ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ DUOSWISS 7 DAYS #DUDD6100

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านชม เมืองโลซานน์ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 2.นำท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกของสวิตเซอร์แลนด์ 3.ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) มีความสูงที่

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เลสโกเพอร์ซิอัส 8DAYS 5NINGHT #EURZG2127

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส (Cruise to Venice) สู่ เกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พาโรนาม่า7วัน พิชิต 3 เขา #EURGTV2406

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาชทานส์เซอร์ฮอร์น 2.ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์ 3.ขึ้นเขาฮาร์เดอร์คลุม- ลูเซิร์น-เบิร์น-เขากลาเซียร์ 3000-มองเทรอซ์-โลซานน์-ซุก