ทัวร์นอร์เวย์ (Norway)

ทัวร์ยุโรป Denmark Norway 8 DAYS 5 NIGHTS #EURFTV6216

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ นำท่านชมย่าน นูฮาฟน์ ย่านแห่งความสุดยอดด้านสีสันและความบันเทิง นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังอเมเลี่ยนบอร์ก สร้างขึ้นโดย ราชวงศ์โอลเดนบอร์ก นำทุกท่านล่องเรือชมความงามของ ซองน์ฟยอร์ด ที่ได้รับการขนานนามว่าเป๋นซองน์ฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก
ดูไบ – โคเปนเฮเก้น-DFDS – ออสโล-ช้อปปิ้งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท - อัล-กุดวาเก้น –ล่องเรือชม ซองน์ฟยอร์ด - วอส – เบอร์เก้น- ยอดเขาฟลอเยน – บุสเครุต – ออสโล
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ยุโรป SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS #EURDST1705

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ เที่ยวชมเมืองเบอร์เกน ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก ชมฟยอร์ดของนอร์เวย์ มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติ นำชมเที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์
กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เที่ยวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสำราญเที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท – ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 123,000บาท บาท

ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน #EURDD6142

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ออกเดินทางด้วยเรือสำราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้างคืนบนเรือสำราญ  2.ท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม 3.ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์
สต็อคโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา -คาร์ลสตัท - ออสโล -พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง -อุทยานฟร็อกเนอร์-เกโล่ - มีร์ดาล-รถไฟ FLAMSBANA-ฟลอม-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-เมืองกู๊ดวาเก้น-เมืองเบอร์เก้น
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8DAYS #EURDD6144

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พาท่านชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน้ำ” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค  กรุงสต็อกโฮล์ม 2.นำท่านเข้าสู่ สวนสนุกทิโวลี ซึ่งเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสร้างมาแต่ต้นศตวรรษที่
ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-ห้างสรรพสินค้า-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ฮอลล์-แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท-ออสโล-The Oslo Opera House-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง-อุทยานฟร็อกเนอร์
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ #EURDST1705

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก 2.ล่องเรือชมฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในนอร์เวย์ 3. นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาล
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้าพุเกฟิออน - วังอมาเลียนบอร์ก - วังโรเซนบอร์ก - เรือสาราญ-ออสโล (นอร์เวย์) - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรงเกอร์-รถไฟสายโรแมนติก - โวส - เบอร์เก้น - ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่น
วันเดินทาง : กรกฏาคม-สิงหาคม 62
ราคาเริ่มต้น 175000 บาท

ทัวร์ยุโรป แหล่งอัญมณีของนอร์เวย์ GRAND NORWAY 10 DAYS #EURSR7006

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พา่ทานชมทัศนียภาพงดงามที่สุดของโลกอย่าง “ถนนแอตแลนติก” มีความยาวทั้งสิ้น 8.3 กิโลเมตรที่สร้างทอดยาวไปตามเกาะแก่งต่างๆ ของนอร์เวย์ 2.ล่องเรือชมฟยอร์ด ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในนอร์เวย์ ท่านจะได้สัมผัสกับมรดกโลกทางธรรมชาติที่งดงามที่สุด 3.พาท่านชมเมืองเบอร์เกน เมืองใหญ่อันดับสองของนอร์เวย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น "เมืองแห่งวัฒนธรรม"
คริสเตียนซุนด์ – ถนนแอตแลนติก – ไกแรงเกอร์-ออสโล – เยี่ยมชมเมืองออสโล-ล่องเรือชมไกแรงเกอร์ฟยอร์ด – ธารน้ําแข็งบริกสดาล - โลเอน
วันเดินทาง : เมษายน62
ราคาเริ่มต้น 125,500 บาท