ทัวร์โครเอเชีย (Croatia)

ทัวร์โครเอเชีย CROATIA 8 DAYS 5 NIGHTS #CROTLT9900

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกรบ 2.นำท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสำคัญที่สุดคือ สนาม พูล่า
ซาเกรบ (โครเอเชีย) – ชมเมืองเก่าซาเกรบ – โอพาเทีย (เมืองรีสอร์ทระดับโลก)-โอพาเทีย – พูล่า – แอมฟิเธียเตอร์ – โรวินจน์ – โบสถ์อุฟเฟเมีย–อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
วันเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 84,900 บาท

ทัวร์โครเอเชีย Delight Croatia 8D 5N #CROFTV6200

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.มหาวิหารแห่งซาดาร์ (Zadar Cathedral) โบสถ์โบราณสีขาวที่สวยสง่าด้วยศิลปะสไตล์โรมัน 2.เดินเล่นและแวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ของเมือง สปลิต เมืองใหญ่อันดับ 2 ของโครเอเชีย 3.แวะไปอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองดูบรอฟนิก   น้ำพุโอโนฟริโอ
ดูไบ - ซาเกร็บ – ซาดาร์ - ซาดาร์ – สปลิต – ดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก – Srd Hill– ซิเบนิก – โวดิเซ่ – พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ
วันเดินทาง : เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ทัวร์โครเอเชีย THE QUEEN OF ADRIATIC SEA CROATIA #CROZG2101

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ (Zagreb Cathedral) 2.นำท่าน ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม (Oyster Farm) ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในเมืองมาลี
เมืองซาเกร็บ - ย่านอัพเปอร์ทาวน์ - มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ - มหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ - เนินเขากอร์นจิ กราด - โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน - อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม62
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท

ทัวร์โครเอเชีย อินเลิฟโครเอเชีย 9 วัน 6 คืน #CROEGT7701

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านแวะถ่ายรูป พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) 2.นำท่านนั่งรถราง Funicular สายสั้นๆ ขึ้นสู่เนินเขา เพื่อชมหอนาฬิกาUhrturm ที่เป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ของเมือง 3.ท่านชมหอคอยกลางเมือง Ptuj
กรุงเวียนนา – เมืองกราซ - ประเทศสโลวิเนีย เมืองมาริเบอร์ - เมือง Ptuj ประเทศสโลวาเนีย – เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย - เมืองซาเกรบ – เมืองโอพาเทีย - เมืองพูล่า – เมืองโอพาเทีย
วันเดินทาง : มีนาคม – พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

ทัวร์โครเอเชีย แกรนด์โครเอเชีย 9 DAYS #CROHGT8901

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ KOZJAK ในฤดูกาลที่สวยที่สุด 2.นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD MT. พร้อมล่องเรือชมความสวยงามของทะเลอาเดรียติค 3.ชิมหอยนางรม แบบสดๆ “พร้อมจิบไวน์ ” ณ
โบสถ์เซนต์โดนาทัส -มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น -อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ -อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่-อุทยานแห่งชาติครึคา -พระราชวังดิโอคลิเธียน -อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่
วันเดินทาง : มีนาคม-กรกฎาคม 62
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท

ทัวร์โครเอเชีย แกรนด์โครเอเชีย 9 วัน #CROHGT8900

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เดินชมความสวยงามของอุทยานแห่งชาติทะเลสาบ “พลิตวิเซ่ เจเซร่า” 2.ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ KOZJAK ในฤดูกาลที่สวยที่สุด 3.เดินชม “กำแพงเมืองโบราณ” และ “เมืองเก่าดูบรอฟนิค” สถานที่ท่องเที่ยวของโครเอเชีย
กรุงโดฮา-กรุงซาเกรบ-หมู่บ้านราสโตเก้-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ - เมืองซาดาร์-อุทยานแห่งชาติครึคา-น้ำตกครึคา-โทรเกียร์-เมืองสปลิต
วันเดินทาง : เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท