ทัวร์อินเดีย (india)

ทัวร์อินเดีย HEAVEN KASHMIR TAJMAHAL 8 วัน 7คืน #INDHH5604

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ นั่ง เรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและ “อัคราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
กรุงเทพฯ –เดลลี (ประเทศอินเดีย)-อัครา (ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ด)-เดลลี -(แคชเมียร์) ศรีนาคา – หุบเขาพาฮาลแกม-(แคชเมียร์) พาฮาลแกม – ศรีนาคา-(แคชเมียร์) ศรีนาคา–หุบกุลมาร์ค-ศรีนาคา
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

ทัวร์อินเดีย BEAUTIFUL KASHMIR 7DAYS5NIGHTS #INDHH5611

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พาท่านม อักชาร์ดัม (Swaminrayan Akshrdham)  สรวงสรรค์บนดิน ณ สถานที่แห่งนี้เป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมอินเดียกว่า 10,000 ปี 2.พาท่านชม สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรค์แห่งดอกไม้
กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย)-(แคชเมียร์) ศรีนาคา-พาฮาลแกม-หุบกุลมาร์ค-โซนามาร์ค-(แคชเมียร์) ศรีนาคา- เดลลี – (สุวรรณภูมิ) กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท

ทัวร์อินเดีย India 7 วัน 6 คืน นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล #INDPK6301

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์  พาท่านตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล 4 ที่สำคัญทั้ง ลุมพินี พุทคยา ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน และ กุสินารา มีวิทยากรบรรยาย นั่งสวด นั่งสมาธิตลอดทริป และพักโรงแรมทุกคืน
แม่น้ำเนรัญชรา - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรี มหาโพธิ์ - นมัสการพระพุทธเมตตา - พระแท่นวัชรอาสน์ - เขาคิชกูฎ - กุฎิพระอานนท์ - ถ้ำสุกรขาตา - ชมวัดฬุวัน - มหาวิทยาลันทา - หลวงพ่อพระองค์ดำ -สถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ - กูฎาศาลาป่ามหาวัน - วัดวาฬุการาม
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท

ทัวร์อินเดีย India 8 วัน 7 คืน นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล #INDPK6300

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เต็มอิ่มกับดินแดนแห่งองค์พระศาสดา และต้นกำเนิดแห่งพุทธศาสนา 8 วัน 7 คืน  พาท่านไปนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบลที่สำคัญ - ลุมพินี - พุทคยา
ชมแม่น้ำเนรัญชรา - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - นมัสการพระพุทธเมตตา - พระแท่นวัชรอาสน์ - วัดพุทธนานาชาติ - เขาคิชกูฎ - วัดเวฬุวนาราม - มหาวิทยาลัยนาลันทา - หลวงพ่อพระองค์ดำ - สถูปบรรจุบรมสารีรกธาตุ – กูฎาศาลาป่มหาวัน - วัดวาฬุการาม - มหาปรินิพพานสถูป- มกุฎพันธนเจดีย์ - วัดไทย960 - คฤหาสน์องคุลีมาล - วัดเชตวันมหาวิหาร – พระมูลคันธกุฎี - แม่น้ำคงคา – สถานที่ปฐมเทศนา – นมัสการเจาคันธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ
วันเดินทาง : มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 41,999 บาท

ทัวร์อินเดีย KASHMIR SNOW LOVER TAJMAHAL 6วัน4คืน #INDHH5602

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ นำท่านชม ทัชมาฮาล  เมืองอัคราประเทศอินเดีย สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง  ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจำเมืองซึ่งสร้างเป็นกำแพงหินทรายสีแดง ตั้งตระหง่านสวยงาม นำท่านล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์) ชมความงดงามทะเลสาบ
กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย)-พาฮาแกม–หุบกุลมาร์ค-ศรีนาคา-(แคชเมียร์) ศรีนาคา-โซนามาร์ค-ศรีนาคา- (แคชเมียร์) ศรีนาคา- เดลลี- กรุงเทพ- อัคระ -เดลลี -เดลลี-กรุงเทพ
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม62
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

ทัวร์อินเดีย LUXURY KASHMI เทศกาลทิวลิป 7วัน6คืน #INDHH5607

จุดเด่นโปรแกรมทัวร๋ 1.“แคชเมียร์” สัมผัสกับดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์จนได้รับการกล่าวขานให้เป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย" 2.พักโรงแรมบนยอดเขาหิมาลัย 3.ชมทุ่งดอกทิวลิปอลังการงานสร้าง ของแคชเมียร์ได้ชื่อว่าใหญ่ติดอันดับ 1 ของเอเชีย-แปซิฟิก
กรุงเทพฯ –เดลลี (ประเทศอินเดีย)– (แคชเมียร์) ศรีนาคา – หุบเขาพาฮาลแกม-พาฮาลแกม – ศรีนาคา-หุบกุลมาร์ค-โซนามาร์ค-(แคชเมียร์) ศรีนาคา-เดลลี
วันเดินทาง : มีนาคม-เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 44,444 บาท

ทัวร์อินเดีย WONDERFUL KASHMIR TAJMAHAL #INDHH5610

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พาท่านชมเมือง "แคชเมียร์" หนึ่งในเมืองที่น่าไปเยือนของอินเดีย ดินแดนในวงล้อมของสองวัฒนธรรม อินเดียและปากีสถาน 2.พักโรงแรมบนยอดเขาหิมาลัย ขี่ม้าชมหุบเขาสวรรค์ ทุ่งหญ้าหิมาลัย สร้างสรรผลงานความสวยงามของภาพยนต์อินเดียอันหลากหลาย 3.พาท่านชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
กรุงเทพฯ –เดลลี (ประเทศอินเดีย)-อัคระ (ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ด)-(แคชเมียร์) ศรีนาคา-พาฮาลแกม – ศรีนาคา-หุบกุลมาร์ค-โซนามาร์ค
วันเดินทาง : เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 41,999 บาท