มาเลเซีย (Malaysia)

ทัวร์มาเลเซีย โคตา คินาบาลู 3 วัน 2 คืน #MALHN7400

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เดินทางสู่เกาะ mamutik island (รวมอุปกรณ์ชุดหน้ากากดำน้ำพร้อมท่อสน็อกเกิ้ล) ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้นเอง พลาดไม่ได้แน่นอนคือเกาะและหาดทรายขาวเม็ดละเอียด และที่นิยมกันมากที่สุดก็คืออุทยานแห่งชาติทางทะเลตังกู อับดุล รามัน 2.มุสตาฟาตุ่นทาวเวอร์