ทัวร์ตุรกี (Turkey)

ทัวร์ตุรกี LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS #TUKPD6401

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน Mediteranian Boat Trip 2.ท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or
เมืองอิซเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองอันตาเลีย - เมืองอันตาเลีย - ท่าเรือโบราณ Old Habour
วันเดินทาง : เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ตุรกี PREMIUM RIVIERA TURKEY 10 DAYS #TUKPD6403

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia 2.นำท่านชม พระราชวังทอปกาปึ
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาชเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้งตลาด สไปซ์ เมืองชานัคคาเล่
วันเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 62
ราคาเริ่มต้น 49,900.- บาท

ทัวร์ตุรกี Suprise Turkey 8 Days #PEVTUK2900

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ สัมผัสความงดงามของ เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม  ซึ่งยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก!!! พาท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ถือเป็นหนึ่งในช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก
เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองชานัคคาเล่ - ไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - TURKISH DELIGHT - เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า – สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่าล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
วันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท

ทัวร์ตุรกี Surprise Tulip Turkey 8 DAYS #TUKPEV2901

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ตลอดการเดินทาง 2.พา่ทานชมจัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า 3.นำท่านเข้าชมภายใน สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค สวนสาธารณะที่สวยที่สุด และมีชื่อเสียงที่สุดของตุรกีโดยที่ตลอดเดือน
เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
วันเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท

ทัวร์ตุรกี Turkey Saver 10 DAYS 7 NIGHTS #TUKFTV6201

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ห้ามพลาด !!ชม ระบำหน้าท้อง นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ นำท่านเข้าชมภายใน พระราชวังโดลมาบาห์เช่ พระราชวังขนาดใหญ่ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า
สนามบินสุวรรณภูมิ -ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 29,900บาท บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS #TUKPD6404

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque 2.ท่านสู่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici 3.จากนั้นนำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 DAYS โดย TURKISH AIRLINES #TUKPD6402

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พิเศษ!! พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่คัปปาโดเกีย 2.ชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง "สุเหร่าเซนต์โซเฟีย'" 3.นำท่านช้อปปิ้ง
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
วันเดินทาง : กุมภำพันธ์-เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 32,900.- บาท

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ดินแดนในฝันของนักเดินทาง 9วัน 6คืน #TUKIT9300

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พาท่านเยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม 2.พาท่านเยี่ยมชมเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ เอฟฟิซุสหรือเอฟเฟส 3.พาท่านชมความสวยงามทางธรรมชาติอันน่าทึ่งที่ไม่เหมือนใครที่ ปามุคคาล่ ปราสาทปุยฝ้าย  
เมืองชานัคคาเล-เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary– ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)
วันเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 10 วัน 7 คืน #TUKWC4000

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เที่ยวอิ่มเต็มอิ่ม 10 วัน 7 คืน พร้อมนำท่านสู่ พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ เพลิดเพลินกับการชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง” (Belly Dance) อันเลื่องชื่อ
ปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเอเฟซุส - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - พระราชวังทอปคาปี - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - เมืองคัปปาโดเกีย
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท