ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan)

เที่ยวไต้หวัน สิบสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่นักท่องเที่ยวต้องมาไม่เช่นนั้น เพื่อนๆอาจถูกหาว่า … มาไม่ถึงไต้หวัน ไต้หวัน ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับสองของโลกรองจากญี่ปุ่น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมาย แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยยังถือว่าไม่ค่อยเยอะมาก เพราะยังติดปัญหาเรื่องวีซ่าอยู่ แต่เราว่าอีกไม่นานปัญหาเรื่องวีซ่าน่าจะหมดไป เพราะตอนนี้รัฐบาลไต้หวันก็กำลังกระตุ้นเรื่องเศรษกิจเรื่องการท่องเที่ยวอยู่พอสมควรค่ะ ไต้หวัน เป็นเมืองที่มีความแตกต่างที่ลงตัวทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ศิลปะและเทคโนโลยี บนเกาะเล็กๆถึงเล็กแต่บนเกาะนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนัก

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน #VWTAW4801

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2.พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 3.ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน COYUTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน #VWTAW4802

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 2.ชมบรรยากาศและถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 3.ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ร้านใบชา- ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน #VWTAW4803

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG 2.พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน
ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด-ศูนย์เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101-สถานีสือเฟิ่น-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอางค์- MITSUI OUTLET PARK
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN 5 วัน 3 คืน #VWTAW4805

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR 2.ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง 3.ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
เถาหยวน – ผูหลี่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต- ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน #VWTAW4804

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 2.ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต 3.ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต– ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 10,555 บาท

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง เลทส์โก สายรุ้งตัวแม่ #TAWZG2104

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.สุดพิเศษ!!ทานอาหารบนตึกไทเป 101 2.ลงเรือล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3.ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดมากกว่า 1,000 สายพันธุ์
เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง – ร้านกาแฟ – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา-ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2 #TAWZG2106

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.พิเศษ! แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 2.เมนูสุดพิเศษ! ปลาประธานาธิปดี,บุพเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,ซีฟู้ดไต้หวัน 3.ล่องเรือชมวิวของทะเลสาบสุริยันจันทรา
หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เจียอี้- อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : มกราคม-มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน เลทโก อินดี้ตัวแม่ #TAWZG2107

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2.ไหว้พระขอพรที่วัดเหวิ่นหวู่ หรือ วัดกวนอู 3.มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา
เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้- ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : ธันวาคม 2562-มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 19,878 บาท

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เลทโก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2#TAWZG2108

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 2.ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3.เมนูพิเศษ!! อาหารซีฟู้ด บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
วันเดินทาง : มกราคม -มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เลสโก อินดี้ตัวพ่อ #TAWZG2102

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พิเศษ บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน 2.ปล่อยโคมขงหมิง 3.ล่องเรือทะเลสาบสุริยะจันทรา
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
วันเดินทาง : ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 16,878 บาท

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี๋ ไทจง ไทเป เลทส์โก เช็คอินตัวแม่ #TAWZG2103

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2.แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก 3.ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน
สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว เลทส์โก ตัวพ่อสุตฮิต EP.2 #TAWZG2101

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 2.พิเศษ! เมนูพิเศษบุพเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,ซีฟู้ดไต้หวัน แถมฟรี! ICE cream 1 scoop ที่ Miyahara 3.ที่เที่ยวแห่งใหม่ Cona's
ไทจง – ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – CONA’S CHOCOLATE CASTLE – ตลาดปลาไทเป
วันเดินทาง : มกราคม -มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 14,878 บาท