แอฟริกา Africa

ทัวร์แอฟริกา KARIBU KENYA 8 DAYS #AFEGT7701

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชมหมู่บ้าน ชนเผ่ามาไซ ชมวิถีชิวีตผู้คนการเต้นกระโดดหรืออาดูมู 2.อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี เทือกเขาคิลิมานจาโร ซึ่งสูงที่สูดในทวีปแอฟริกา 3.อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า 2 คืน 1 ใน 7