ทัวร์สวีเดน (Sweden)

ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 DAYS #EURDD6155

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ขึ้นกระเช้ายอดเขาฟลอเยน โคเปนเฮเก้น 2.สวนสนุกทิโวลี่ ลิตเติ้ลเมอร์เมด 3.พิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง  กู๊ดวาเก้น เบอร์เก้น

ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน #EURGR8703

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ สวนหิน (Frogner Park) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดง ถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อ   ดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์