ทัวร์สาธารณรัฐเชค (Czech)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 7 วัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี #EURWC4000

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ราคาสุดพิเศษ 2.ชม เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) 3.เข้าชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของปราสาทปร๊าก