ทัวร์สเปน (Spain)

ทัวร์สเปน ดอกส้มวาเลนเซียสีทอง สเปน 8 วัน 5 คืน #SPNGH2200

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี 2.ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de

ทัวร์สเปน-โปรตุเกส 8วัน บินสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ #SPNGR8700

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เข้าชม พระราชวังหลวง ของกษัตริย์ฮวนคาลอส  โอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป 2.เที่ยวเมืองปอร์โต้ เมืองที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 3.ล่องชมความงามสองฟากฝั่งแม่น้ำดูว์โร ชมท่าเรือโบราณและตลาดค้าขายมาตั้งแต่สองสามร้อยปีก่อน