ทัวร์มองโกเลีย

ทัวร์มองโกเลีย ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียใน...ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน #MOLSS3300

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชมการแสดงมวยปล้ำ ขี่ม้า ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล 2.ชมการแสดง ระบำเชิญสุรา และ การแสดงรอบกองไฟ 3.นำท่านนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นไปบนเนินทรายอย่างสะดวก แล้วให้ท่านใส่รองเท้ากันทราย เดินลุยวิ่งเล่นบนทะเลทราย
เฉิงตู-โฮฮอท พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา -โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ-การแสดงรอบกองไฟ- ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย- เมืองออร์ดอส -สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู- ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู
วันเดินทาง : พฤษภาคม – มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท