ทัวร์กรีซ (Greece)

ทัวร์ยุโรป MAMMA MIA GREECE 9 วัน 6 คืน #EUREGT7700

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่าน ชมโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพีอะธีนา เรียกว่า Tholos 2.นำท่านชมน้ำพุคาสตาเลีย (Castalian Spring) ที่มาจากแหล่งน้ำพุร้อนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี 3.นำท่านช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka) อิสระช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมาย
กรุงเทพฯ -อาบูดาบี-เอเธนส์-เดลฟี-เมืองกาลัมบาก้า-เมทีโอร่า-เอเธนส์-เกาะซานโตรินี่-นั่งเคเบิลคาร์-นั่งลา-หาดคามารี่-ชิมไวน์-เมืองฟีร่า-เกาะมิโคนอส-กังหันกลางทะเล
วันเดินทาง : เมษายน – พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 87,900 บาท