ทัวร์อินเดีย (india)

ทัวร์อินเดีย LOVELY KASHMIR TAJMAHAI #INDHH5600

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์)ชมความงดงาทะเลสาบชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมะ 2.ขึ้นเคเบิลคาร์ หรือ กอนโดลา ชม”กุลมาร์ค” “Gulmarg Hill”  เป็นอีกหนึ่งสุดยอดสกีรีสอร์ทในทวีปเอเชียที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น Winter Sports of India

ทัวร์อินเดีย เลสโก ภารตะ 5D3N บินสายการบินไทย #INDZG2100

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด (Amber Fort) ตั้งอยู่ที่ เมืองอาเมร์ ห่างจากเมือง ชัยปุระไปทางทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร สร้างในสมัยศตวรรษที่