ทัวร์ภาคเหนือ

ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน 3วัน2คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ #THAWR1004

ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน 3วัน2คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ #THAWR1004 วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินน่าน – จังหวัดน่าน
เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บ่อเกลือสินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิว 1715 – วัดภูเก็ต - กาแฟ บ้านไทลื้อ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – คาเฟ่ เฮือนฮังต่อ – พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง – วัดศรีพันตัน – ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดภูมินทร์ – ถนนคนเดินเมืองน่าน
วันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2564
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ 3วัน2คืน โดยสายการบิน VZ #THAMR1002

ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ 3วัน2คืน โดยสายการบิน VZ #THAMR1002 วันแรก         กรุงเทพฯ - เชียงราย - วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - ไร่ชาฉุยฟง - เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์
วันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2564
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท

ทัวร์แม่ฮ่งสอน - ปาย เซย์ฮายท้าลมหนาว 3วัน2คืน #THAGS4601

ทัวร์แม่ฮ่งสอน - ปาย เซย์ฮายท้าลมหนาว 3วัน2คืน #THAGS4601 บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ): ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - อุทยานแห่งชาติออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - วัดพระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลาง - วัดจองคำ - สะพานซูตองเป้ - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - บ้านจ่าโบ่ - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - หมู่บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - ถนนคนเดินปาย - จุดชมวิวหยุนไหล – วัดพระธาตุแม่เย็น – ปายแคนยอน – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – I LOVE FLOWER FARM
วันเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2564
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท