ทัวร์ฮังการี (Hungary)

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี #EURIT9307

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบ  ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918
แฟรงก์เฟิร์ต – เมืองนูเรมเบิร์ก - เมืองคาร์โลวี่ วารี เมืองคาร์โลวี่ วารี – กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก - Ceske Budejovice-เชสกี้ ครุมลอฟ - ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา
วันเดินทาง : มีนาคม-มิถุนายน62
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech Hungary 8 D 5 N #EURBC3702

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถวแคว้นบาวาเรีย 2.ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ 3.ชม โบสถ์พาริช (Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเลสาบแห่งนี้มีอายุกว่า 500 ปี
ดูไบ - มิวนิค – มาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ -ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท -เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก– ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – วิหารเซนต์จอร์จ – เวียนนา
วันเดินทาง : เมษษยน 62
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

ทัวร์ยุโรป GERMANY AUSTRIA CZECH HUNGARY 8D5N #EURFTV6213

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามมากที่สุดอีกแห่งของโลก ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทุกคนที่มามิวนิค 2.นำท่านถ่ายภาพ สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนสวยที่มีชื่อเสียงแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ พระราชวังมิราเบล (Mirabell
มิวนิค – มาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท-เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก-ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์ยุโรป INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS #EURDST1706

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เดินทางสู่เชิงบรุนน์ เข้าชมความงามของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ 2.นำท่านเที่ยวชมเมืองน้ำแร่แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำ 3.เดินทางสู่ฮัลล์ชตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ
เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ -หมู่บ้านกรีนซิ่ง-บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ-บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค)
วันเดินทาง : มกราคม-มิถุนายน62
ราคาเริ่มต้น 81,000 บาท

ทัวร์ยุโรป มนต์เสน่ห์ยุโรปตะวันออก Eastern Europe 9 Days #EURSR7003

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ชมเมืองมรดกโลกย่านเมืองเก่ากรุงปราก ชมวิวแม่น้ำดานูบที่งดงาม ชมมรดกโลกพระราชวังเชินบรุนน์
กรุงเทพฯ – มิวนิก – ฮัลล์สตัทท์ – เชสกี้ครุมลอฟ-คาร์โลวี วารี – ปราก-ปราสาทปราก - สะพานชาร์ล – เมืองเก่าปราก-บราติสลาวา – บูดาเปสต์-พระราชวังเชินบรุนน์ – ริงสตราเซ่ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
วันเดินทาง : เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น 85,500 บาท

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน #EURGH2201

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี 2.ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา 3.ชมสวนดอกไม้มิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก - ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ – คาร์โลวี วารี – ปราก - ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า - บราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันเดินทาง : เมษายน-มิถุนายน 62
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชค 7 วัน #EURDD6145

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือดืมด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำ 2.นำท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์  ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย 3.นำท่านออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี
บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนคาร์นท์เนอร์-McArthurGlen Designer Outlet-ฮัลล์สตัทท์-เมืองซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-เชสกี้ครุมลอฟ
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน #EURGR8703

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน 2.บินกับสายการบินระดับ 5 ดาว 3.นำเข้าชมเขตปราสาทแห่งปราค ซึ่งในยุคกลางที่ใหญ่ที่สุด
มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น-การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ-มิวนิค – ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ
วันเดินทาง : ธันวาคม61-เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 62,555 บาท