ทัวร์เวียดนาม (Vietnam)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน #VIECHE8302

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ 2.ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์

ทัวร์เวียดนามใต้ เลสโก บุษบาท่วมทุ่ง 4วัน 3คืน #VIEZG2122

จุดเด่นโปรแกมทัวร์ 1.เดินเล่นตลาดกลางคืน ไนท์ มาร์เก็ต (NIGHT MARKET) เมืองดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก 2. สวนดอกไฮเดรนเยีย เป็นสวนดอกไม้ที่มีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วสวน และเป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมืองดาลัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 3.วัดหลิงเฝือก

ทัวร์เวียดนามใต้ เลสโก บุหงาลั่นทุ่ง 3วัน 2คืน #VIEZG2121

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.น้ำตก DATANLA ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจได้หลายมุมภายในบริเวณน้ำตก 2. นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงขึ้นไปเพื่อเข้าชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง