ทัวร์สโลวาเกีย (Slovakia)

ทัวร์ยุโรป TOP OF GERMANY 9DAYS #EURGR8701

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านชมเมืองเก่า ชมประตูไมเคิล จัตุรัสเมืองเก่า ที่ว่าการเมือง โรงละคร โบสถ์เซนต์มาร์ติน อันเป็น สัญลักษณ์ เมืองบราติสลาวา 2.นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองไอบ์เซ่ เพื่อนำท่านขึ้นรถไฟขึ้นไปยังยอดเขาซุกสปิตเซ่   

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 7 วัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี #EURWC4000

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ราคาสุดพิเศษ 2.ชม เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) 3.เข้าชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของปราสาทปร๊าก