ทัวร์ตุรกี (Turkey)

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS #TUKPD6402

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน

ทัวร์ตุรกี UNSEEN TURKEY 8 DAYS #TUKPD6400

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 192 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน