาท-ดีลิจาน-ดีลิจาน-เซวาน-เยเรวาน-การ์นี่-เก็กฮาร์ด-เยเรวาน-เยเรวาน-เอคมิอัดซิน-ซวาร์น๊อทส์-เยเรวาน-เยเรวาน-คอร์วิราพ-โนราแว๊งค์
วันเดินทาง : มีนาคม-มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น 95,900 บาท