ทัวร์โครเอเชีย (Croatia)

ทัวร์โครเอเชีย อินเลิฟโครเอเชีย 9 วัน 6 คืน #CROEGT7701

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านแวะถ่ายรูป พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) 2.นำท่านนั่งรถราง Funicular สายสั้นๆ ขึ้นสู่เนินเขา เพื่อชมหอนาฬิกาUhrturm ที่เป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ของเมือง 3.ท่านชมหอคอยกลางเมือง Ptuj
กรุงเวียนนา – เมืองกราซ - ประเทศสโลวิเนีย เมืองมาริเบอร์ - เมือง Ptuj ประเทศสโลวาเนีย – เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย - เมืองซาเกรบ – เมืองโอพาเทีย - เมืองพูล่า – เมืองโอพาเทีย
วันเดินทาง : มีนาคม – พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

ทัวร์โครเอเชีย แกรนด์โครเอเชีย 9 DAYS #CROHGT8901

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ KOZJAK ในฤดูกาลที่สวยที่สุด 2.นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD MT. พร้อมล่องเรือชมความสวยงามของทะเลอาเดรียติค 3.ชิมหอยนางรม แบบสดๆ “พร้อมจิบไวน์ ” ณ
โบสถ์เซนต์โดนาทัส -มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น -อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ -อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่-อุทยานแห่งชาติครึคา -พระราชวังดิโอคลิเธียน -อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่
วันเดินทาง : มีนาคม-กรกฎาคม 62
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท