ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล TREKKING ABC+POONHILL 13 วัน 12 คืน #NASE5400

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์  เพลินเพลินวิวสุดอลังการโดยธรรมชาติ Pokahara - Fewa Lake- POONHill และ ABC !! แทร็กกิ้งเต็มที่พร้อมนำท่านแช่บ่อน้ำพุร้อน !!! เต็มอิ่ม 13
Pokahara - Fewa Lake- POONHill - ABC
วันเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 มีนาคม - เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

ทัวร์เนปาล TREKKING ABC+POONHILL 13วัน12คืน #NASE5401

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.สู่จุดชมวิว Poonhill เพื่อชมความงามของเทือกเขาหิมาลัย 2.พาท่านถ่ายภาพแสงสีทองจับยอดเขาอันนาร์ปูนะกันให้เต็มอิ่มในตอนเช้า 3.อิสระช้อปปิ้งในย่านทาเมล
กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ-โพคขรา -นายาปุล-Uleri-กอเรปานี-พูนฮิลล์-ทาดาปานี-ทาดาปานี(Tadapani)-ชินุวะ(Sinuwa)-ชินูวะ-ดูราลี(Durali)-มัจฉาปูเชเบสแค้มป์
วันเดินทาง : มีนาคม-เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท