มาเลเซีย (Malaysia)

ทัวร์มาเลเซีย Hilight of Malaysia 4 วัน 3 คืน #SINSUP8414

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ชม ฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี ชมเจดีย์หมื่นพระ ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไว้ด้วยกัน คือ แบบ จีน ไทย
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง-ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์- เก็นติ้งไฮแลนด์-วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 8,999บาท บาท

ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE #SINSUP8412

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส จตุรัสเมอเดก้า  
สนามบินสุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์- เก็นติ้งไฮแลนด์-วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ
วันเดินทาง : มกราคม-มิถุนายน62
ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท บาท