ทัวร์เวียดนาม (Vietnam)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน #VIECHE8302

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ 2.ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์