ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี Easy Scenic Beauty #EURZT3501

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เดินทางโดยสายการบิน Qatar Airways สายการบินระดับ 5 ดาว 2.พิเศษ..รับประทานอาหารบนยอดเขาทิตลิต 3.ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมเมืองปารีส

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เลสโกเพอร์ซิอัส 8DAYS 5NINGHT #EURZG2127

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส (Cruise to Venice) สู่ เกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร