ทัวร์เดนมาร์ค (Denmark)

ทัวร์ยุโรป Denmark Norway 8 DAYS 5 NIGHTS #EURFTV6216

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ นำท่านชมย่าน นูฮาฟน์ ย่านแห่งความสุดยอดด้านสีสันและความบันเทิง นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังอเมเลี่ยนบอร์ก สร้างขึ้นโดย ราชวงศ์โอลเดนบอร์ก นำทุกท่านล่องเรือชมความงามของ ซองน์ฟยอร์ด ที่ได้รับการขนานนามว่าเป๋นซองน์ฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก
ดูไบ – โคเปนเฮเก้น-DFDS – ออสโล-ช้อปปิ้งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท - อัล-กุดวาเก้น –ล่องเรือชม ซองน์ฟยอร์ด - วอส – เบอร์เก้น- ยอดเขาฟลอเยน – บุสเครุต – ออสโล
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 DAYS #EURDD6155

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ขึ้นกระเช้ายอดเขาฟลอเยน โคเปนเฮเก้น 2.สวนสนุกทิโวลี่ ลิตเติ้ลเมอร์เมด 3.พิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง  กู๊ดวาเก้น เบอร์เก้น

ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน #EURDD6142

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ออกเดินทางด้วยเรือสำราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้างคืนบนเรือสำราญ  2.ท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม 3.ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์
สต็อคโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา -คาร์ลสตัท - ออสโล -พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง -อุทยานฟร็อกเนอร์-เกโล่ - มีร์ดาล-รถไฟ FLAMSBANA-ฟลอม-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-เมืองกู๊ดวาเก้น-เมืองเบอร์เก้น
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ #EURDST1705

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก 2.ล่องเรือชมฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในนอร์เวย์ 3. นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาล
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้าพุเกฟิออน - วังอมาเลียนบอร์ก - วังโรเซนบอร์ก - เรือสาราญ-ออสโล (นอร์เวย์) - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรงเกอร์-รถไฟสายโรแมนติก - โวส - เบอร์เก้น - ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่น
วันเดินทาง : กรกฏาคม-สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น 175000 บาท