ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย AZERBAIJAN-GEORGIA 7 #JJPD6400

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน Palace of Shirvansshakh สถานที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชีวาน ผู้ซึ่งครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที่ 14-17 2.ภูเขาโคลน หรือ Mud Volcanoe

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 วัน 6 คืน #JJEGT7704

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน 2.นำท่านนั่งรถจีบขึ้นเขาชมวิวที่สวยที่สุดของประเทศจอร์เจีย 3.นำท่านเดินทางไปยัง เมืองดีลีจาน (DILIJAN) บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติที่สดชื่นและหนาแน่นเต็มไปด้วยป่าเขาที่เขียวชอุ่มสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์น้อยแห่งอาร์เมเนีย” (Little Switzerland of Armenia)
คาซัคสถาน - จอร์เจีย-กรุงทบิลิซี – อัพลีสต์ซีคห์ - ป้อมนาริคาล่า-มิทสเคต้า-อนานูรี-กูดาอูรี-คาซเบกี้-ซาดาโคล-เมืองดีลีจาน-ทะเลสาบเซวาน-กรุงเยเรวาน-เอคมิอัดซิน
วันเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน62
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12วัน #JJHGT8900

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เที่ยวชม อิเชรี เชเคอร์ (Icheri Shekher) หรือจะเรียกว่า เมืองเก่า (Old City/Inner City) ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ 2.เที่ยวชมโกบัสตาน
โดฮา-บาคู-ยานาร์แด๊ก-อิเชรี เชเคอร์ - บาคู-โกบัสตาน-บาคู แหลมอับเชรอน-ทบิลิชี- กรุงทบิลิซี-มอสเคต้า-กอรี-อัพลิสต์ซิคห์-ทบิลิซี-กรุงทบิลิซี-อนานูรี-คาซเบกี-ทบิลิซี-กรุงทบิลิซี-กรุงทบิลิซี-ซาดาโคล-ฮักห์พาท-ดีลิจาน-ดีลิจาน-เซวาน-เยเรวาน-การ์นี่-เก็กฮาร์ด-เยเรวาน-เยเรวาน-เอคมิอัดซิน-ซวาร์น๊อทส์-เยเรวาน-เยเรวาน-คอร์วิราพ-โนราแว๊งค์
วันเดินทาง : มีนาคม-มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น 95,900 บาท