อเมริกา (America)

ทัวร์อเมริกา OVATION OF THE SEAS #AMETK7100

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านชม Space Needleและชมวิว Seattle แบบพาโนราม่า 2.นำท่านเดินบน The Loupe ที่ความสูงกว่า 500 ฟุต คุณจะมองเห็นเพียงเท้าของคุณและพื้นด้านล่างเท่านั้น
Pike Place Market-Space Needle-Ovation of the Seas-Seattle-Cruising on Ovation of the Seas-Alaska Inside Passage-Juneau-Alaska
วันเดินทาง : สิงหาคม62
ราคาเริ่มต้น 179,900 บาท

ทัวร์อเมริกา Ovation of the Seas 11 DAYS #AMETK7101

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านขึ้นสู่ Space Needle ชมวิว Seattle แบบพาโนราม่า 2.นำท่านชม Mendenhall Glacier ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ แวะชิมแซลม่อนย่างแบบไม่อั้น 3.ชม
Pike Place Market - Space Needle - Ovation of the Seas - Seattle - Cruising on Ovation of the Seas - Alaska Inside Passage - Juneau, Alaska
วันเดินทาง : สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น 159,900 บาท

ทัวร์อเมริกา PROMOTIONS อเมริกาตะวันออก 10 วัน #AMEWC4000

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือชม “เทพีเสรีภาพ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม 2.ล่องเรือ MAID OF THE MIST เพื่อสัมผัสความงดงามของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด 3.เข้าชม “สถาบันสมิธโซเนียน” สถาบันวิจัยก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ

ทัวร์อเมริกา ล่องเรือ NORWEGIANJOY สายการบิน EVAAIR #EURDST1720

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่น และต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลก 2.อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ เพื่อเข้าชมธารน้ำแข็งยักษ์เมนเดลฮอลล์