แอฟริกา Africa

ทัวร์เคนย่า ท่องซาฟารีในแดนสัตว์ป่า 10D 7N #AFHH5600

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ทำเกมไดร์ฟ(Game Drive) แบบเต็มวัน ให้ท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ(Serengeti National Park)  และดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งท้องทุ่งหญ้าสะวันนาอันยิ่งใหญ่ระดับโลกให้ได้มากที่สุด 2.นำท่านออกชมสัตว์บริเวณขอบภูเขาไฟโงโรโกโร ซึ่งก่อนเกิดการระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อน เป็นภูเขาลูกโดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เกิดการระเบิดและยุบตัวลงไป นำท่านเที่ยวชมบริเวณขอบด้านบนของภูเขาไฟ

ทัวร์แอฟริกา JAMBO KENYA 7 DAYS #AFEGT7700

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ทะเลสาบหัวในสีชมพู ทะเลสาบนากูรูที่รวมตัวของนกฟามิงโก 2.อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า 2 คืน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์เชิงธรรมชาติของโลก 3.ล่าหาบิ๊กไฟว์ “เกมล่าหา BIG

ทัวร์แอฟริกา KARIBU KENYA 8 DAYS #AFEGT7701

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชมหมู่บ้าน ชนเผ่ามาไซ ชมวิถีชิวีตผู้คนการเต้นกระโดดหรืออาดูมู 2.อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี เทือกเขาคิลิมานจาโร ซึ่งสูงที่สูดในทวีปแอฟริกา 3.อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า 2 คืน 1 ใน 7