นิวซีแลนด์ (New Zealand)

ทัวร์นิวซีแลนด์ North Island 7 วัน 5 คืน #NEWGLH2301

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.พิเศษ นำท่านล่องเรือใบ + ไวน์ท่านละ 1 เเก้ว 2.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตึกสกายซิตี้ 3.ชมการแสดงของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี 
แฮมิลตัน - อ๊อคแลนด์ - โรโตรัว - เรนAโบว์ สปริง - อโกรโดม – ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว - สกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง
วันเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท