ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan)

เที่ยวไต้หวัน สิบสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่นักท่องเที่ยวต้องมาไม่เช่นนั้น เพื่อนๆอาจถูกหาว่า … มาไม่ถึงไต้หวัน ไต้หวัน ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับสองของโลกรองจากญี่ปุ่น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมาย แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยยังถือว่าไม่ค่อยเยอะมาก เพราะยังติดปัญหาเรื่องวีซ่าอยู่ แต่เราว่าอีกไม่นานปัญหาเรื่องวีซ่าน่าจะหมดไป เพราะตอนนี้รัฐบาลไต้หวันก็กำลังกระตุ้นเรื่องเศรษกิจเรื่องการท่องเที่ยวอยู่พอสมควรค่ะ ไต้หวัน เป็นเมืองที่มีความแตกต่างที่ลงตัวทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ศิลปะและเทคโนโลยี บนเกาะเล็กๆถึงเล็กแต่บนเกาะนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนัก

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FOCUS TAIPEI 4 วัน 3 คืน #TAWZG2109

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 2. ตึกไทเป 101 3.อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  

ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มขั้นเทพ A+ 4 วัน 3 คืน #TAWFS5200

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 2. ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 3.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซันขั้นเทพ บินสายการบิน CHINA AIRLINES #TAWFS5201

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง 2.สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า 3.  อุทยานอาหลีซัน  

ทัวร์ไต้หวัน อินดี้ตัวแม่   7วัน5คืน สายการบิน nokscoot #TAWZG2108

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” หรือ อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ (Taroko National Park) (อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน) 2.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้-เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง-ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน
วันเดินทาง : เมษายน-กรกฎาคม 62
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน เลทโก อาร์ตตัวพ่อ สายการบินnokscoot 5วัน3คืน #TAWZG2107

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) 2.วัดเหวินหวู่ (Wen Wu Temple) หรืออีกหนึ่งชื่อเรียกที่รู้จักกันในนาม วัดกวนอู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-มู่บ้านสายรุ้ง -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : เมษายน-กรกฏาคม 62
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน เลทโก อินดี้ตัวพ่อ BY..XW 6D4N #TAWZG2106

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เที่ยวชม วัดจงไถฉานซื่อ (Chung Tai Chan Monastery) ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก  มีความสูง 150 เมตร 2.ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : เมษายน- กรกฎาคม 62
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย 5วัน3คืน #TAWSS3303

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงาม 2.นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ  วัดเหวินหวู่  ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 3.นำท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101
เถาหยวน-ผูหลี่-ล่องเรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-สวนผลไม้-ไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-สวนดอกไม่ไถจง-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด-เจียวซี-อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว
วันเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง5วัน3คืน #TAWIT9304

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ  
ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : มีนาคม-มิถุนายน62
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5วัน3คืน โดยสายการบินEva Air #TAWTFF3404

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน 2.นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทอง 3.นำท่านสู่ อุทยานอาลีซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน
เมืองไทเป-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ตลาดซีเหมินติง-ไถจง-หนานโถว-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วันเดินทาง : ธันวาคม61-มิถุนายน62
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท