อียิปต์ Egypt

ทัวร์อียิปต์ DISCOVERY EGYPT 10 DAYS 7 NIGHTS #EGYEGT7702

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านเดินทางสู่ปิระมิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 2.เดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่า 3.ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali)
อาบูซิมเบล - มหาวิหารรามเสสที่ 2 – เขื่อนอัสวาน -วิหารฟิเลย์ เมืองคอมออมโบ - หุบผากษัตริย์ – วิหารพระนางฮัตเซปซุต – วิหารคานัค – วิหารลัคซอร์ - ปิระมิดกิซ่า – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ – ล่องแม่น้ำไนล์ – อเล็กซานเดรีย – ตลาด-ข่านฯ
วันเดินทาง : เมษายน – พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น 73,900 บาท

ทัวร์อียิปต์ GRAND EGYPT 8 DAYS #EYGPEV2900

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านชม เมืองกีซ่า เป็นสถานที่ตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลก 2.นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ,หน้ากากฟาโรห์ และโลงศพทองคำแท้, ห้องแสดงสมบัติของฟาโรห์
ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสำราญ-อัสวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู - ลุ๊กซอร์-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 58,999 บาท

ทัวร์อียิปต์ PLEASURE EGYPT 8DAYSเที่ยวเหนือจรดใต้ #EGYEGT7703

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์  สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่า ชม Citadel  ป้อมปราการเก่าแก่ โดยสุลต่านซาลาอัดดิน นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน  รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป
สุวรรณภูมิ - ไคโร – ปิระมิด - เมมฟิส - ปิระมิดขั้นบันได-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ – ตลาดข่าน เอล คาลิลี่-อัสวาน – อาบูซิมเบล -วิหาร รามเสสที่ 2-เขื่อนอัสวาน-วิหารฟิเลย์ (เรือแม่น้ำไนล์)
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท