ทัวร์ศรีลังกา

ทัวร์ศรีลังกา มหัศจรรย์ศรีลังกา 4วัน3คืน #SLBES7600

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้วพระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องขวาของของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์     2. ชมพระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา  3.ชมพิพิธภัณฑ์อนุราธปุระ
ศิริวัฒนานคร-วัดดาลาดา มาลิกาวา -พิพิธภัณฑ์อัญมณี -ระบำแคนดี้-ศูนย์สมุนไพร -วัดถ้ำดัมบุลลา-เขาสิกิริยา-เมืองอนุราธปุระ -เจดีย์รุวันเวลิ - เจดีย์อภัยคีรี -เมืองโคลัมโบ -
วันเดินทาง : เมษายน-มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท