ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ทัวร์ยุโรป Delight Switzerland 8 DAYS 5 NIGHTS #EURFTV6214

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง  ปราสาทโบราณหนึ่งในอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ถ่ายรูปกับ รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน ที่ริมทะเลสาบ นำท่านเที่ยวชมเมืองลูเซิร์น ทั้ง สะพานไม้ชาเปลอายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี
ดูไบ - เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์-เจนีวา – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น – ซูริ– แองเกิลเบิร์ก - ทิตลิส – ลูเซิร์น – ซูริค-ชาฟฟ์เฮาเซ่น-กรินเดอวัลด์ – จุงเฟรา
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ทัวร์ยุโรป DUO SWISS 7 DAYS #EURDD6138

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านชม น้ำพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา 2.นำท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ 3.นำท่านชม ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกของสวิตเซอร์แลนด์
ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้-โลซานน์-สำนักงานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย-กลาเซียร์ 3000 -เบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนจุงเคอร์นกาสเซ-นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
วันเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ทัวร์ยุโรป DUO SWISS เจนีวา โลซานน์ 7 DAYS #EURDD6152

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ นำท่านชม น้ำพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชม นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  อายุ 800 ปี ท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงฟราว
ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้ (ยูเออี-สวิสฯ)โลซานน์-สำนักงานโอลิมปิคสากล-ศาลาไทย-เวเว่ย์-เบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนจุงเคอร์นกาสเซ-นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (สวิสฯ)
วันเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ทัวร์ยุโรป EUROPE IN LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N #EURIT9310

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม ( Colosseum) 2.ชม บันไดสเปน (Spanish steps) เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป
นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - กรุงโรม – โคลอสเซียม – ประตูชัยคอนสแตนติน – จตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – เมืองฟลอเรนซ์ - สะพานปอนเต เวคคิโอ – จัตุรัสชิกนอเรีย
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 62
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ทัวร์ยุโรป FRANCE SWITZERLAND ITALY 9DAYS6NIGHTS #EURFTV6218

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.แวะถ่ายรูปกับหนึ่งในแลนด์มาร์กของปารีส ประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะขนาดใหญ่ 2.พาท่านชมและถ่ายรูปกับสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324
ดูไบ – ปารีส – ถ่ายภาพหอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – Benlux Duty Free – Galeries Lafayette-แรงส์ – กอลมาร์-น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น
วันเดินทาง : มีนาคม62
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ITALY MILAN SWITZERLAND 7DAYS4NIGHTS #EURFTV6211

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พิเศษ!! ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา Glacier 3000 ถ่ายรูปวิว Matterhorn 2.พาท่านชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานอันโด่งดังแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำที่คั่นกลางระหว่างคุกเก่ากับพระราชวังดอดจ์ ที่ได้ชื่อว่าสะพานถอนหายใจนั้นมาจากการที่นักโทษก่อนที่จะเข้าไปยังคุกจะต้องเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ได้เห็นวิวทิวทัศน์สวยๆ
เวนิส – พระราชวังดอดจ์ – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – มหาวิหารเซนต์มาร์ก – Bridge of Sighs-เวนิส เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – ปราสาทซฟอร์ซา – โรงละครสกาล่า
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

ทัวร์ยุโรป Italy Switzerland France 8D5N #EURTLT9900

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านชมความอลังการของมหาเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลักเฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล 2.นำท่านชมความสวยงามของ “น้ำพุเทรวี่” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม 3.นำท่านชมจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป
โดฮา – โรม – นครวาติกัน –โคลอสเซียม – ปิซ่า-เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้-โคโม่ - อินเทอลาเก้น-ขึ้นเขาจุงเฟรา – ดีจอง-TGV – ปารีส – แวร์ซาย
วันเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 84,900 บาท

ทัวร์ยุโรป Switzerland 8 DAYS 5 NIGHTS #EURBC37003

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบกลางหุบเขา Blausee ทะเลสาบสีฟ้าแสนสวยกลางป่าของสวิตเซอร์แลนด์ 2.นำทุกท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่จะพาเราขึ้นไปยังภูเขาด้านบน เพื่อชมวิวของ ทิตลิส (Titlis) 3.นำท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้น รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน เพื่อขึ้นไปยัง ยอดเขาจุงเฟรา
ดูไบ - เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ -เจนีวา – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนีวา - เบิร์น – ทะเลสาบเบลาเซ -อินเทอร์ลาเก้น – ซูริค – แองเกิลเบิร์ก - ทิตลิส – ลูเซิร์น – ซูริค
วันเดินทาง : เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น 68,900 บาท

ทัวร์ยุโรป Switzerland Germany 8 DAYS 5 NIGHTS #EURFTV6212

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ชมทัศนียภาพสวยๆ ของทั้งตัวเมืองบน ภูเขาเฟิร์ส นำท่านชมธารน้ำแข็ง หรือ กลาเซียร์ ที่มีขนาดใหญ่ตระการตา นำท่านเที่ยวชมเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล  สะพานอายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี
ดูไบ - เจนีวา – โลซานน์ – เวเว่ย์ – เบิร์น-เบิร์น – ทูน – กรินเดอวัลด์ – อินเทอร์ลาเก้น- กรินเดอร์วัลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา -ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล – ฟุสเซ่น-ฟุสเซ่น – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS #EURDD6143

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ นำท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก เมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก ท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก นำท่านล่องเรือบาโตมุช  ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส
ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-แกลลอเรียลาฟาแยตต์-พีระมิดแก้วพิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ร้านค้าปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ (ยูเออี-ฝรั่งเศส)-La Vallee Village Outlet-แรงส์-มหาวิหารแรงส์ (ฝรั่งเศส)
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน #EURDD6139

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ นำท่านถ่ายรูปหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก เพื่อนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ ยอดเขาทิตลิส นำท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซานมาร์โค
ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ร้านค้าปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ(ยูเออี-ฝรั่งเศส)-พระราชวังแวร์ซายส์-นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV-เมืองสตราสบูร์ก(ฝรั่งเศส)
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส ทิตลิส 9 วัน #EURDD6148

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ นำท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามที่เต็มไปด้วยขุนเขาทะเลสาบและดอกไม้ป่า ที่สวยสดงดงาม
ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-พีระมิดแก้ว-ร้านค้าปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ (ยูเออี-ฝรั่งเศส)-La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง (ฝรั่งเศส)ดิฌง - ลูเซิร์น –สะพานไม้ชาเพล –
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 51,900 บาท