ทัวร์บัลแกเรีย

ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย BULGARIA-ROMANIA 7 DAYS #BGRPD6400

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. Vitosha Boulevard ถนนช้อปปิ้งสายหลักแห่งนครหลวงโซเฟีย ซึ่งมีทั้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าท้องถิ่นให้เลือกซื้อมากมาย 2. พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งเมืองโซเฟีย Archaeological Museum พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองซึ่งสร้างบนรากฐานเดิมของสุเหร่าสมัยออตโตมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งกรุงโซเฟีย ก่อสร้างเสร็จสิ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 3.เปเลส