นิวซีแลนด์ (New Zealand)

ทัวร์นิวซีแลนด์ NATURAL TERAPHY 6วัน 3คืน #NEWJV7200

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์  1.หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ 2.อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ 3. ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
อ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)-หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-อะโกรโดม - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป - น้าตกฮูก้า
วันเดินทาง : พฤษภาคม-กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น 47,999 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน #NEWGTV2401

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. อ็อคแลนด์ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ได้รับสมญาว่า เมืองแห่งการเล่นเรือใบและชมภูเขาไฟที่ดับแล้ว 2.ชมถ้ำหินงอกหินย้อย พร้อมล่องเรือชมตัวหนอนเรืองแสงระยิบระยับที่ ถ้ำไวโตโม่ 3.พาท่านไปมาตามาตาที่ตั้งของหมู่บ้านของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET ) 
อ็อคแลนด์ ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์ -ถ้ำไวโตโม่ ชมถ้ำหินงอกหินย้อย-มาตามาตา ที่ตั้งของหมู่บ้านของชาวฮอบบิท สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 61,800 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน #NEWGTV2402

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชมทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้า ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ 2.ชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู  เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว 3.ชมเมืองแอร์โรว์ทาวน์  ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา เมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด
เทคาโป ชมทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้า-เม้าท์คุก ยอดเขาเม้าท์คุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,755 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดของนิวซีแลนด์-ควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว ดื่มด่ำกับความงามของเมืองควีนส์ทาวน์
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 73,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน #NEWGTV2403

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นั่งสกายไลน์กอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค 2.ชมทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้า ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ 3.ดื่มด่ำกับความงามของเมืองควีนส์ทาวน์
ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-มิลฟอร์ดซาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโปสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 86,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ #NEWGTV2405

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า+ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ 2.นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่าและชมหมู่บ้านฮอบบิท 3.ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป- ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-แอร์โรว์ทาวน์-ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล-ฟาร์มปลาแซลมอน-ไคคูร่า-ล่องเรือชมปลาวาฬ
วันเดินทาง : เมษายน62-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 102,500 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ ล่องเรือกลไฟโบราณ #NEWGTV2404

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เพลิดเพลินกับการล่องเรือกลไฟโบราณ 2.ชมโรงงานผลิตเบียร์ชื่อดัง 3.พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์เอ็กซ์เพรส-โฮกิติกะ-ฟรานซ์โจเซฟ-ฟ๊อกซ์-วานาก้า-Puzzling World - ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม
วันเดินทาง : มีนาคม62-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 93,900 บาท