ทัวร์บรูไน (Brunei)

ทัวร์บรูไน Golden Route 3 วัน 2 คืน #BRUZG2100

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านชม มัสยิดทองคำ (JAME’ASR HASSANIL BOLKIAH MOSQUE)  2. นำท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก  3.นำท่านเช้าชม พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ 
มัสยิดทองคำ - พระราชวังอิสตานานูรัลอีมาน - พิพิธภัณฑ์ ISLAMIC GALLERY - พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน - อนุสรณ์คริสตัล
วันเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท

ทัวร์เกาหลี The Korea Free Brunei 6 วัน 5 คืน #KEIAM5101

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ทัวร์เดียว 2 ประเทศ ทั้งเกาหลีและดูไบ ชมมัสยิดทองคำ พระราชวังทองคำ ชมหมู่บ้านเทพนิยาย ช้อปปิ้งฮุนได เอ้าท์เล็ท
มัสยิดทองคำ พระราชวังทองคำ หมู่บ้านเทพนิยาย ช้อปปิ้งฮุนได เอ้าท์เล็ท สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ COSMETIC OUTLET ตลาดทงแดมุน DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
วันเดินทาง : กรกฏาคม 2561 - เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท