ทัวร์พม่า (Myanmar)

ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน โดยสายการบินแอร์เชีย #MYMBES7603

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พักโรงงแรมหรูระดับ 5 ดาว 2.สักการะ 3 บูชามหาสถาน ที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวดอมอร์ พระธาตุอินทร์แขวน 3.พิเศษ!!อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง
วันเดินทาง : ธันวาคม-เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ทัวร์พม่า GLORY MYANMAR 2DAYS1NIGHT #MYMZG2100

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พาท่านสักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากองและพระธาตุมุเตา 2.นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108
เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท

ทัวร์พม่า GLORY MYANMAR 2DAYS1NIGHTS #MYMZG2106

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว 2.สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ
เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท

ทัวร์พม่า LUCKY MANDALAY BAGAN #MYMZG2105

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านสักการะ เจดีย์บูพญา ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำ อิรวดี องค์เจดีย์มีสีเหลืองทองอร่าม ดูแปลกตา และยังเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงาม 2.นำท่านชม จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ที่สวยงาม และหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองพุกาม ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ พร้อมชมพระอาทิตย์ลอยลับขอบฟ้า
เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ-เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-สิงหาคม62
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N #MYMZG2107

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) สร้างเป็นทรงรูปสถูป แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ 2.นำท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5
เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี - มัณฑะเลย์
วันเดินทาง : เมษายน - สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ทัวร์พม่า THE AURA MYANMAR 3D2N #MYMZG2104

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ 2.ชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง
เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

ทัวร์พม่า THE HOLY MYANMAR 3D2N #MYMZG2102

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง 2.สักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตำนานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาคที่เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างแรงกล้า 3.ชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ
เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

ทัวร์พม่า ทันใจ YANGON 2DAYS1NIGHTS #MYMZG2103

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ 2.สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง
เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย #MYMBES7605

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ อลังการมหาเจดีย์ชเวสิกอง พิเศษสุด!!เมนูกุ้งแม่น้ำเผา สักการะ2มหาบูชาสถานที่ มหาเจดีย์ชเวสิกอง และเจดีย์บูพยา
กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – ทะเลสาบคองตามัน - วัดกุสินารา- เขามัณฑะเลย์
วันเดินทาง : ธันวาคม-เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 17900 บาท

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4D3N #MYMZG2108

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ไปชม จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ที่สวยงาม และหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองพุกาม  พร้อมชมพระอาทิตย์ลอยลับขอบฟ้า 2.สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) สร้างเป็นทรงรูปสถูป แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท้
เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ - เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
วันเดินทาง : เมษายน-ธันวาคม 62
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี เปิดตัวซุปตาร์ 3 วัน 2 คืน #MYMTTN3801

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.สักการะ เจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า 2.สักการะ เจดีย์เยเลพญา เจดีย์ที่ลอยอยู่กลางน้ำนับพันปี 3.นำท่าน นั่งเรือชมพระเจดีย์เยเลพญา
ย่างกุ้ง-สิเรียม-พระเจดีย์เยเลพญา-เจดีย์ไจ๊เข้า-สิเรียม-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์-ชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน #MYMTTN3800

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นั่งกระเช้า สู่ พระธาตอินทร์แขวน ชมวิวแบบพาโนรามา 2.สักการะ เจดีย์ชเวมอดอร์ และ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุ - อินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน-เมืองหงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เมืองย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-ตลาดสก็อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท