ทัวร์เวียดนาม (Vietnam)

ทัวร์เวียดนาม BEAUTY HANOI SAPA 4วัน3คืน #VIEZG2109

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านชม ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซึ่งเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าขึ้นไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเช้า 2.นำท่านสู่ หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต-เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-สิงหาคม62
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม BEAUTY SAPA HANOI 4D3N #VIEZG2120

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชม หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได 2.ไปชม SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต - เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 60
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม DIVA SOUTH VIETNAM4วัน3คืน #VIEZG2110

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ นำท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ชม บ้านเพี้ยน หรือ CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัท
สนามบินดอนเมือง – สนามบินไซง่อน – เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีย์กลาง – เมืองมุยเน่- ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ลำธารนางฟ้า – เมืองดาลัด – ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-กรกฎาคม62
ราคาเริ่มต้น 10,999บาท บาท

ทัวร์เวียดนาม DIVA SOUTH VITENAM #VIEZG2114

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านชม น้ำตกดาตันลา หรือ DATANLA WATER FALL ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่มีความสวยงามมาก 2.นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงขึ้นไปเพื่อเข้าชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน
เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีย์กลาง – เมืองมุยเน่-ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ลำธารนางฟ้า – เมืองดาลัด – ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-กรกฎาคม62
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม GRAND AMAZING VIETNAM 4วัน3คืน #VIEZG2106

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได 2.นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน
เมืองฮานอย - เมืองลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE - ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท-เมืองซาปา - นั่งรถรางเมืองซาปา - ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า
วันเดินทาง : มกราคม-มิถุนายน62
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม LOVELY BANAHILLS 4D3N #VIEZG2117

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านชม พระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสำคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม 2.นำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหอมมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน และนักร้องชาวเวียดนามที่จะมาขับกล่อมบทเพลงให้ท่านได้สนุกสนาน 3.นำท่านชม
เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ– วัดหลินอึ๋ง-เมืองฮอยอัน
วันเดินทาง : เมษายน-สิงหาคม62
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม THE WONDERFUL SAPA 3D2N #VIEZG2113

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านชม หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได 2.นำท่านชม หมู่บ้านตะวัน เที่ยวชมทิวทัศน์และสะพานข้ามแม่นํ้าที่ทาด้วยหวาย 3.นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาด LOVE
เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต-CAT CAT VINLAGE
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-มิถุนายน62
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม THE WONDERFUL SAPA 3วัน2คืน #VIEZG2108

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านสู่ หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได 2.นำท่านชม หมู่บ้านตะวัน เที่ยวชมทิวทัศน์และสะพานข้ามแม่นํ้าที่ทาด้วยหวาย 3.นำท่านชม วัดหงอกเซิน
เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต-หมู่บ้าน CAT CAT VINLAGE - หมู่บ้านตะวัน
วันเดินทาง : มกราคม-มิถุนายน62
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4DAYS3NIGHTS #VIECHE8301

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น 2.ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge) 3.เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2
ดานัง – เว้ – สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-กันยายน62
ราคาเริ่มต้น 13,899 บาท

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามดีดี !! SWITZERLAND VIETNAM 3 วัน 2 คืน #VIEPEV2903

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา 2.ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก 3.จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village-เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า –ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม62
ราคาเริ่มต้น 9,500 บาท

ทัวร์เวียดนาม เลสโก สาวฮอต...บานาฮิลส์ 4D3N #VIEZG2123

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก 2.นำท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 3.สะพานสีทอง

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ซุปตาร์.. ออนเซ็น ท้าหนาว 4วัน3คืน #VIETTN3800

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่ 2.เดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ 3.ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น
เมืองดานัง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ – สวนสนุก The Fantasy Park- บานาฮิลล์ - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) – สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) - วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท