ทัวร์ไอซ์แลนด์ (Iceland)

ทัวร์ยุโรป ดินแดนมหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบ Incredible Iceland 10 Days #EURSR7002

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ร่วมสนุกกับกิจกรรมล่องเรือชมวาฬ ชมความสวยงามของน้ำตกเฮินฟอซซ่า ชมชายหาดสีดำ เอกลักษณ์ของเมืองวิค
กรุงเทพมหานคร – เดนมาร์ก-สไนเฟลเนส - เคิร์กจูเฟล- ล่องเรือชมวาฬ-น้ำตกเฮินฟอซซ่า - น้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ – วงแหวนทองคำ-ขับสโนว์โมบิล – น้ำตกสโกการ์ฟอส
วันเดินทาง : เมษายน 62 - สิงหาคม62
ราคาเริ่มต้น 149,900 บาท บาท

ทัวร์ไอซ์แลนด์ SUMMER ICELAND 9DAYS #EURDST1706

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชมสู่กรุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มี 2.ชมบ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver Thermal Spring)

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ICELAND FRANCE 10DAYS #EURDST1707

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ICELAND FRANCE 10DAYS #EURDST1707 วันแรก   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์) 21.00 น.