ออสเตรเลีย (Australia)

ทัวร์ออสเตรเลีย ENJOY AUSTRALIA 7D5N #AUSBW1406

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พาท่านชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ 2.พาท่าน ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์ 3.พาท่านชม เขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์- ซิดนีย์ ช้อปปิ้ง-เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-บริสเบน เฟอร์รี่ –ทังกาลูม่ารีสอร์ท – ป้อนอาหารโลมา-ทังกาลูม่า
วันเดินทาง : เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 77,900 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย GRAND AUSTRALIA 8 DAYS 6 NIGHTS #AUSGLH2300

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ KOALA PARK เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง  2.นำท่านชม เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย  3.นำท่านเดินทางสู่ทังกาลูม่า รีสอร์ท
ให้อาหารปลาโลมา ณ ทังกาลูม่ารีสอร์ท - ชมเมืองบริสเบน - โกลด์โคสท์ ชมเมืองซิดนีย์ – ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) สวนสัตว์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 81,500 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE #AUSBW1402

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านชม อาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป 2.นำท่านชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย 3.นำท่านชม เกาะฟิลลิป ชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย
เมลเบิร์น นำท่านชมเมือง – สวนฟิต รอย – ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก-เกรทโอเชี่ยนโร้ด - พอร์ตแคมเบลล์-รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - สวนสัตว์พื้นเมืองชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
วันเดินทาง : เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT SYDNEY 5D3N #AUSBW1401

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ 2.นำท่านเข้าชมสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctury   ชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลีย ถ่ายรูปกับโคอาล่าที่น่ารัก 3.นำท่านชมเขาสามอนงค์ (THREE
ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง- พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD -ตะลุยบนเนินทราย-ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา
วันเดินทาง : เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย PARADISE AUSTRALIA 6D4N #AUSBW1404

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่าน ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์ 2.นำท่านชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ 3.นำท่านชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง
ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์- ซิดนีย์ ช้อปปิ้ง-พอร์ต สตีเฟ่นส์-ตะลุยบนเนินทราย- ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา-โกลด์โคสท์- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน
วันเดินทาง : เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 71,900 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย PARADISE AUSTRALIA 7D5N #AUSBW1405

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ 2.นำท่าน ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์ 3.นำท่านชม เขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย- ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา-บริสเบน -มูฟวี่เวิลด์ - โกลด์โคสท์
วันเดินทาง : เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 DAYS 3 NIGHTS #AUSGLH2307

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านสู่ท่าเรือที่ทันสมัย ล่องเรือตามแม่น้ำสวอน เส้นเลือดใหญ่ของเมืองเพิร์ธ  2.นำท่านเดินทางสู่ SAND DUNES เป็นเนินทรายที่เกิดจากการพัดของลมพัดพาทรายมาทับถมกัน 3.นำท่านเดินทางสู่ พินาเคิล คือหินปูนที่โผล่มาจากทะเลทราย นับเป็นพันๆ
ชมเมืองออสเตรเลียตะวันตก – ล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำสวอน สู่เมืองท่าฟรีแมนเทิล – สวนสาธารณคิงส์พาร์ค CAVERSHAM WILDLIFE PARK – พินาเคิล
วันเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 40,500 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS #AUSBW1403

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์ 2.นำท่านชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ 3.นำท่านชม เขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เทนส์
นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง-เกรทโอเชี่ยนโร้ด- พอร์ตแคมเบลล์
วันเดินทาง : เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 70,900 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย Royal Caribbean Radiance of the Seas #AUSBW1407

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านล่องเรือสำราญสุดหรูจากซิดนีย์สู่เมลเบิร์นพร้อมชมความงามของทะเลใต้ 2.นำท่านชมหาดบอนไดที่มีนักท่องเที่ยวและชาวซิดนีย์มานอนอาบแดดทั้งหญิงและชาย 3.นำท่านชมเดอะแก๊ปชมวิวมหาสมุทรและปากอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม
ซิดนีย์ชมเมือง หาดบอนได – เดอะแก๊ป –เดอะร๊อค – ขึ้นเรือ-ซิดนีย์ ล่องเรือ สู่เมลเบิร์น-เมลเบิร์นสวนฟิตซรอย-อนุสรณ์สถานสงคราม–วิหารเซนต์แพทริค–ช้อปปิ้ง
วันเดินทาง : เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 81,900 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - PORTSTEPHEN 5 DAYS 3 NIGHTS #AUSGLH2304

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ KOALA PARK เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง 2.นำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) 3.นำท่านเดินทางสู่
ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด
วันเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 56,500 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY EASY TOUR 5 DAYS #AUSBW1400

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่าน ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ 2.นำท่าน ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ 3.นำท่านเข้าชมสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctury   ชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลีย
ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ช้อปปิ้ง-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง-อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ
วันเดินทาง : เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY-MELBOURNE 6 DAYS 4 NIGHTS #AUSGLH2308

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านผ่าน ชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) อีกสัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิดนีย์  2.นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย  3.นำท่านเที่ยว ชมเมืองเมลเบิร์น
ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด
วันเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 64,500 บาท