ลาว (Lao)

ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน โดยสายการบินไทยสมายล์ #LAOPH3911

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง  ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขงถึงถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง 2.พาท่านชมน้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง 3.ร่วมทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง
หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมารม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านผานม
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง สายการบินไทยสมายล์(WE) #LAOPH3901

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง 2.ล่องเรือแม่น้ำโขง(ทานอาหารเที่ยงบนเรือ) 3.ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง
หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมารม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดินวัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี-ตักบาตรข้าวเหนียววัดเชียงทอง-บ้านช่างไห
วันเดินทาง : ธันวาคม-มีนาคม62
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วัน โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ #LAOPH3902

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.สักการะพระธาตุพูสีใจกลางเมืองหลวงพระบางเชื่อกันว่าถ้านักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง 2.ให้อิสระท่าเดินเล่นตลาดไนท์บาร์ซาซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีของขายเยอะแยะมากมาย
หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วัน #LAOPH3907

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี 2.ร่วมทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง 3.พาท่านชมน้ำตกตาดกวางซี  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน้ำตก ที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วัน โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ #LAOPH3904

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านไปสักการะพระธาตุพูสีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง 2.ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง 3.ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา(Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม
หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซา)-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านผานม
วันเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ทัวร์ลาว วังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทร์ #LAOPH3906

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง 2.สัมผัสเมืองวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว 3.สุดชิวล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-ท่านาแล้ง(ฝั่ง สปป.ลาว เวียงจันทน์-วังเวียง-กาสี-พูคูน-กิ่วกะจำ- เชียงเงิน-หลวงพระบางวัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-บ้านช่างไห
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ทัวร์ลาว หนองคาย-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 5 วัน #LAOPH3914

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ลงเรือล่องน้ำโขง ชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำบนหน้าผาริมแม่น้ำโขง 2.พาท่านชมน้ำตกตาดกวางสี  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม 3.พาท่านไปสักการะพระธาตุพูสี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง
สถานีรถไฟหนองคาย-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-ท่านาแล้ง-เมืองวังเวียง-ผาตั้ง-เมืองกาสี-พูคูน- กิ่วกะจำ-เมืองเงิน-มรดกโลกหลวงพระบาง-ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์พลาซ่า)
วันเดินทาง : มกราคม-พฤาภาคม62
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ #LAOPH3912

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง นำท่านลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง  ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี หลวงพระบาง-เชียงเงิน
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท บาท

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 3 วัน #EJLLAO4300

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์  นำชมพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง นำท่านไปยัง มรกตมหัศจรรย์  น้ำตกกวางสีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพระบาง พาท่านไปรับประทานอาหาร เมนู ลาวแท้ๆ ที่ ร้านอาหารตำหนักลาว ใกล้ ประตูชัย!!!
วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – น้ำตกกวางสี – ตลาดเช้า – ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดพระธาตุหลวง – วัดธาตุหลวงเหนือ  – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้ำพญานาค – อนุสาวรีย์ประตูชัย – พระธาตุดำ
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-เวียงจันทน์ 4 วัน #LAOPH3913

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง 2.นำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี 3.อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ถนนคนเดิน หรือ ตลาดไนท์บาร์ซา(Night Market)
หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว-เชียงเงิน-กิ่วกะจำ
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 3 วัน #LAOPH3910

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม 2.ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง 3.ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว
หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วัน โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ #LAOPH3903

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.สักการะพระธาตุพูสีใจกลางเมืองหลวงพระบางเชื่อกันว่าถ้านักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง 2.ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูงซึ่งเป็นวิวที่สวยงามมาก 3.ให้อิสระท่าเดินเล่นตลาดไนท์บาร์ซาซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีของขายเยอะแยะมากมาย
หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท