ทัวร์โครเอเชีย (Croatia)

ทัวร์โครเอเชีย CROATIA WONDER 8 DAYS สายการบินเอมิเรตส์ #CROVTG2400

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน Diocletian Palace สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 ซึ่งต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ 2.นำท่านเดินเที่ยวชมภายในเขตเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์กรีก-โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในเมื่อศตวรรษที่ 16

ทัวร์โครเอเชีย แกรนด์โครเอเชีย 9 DAYS #CROHGT8901

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ KOZJAK ในฤดูกาลที่สวยที่สุด 2.นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD MT. พร้อมล่องเรือชมความสวยงามของทะเลอาเดรียติค 3.ชิมหอยนางรม แบบสดๆ “พร้อมจิบไวน์ ” ณ
โบสถ์เซนต์โดนาทัส -มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น -อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ -อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่-อุทยานแห่งชาติครึคา -พระราชวังดิโอคลิเธียน -อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่
วันเดินทาง : มีนาคม-กรกฎาคม 62
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท